PDF Archive

Easily share your PDF documents with your contacts, on the Web and Social Networks.

Share a file Manage my documents Convert Recover PDF Search Help ContactPODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH w 2014 i 2015 r.'' .pdf


Original filename: PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH w 2014 i 2015 r.''.pdf
Title: ZAPRASZAMY NA SEMINARIUM NA TEMAT "PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH w 2014 i 2015 r.''
Author: Łukaz

This PDF 1.4 document has been generated by PDFCreator Version 0.9.9 / GPL Ghostscript 8.70, and has been sent on pdf-archive.com on 19/10/2014 at 18:03, from IP address 46.112.x.x. The current document download page has been viewed 676 times.
File size: 75 KB (2 pages).
Privacy: public file
Download original PDF file

Document preview


POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE
Oddział w Wałbrzychu
ul.Szmidta 4a ,58-300 Wałbrzych
NIP 886-00-23-080 tel/fax 74 842-62-60, 74 842-60-54
e-mail: ptewch@wp.pl

Konto: Getin Bank S.A. NR 09 1560 0013 2000 1701 4080 2700

ZAPRASZAMY NA SEMINARIUM NA TEMAT :

"PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH
w 2014 i 2015 r.''
PROGRAM SZKOLENIA:
1. Omówienie zmian, które weszły w życie w 2014 r. z uwzględnieniem pierwszych doświadczeń
oraz wydawanych w tym zakresie interpretacji przepisów podatkowych w szczególności: nowe
zasady zaliczania wydatków do kosztów uzyskania przychodów oraz nowe zasady zaliczania do
kosztów odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.
2. Zasady ustalania momentu powstania przychodów w podatku dochodowym, w tym m.in.:

pojęcie przychodu należnego, przychody z tyt. dostawy towarów i świadczenia usług,

ustalenie momentu powstania przychodu rozliczanego w sposób cykliczny, przychodu z tytułu
świadczeń nieodpłatnych,

moment powstania przychodu przy refakturach, różnice kursowe.
3. Ustalanie kosztów uzyskania przychodów, w tym m.in.:

zasady dokumentowania kosztów, koszty pracownicze, reklama, działalność marketingowa,
sponsoring,

odszkodowania i kary umowne, koszty związane z działalnością finansową,

wydatki nie stanowiące kosztów, koszty nieściągalnych wierzytelności, niedostateczna
kapitalizacja.
4. Zasada potrącalności kosztów w czasie: koszty pośrednie i bezpośrednie, koszty klasyfikowane
metodą kasową
5. Nieodpłatne świadczenia na gruncie ustawy o CIT.
6. Reprezentacja i reklama a podatki dochodowe - po stronie przedsiębiorcy
7. Pobór podatku „u źródła”, umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania:

odsetki, należności licencyjne, zyski z przedsiębiorstw,pojęcie rezydencji podatkowej, certyfikat
rezydencji.

ZMIANY W CIT NA 2015 r.

8.

WYKŁADOWCA: dr MONIKA MUCHA – prawnik, doradca podatkowy, autorka licznych publikacji
z zakresu prawa podatkowego
MIEJSCE SZKOLENIA: Centrum Konferencyjne KONRAD ul. Chrobrego 14, Wałbrzych


TERMIN SZKOLENIA: 21.11.2014 r. godz. 900-1400 - zgłoszenia przyjmujemy do 14.11.2014 r.
KOSZT SZKOLENIA (w tym materiały szkoleniowe, serwis kawowy): ● 1-2 osoby - 290,00 zł / os.
● 3 osoby - 275,50 zł. / os. (5 % zniżki) ● 4 i więcej osób – 261,00 zł. / os. (10 % zniżki)


UWAGA: W przypadku rezygnacji, aby nie ponieść skutków finansowych, należy poinformować PTE O/Wałbrzych
najpóźniej na 5 dni roboczych przed terminem szkolenia.!!!
(Pieczątka nagłówkowa firmy)

KARTA ZGŁOSZENIA
Zgłaszam udział w szkoleniu w dniu ..................... r. następujące osoby:
1............................................................................................tel.........................................
2............................................................................................tel.........................................
3............................................................................................tel.........................................
Opłatę w wysokości ............................. przekazujemy na konto: Getin Bank S.A. NR 09 1560 0013 2000 1701 4080 2700
UWAGA: W przypadku rezygnacji, aby nie ponieść skutków finansowych, należy poinformować PTE O/Wałbrzych najpóźniej na 5
dni roboczych przed terminem szkolenia.!!!

----------------------------------------------Główny Księgowy

---------------------------------------------------Prezes / Dyrektor

POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE
Oddział w Wałbrzychu
ul.Szmidta 4a ,58-300 Wałbrzych
NIP 886-00-23-080 tel/fax 74 842-62-60, 74 842-60-54
e-mail: ptewch@wp.pl

Konto: Getin Bank S.A. NR 09 1560 0013 2000 1701 4080 2700

Informacja i zgłoszenia: tel./fax 74 842-62-60, 74 842-60-54, e-mail: ptewch@wp.pl

(Pieczątka nagłówkowa firmy)

KARTA ZGŁOSZENIA
Zgłaszam udział w szkoleniu w dniu ..................... r. następujące osoby:
1............................................................................................tel.........................................
2............................................................................................tel.........................................
3............................................................................................tel.........................................
Opłatę w wysokości ............................. przekazujemy na konto: Getin Bank S.A. NR 09 1560 0013 2000 1701 4080 2700
UWAGA: W przypadku rezygnacji, aby nie ponieść skutków finansowych, należy poinformować PTE O/Wałbrzych najpóźniej na 5
dni roboczych przed terminem szkolenia.!!!

----------------------------------------------Główny Księgowy

---------------------------------------------------Prezes / Dyrektor


PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH w 2014 i 2015 r.''.pdf - page 1/2
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH w 2014 i 2015 r.''.pdf - page 2/2

Related documents


podatek dochodowy od os b prawnych w 2014 i 2015 r
pdop zoz 28 04 2015
zamkni cie ksi g rachunkowych 2014
akcja bilans 09 12 1014
podatek vat 13 04 2015
pdof 30 01 2015


Related keywords