PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH w 2014 i 2015 r.'' .pdf
File information

Title: ZAPRASZAMY NA SEMINARIUM NA TEMAT "PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH w 2014 i 2015 r.''
Author: Łukaz

This PDF 1.4 document has been generated by PDFCreator Version 0.9.9 / GPL Ghostscript 8.70, and has been sent on pdf-archive.com on 19/10/2014 at 18:03, from IP address 46.112.x.x. The current document download page has been viewed 703 times.
File size: 76.51 KB (2 pages).
Privacy: public file
Document preview


POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE
Oddział w Wałbrzychu
ul.Szmidta 4a ,58-300 Wałbrzych
NIP 886-00-23-080 tel/fax 74 842-62-60, 74 842-60-54
e-mail: ptewch@wp.pl

Konto: Getin Bank S.A. NR 09 1560 0013 2000 1701 4080 2700

ZAPRASZAMY NA SEMINARIUM NA TEMAT :

"PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH
w 2014 i 2015 r.''
PROGRAM SZKOLENIA:
1. Omówienie zmian, które weszły w życie w 2014 r. z uwzględnieniem pierwszych doświadczeń
oraz wydawanych w tym zakresie interpretacji przepisów podatkowych w szczególności: nowe
zasady zaliczania wydatków do kosztów uzyskania przychodów oraz nowe zasady zaliczania do
kosztów odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.
2. Zasady ustalania momentu powstania przychodów w podatku dochodowym, w tym m.in.:

pojęcie przychodu należnego, przychody z tyt. dostawy towarów i świadczenia usług,

ustalenie momentu powstania przychodu rozliczanego w sposób cykliczny, przychodu z tytułu
świadczeń nieodpłatnych,

moment powstania przychodu przy refakturach, różnice kursowe.
3. Ustalanie kosztów uzyskania przychodów, w tym m.in.:

zasady dokumentowania kosztów, koszty pracownicze, reklama, działalność marketingowa,
sponsoring,

odszkodowania i kary umowne, koszty związane z działalnością finansową,

wydatki nie stanowiące kosztów, koszty nieściągalnych wierzytelności, niedostateczna
kapitalizacja.
4. Zasada potrącalności kosztów w czasie: koszty pośrednie i bezpośrednie, koszty klasyfikowane
metodą kasową
5. Nieodpłatne świadczenia na gruncie ustawy o CIT.
6. Reprezentacja i reklama a podatki dochodowe - po stronie przedsiębiorcy
7. Pobór podatku „u źródła”, umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania:

odsetki, należności licencyjne, zyski z przedsiębiorstw,pojęcie rezydencji podatkowej, certyfikat
rezydencji.

ZMIANY W CIT NA 2015 r.

8.

WYKŁADOWCA: dr MONIKA MUCHA – prawnik, doradca podatkowy, autorka licznych publikacji
z zakresu prawa podatkowego
 MIEJSCE SZKOLENIA: Centrum Konferencyjne KONRAD ul. Chrobrego 14, Wałbrzych


TERMIN SZKOLENIA: 21.11.2014 r. godz. 900-1400 - zgłoszenia przyjmujemy do 14.11.2014 r.
 KOSZT SZKOLENIA (w tym materiały szkoleniowe, serwis kawowy): ● 1-2 osoby - 290,00 zł / os.
● 3 osoby - 275,50 zł. / os. (5 % zniżki) ● 4 i więcej osób – 261,00 zł. / os. (10 % zniżki)


UWAGA: W przypadku rezygnacji, aby nie ponieść skutków finansowych, należy poinformować PTE O/Wałbrzych
najpóźniej na 5 dni roboczych przed terminem szkolenia.!!!
(Pieczątka nagłówkowa firmy)

KARTA ZGŁOSZENIA
Zgłaszam udział w szkoleniu w dniu ..................... r. następujące osoby:
1............................................................................................tel.........................................
2............................................................................................tel.........................................
3............................................................................................tel.........................................
Opłatę w wysokości ............................. przekazujemy na konto: Getin Bank S.A. NR 09 1560 0013 2000 1701 4080 2700
UWAGA: W przypadku rezygnacji, aby nie ponieść skutków finansowych, należy poinformować PTE O/Wałbrzych najpóźniej na 5
dni roboczych przed terminem szkolenia.!!!

----------------------------------------------Główny Księgowy

---------------------------------------------------Prezes / Dyrektor

POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE
Oddział w Wałbrzychu
ul.Szmidta 4a ,58-300 Wałbrzych
NIP 886-00-23-080 tel/fax 74 842-62-60, 74 842-60-54
e-mail: ptewch@wp.pl

Konto: Getin Bank S.A. NR 09 1560 0013 2000 1701 4080 2700

Informacja i zgłoszenia: tel./fax 74 842-62-60, 74 842-60-54, e-mail: ptewch@wp.pl

(Pieczątka nagłówkowa firmy)

KARTA ZGŁOSZENIA
Zgłaszam udział w szkoleniu w dniu ..................... r. następujące osoby:
1............................................................................................tel.........................................
2............................................................................................tel.........................................
3............................................................................................tel.........................................
Opłatę w wysokości ............................. przekazujemy na konto: Getin Bank S.A. NR 09 1560 0013 2000 1701 4080 2700
UWAGA: W przypadku rezygnacji, aby nie ponieść skutków finansowych, należy poinformować PTE O/Wałbrzych najpóźniej na 5
dni roboczych przed terminem szkolenia.!!!

----------------------------------------------Główny Księgowy

---------------------------------------------------Prezes / Dyrektor

Download original PDF file

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH w 2014 i 2015 r.''.pdf (PDF, 76.51 KB)

DownloadShare on social networksLink to this pagePermanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..
Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)
HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog
QR Code to this page


QR Code link to PDF file PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH w 2014 i 2015 r.''.pdf


This file has been shared publicly by a user of PDF Archive.
Document ID: 0000189772.
Report illicit content