Odezwa do mieszkańców .pdf

File information


Original filename: Odezwa_do_mieszkańców.pdf

This PDF 1.5 document has been generated by convertonlinefree.com, and has been sent on pdf-archive.com on 14/11/2014 at 01:32, from IP address 83.29.x.x. The current document download page has been viewed 484 times.
File size: 212 KB (2 pages).
Privacy: public file


Download original PDF file


Odezwa_do_mieszkańców.pdf (PDF, 212 KB)


Share on social networksLink to this file download pageDocument preview


Odezwa do mieszkańców Ciechowic, Łęgu i Zawady Książęcej
(i nie tylko)
Mija ósmy rok rządów Anny Iskały, która wiele obiecywała mieszkańcom naszych
wiosek. Tym czasem z obiecanek praktycznie nic nie wyszło, nic dobrego nie zostało
zrealizowane, a wręcz przeciwnie wbrew woli mieszkańców:
z dniem 1 września 2012 roku zamknęła przedszkole w Ciechowicach,
informując jednocześnie, że to Wójt Marcol zlikwidował to przedszkole, który
od 6 lat nie miał nic wspólnego z gminą, przy okazji oskarżyła mieszkańców
Ciechowic, występujących w obronie przedszkola o fałszowanie podpisów
pod petycją,
z dniem 1 września 2013 roku zlikwidowała klasy 4-6 w szkole w Zawadzie
Książęcej, pomimo, że zgodnie z jej warunkiem „klasy te nie będą
zlikwidowane, jeśli mieszkańcy założą stowarzyszenie i przejmą prowadzenie
szkoły”,
wraz z posłem Siedlaczkiem zniszczyła inicjatywę społeczną mająca na celu
przejęcie szkoły i jej prowadzenie z klasami 1-6, ignorując ponad 500 osób
popierających tę inicjatywę, obiecując między innymi mieszkanie za
skierowanie dzieci do szkoły w Nędzy,
zdaniem niektórych ludzi „czasy międzywojenne, zawierucha wojenna i trudne
czasy komunistyczne nie zniszczyły szkoły w Zawadzie Książęcej, a Anna
Iskała ze swoimi radnymi to zrobiła”,
część dzieci z likwidowanych klas uczęszcza do szkoły w Nędzy, która
według Anny Iskały, jest niedoścignionym wzorcem, zaś w roku 2014 wyniki
testu uczni klas szóstych, z tej szkoły, były najgorsze w powiecie raciborskim
i jedne z najgorszych w województwie śląskim,
stan bezpieczeństwa w szkole w Nędzy budzi grozę, co potwierdziła kontrola
kuratorium z Katowic.

Odpowiedzmy sobie na następujące pytania:
Gdzie jest obiecywany chodnik pomiędzy Ciechowicami a Zawadą Książęcą (aż
do szkoły)?
Dlaczego, nie wyremontowano już istniejącego chodnika w Zawadzie Książęcej?
Zamiast wybudować chodnik, gwarantujący bezpieczeństwo, Wójt Anna Iskała
wręczyła z wielką pompą dzieciom z pierwszej klasy kamizelki odblaskowe, a co
z bezpieczeństwem innych dzieci i mieszkańców?
Gdzie jest parking przy cmentarzu?
To wszystko było obiecane, gwarantowane przez Annę Iskałę, a co z tego wyszło?
Od ośmiu lat buduje kanalizację sanitarną, do tej pory nikt się jednak do
kanalizacji nie podłączył, z tego też powodu Marszałek Województwa wstrzymał
dotacje na dalszą jej budowę – budowa kanalizacji była przed wyborami
sztandarowym hasłem Anny Iskały.

Wójt Anna Iskała wykorzystuje gazetę samorządową do rozliczania
z niewygodnymi radnymi i oponentami, a miał to być samorządowy informator
społeczeństwa. Przykładem może być gazeta nr 10 z października 2012 roku
(gazety dostępne są na stronie internetowej http://www.nedza.pl/rozrywka
/gazeta_samorzadowa,81.html), w którym Anna Iskała krytykuje działania
mieszkańców Zawady Książęcej, w wyniku których Zawadzie przydzielono dwa
mandaty radnych, a nie jak chciała Pani Iskała jeden. Było to niezgodne
z ordynacją wyborczą, co wykazał jednoznacznie Komisarz Wyborczy z Katowic.
Normalnym jest, że każdy kandydat na Wójta kampanię prowadzi za własne
pieniądze. Anna Iskała jest jednak wyjątkiem, do swojej kampanii wyborczej
wykorzystuje zatrudnioną, w tym roku w Urzędzie Gminy, Panią Sabinę Mostek,
opłacaną z pieniędzy podatników. Podobnie z audycjami w Radiu Vanessa, które
kosztują podatników 861 złotych każdy miesiąc, a ponadto w każdym miesiącu
wspiera gminnymi pieniędzmi, w kwocie 1230 złotych, Raciborską Telewizję
Kablową.
Na naszą szkołę, z klasami 1-6 nie było pieniędzy, tymczasem na podwyżki dla
Pani Wójt i wybranych pracowników Urzędu Gminy były. Według danych za lata
2009 i 2013 (wg BIP Urzędu Gminy Nędza): dochód z tytułu zatrudnienia
w Urzędzie Gminy Pani Anny Iskały wyniósł w 2009 roku 98 103 zł, zaś w 2013
roku aż 131 481 zł, Pani Edyty Szajt w 2009 roku 50 682 zł, zaś w 2013 roku aż
81 662 zł, natomiast Pani Katarzyny Paszenda w 2009 roku 71 073 zł, zaś w 2013
roku aż 104 596 zł.
Na początku roku 2014 zadłużenie gminy Nędza wynosiło 2 656 913 zł (nowiny
Raciborskie nr 3 z 21.01.2014r.). Należy, w tym miejscu przypomnieć, że zostając
Wójtem w 2006 roku zastała kasę gminy na plusie z kwotą 2 700 000 zł.
Wieloletnie piastowanie urzędu wójta gminy Nędza przez Annę Iskała
spowodowało, że wokół niej powstała pewna sitwa osób rządzących, którzy
karmią nas informacjami wygodnymi dla władzy. O porażkach się nie mówi,
w gminie obowiązuje cenzura, czego dobitnym przykładem były sporządzane
protokoły z posiedzeń Rady Gminy Nędza – Przewodniczący Rady Gminy Gerard
Przybyła stwierdził „to ja decyduję co jest zapisane w protokole z sesji rady”.
Czy tacy ludzie, jak Gerard Przybyła i Anna Iskała, mają dalej reprezentować
naszą gminę i uprawiać prywatę pod nazwą „dobro gminy”?
Czy po raz trzeci damy się oszukać, omamić tej Pani?

Szanowni mieszkańcy, bardzo prosimy i apelujemy do Was, abyście
wzięli udział w wyborach w dniu 16 listopada 2014 roku
i zagłosowali na Komitet Wyborczy Franka Marcola, kandydata na
Wójta oraz kandydatów na radnych z jego komitetu, czas najwyższy
skończyć z fałszem i obłudą. Nędza niech będzie tylko nazwą
gminy, a nie jej stanem faktycznym.
Materiał sfinansowany z funduszy KWW Franka Marcola


Document preview Odezwa_do_mieszkańców.pdf - page 1/2

Document preview Odezwa_do_mieszkańców.pdf - page 2/2

Related documents


odezwa do mieszka c w
biuletyn 6 maj 2016 a5
historia pewnej mi o ci ca e
szkolna mi o ca e
ucja i artur ca e
swastyki i pasiaste pi amy

Link to this page


Permanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..

Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)

HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog

QR Code

QR Code link to PDF file Odezwa_do_mieszkańców.pdf