przekłady (PDF)
File information


Title: Microsoft Word - Dokument1
Author: wanda

This PDF 1.5 document has been generated by / Bullzip PDF Printer / www.bullzip.com / Freeware Edition, and has been sent on pdf-archive.com on 22/12/2014 at 00:12, from IP address 188.124.x.x. The current document download page has been viewed 1168 times.
File size: 28.05 KB (4 pages).
Privacy: public file

File preview


Książki:
Clément Chéroux, Wernakularne. Eseje z historii fotografii, Warszawa, Archeologia Fotografii, 2014,
173 s.
Georges Didi-Huberman, Kora, Gdańsk, W Podwórku, 2013, ISBN 978-83-64134-01-2, 90 s.
Nadar, Baudelaire intymnie. Dziewiczy poeta, Kraków, Pasaże, 2013, ISBN 978-83-922752-6-3,
103 s.
Le Corbusier, Kiedy katedry były białe. Podróż do kraju ludzi nieśmiałych, Warszawa, Centrum
Architektury, 2013, ISBN 978-83-937716-0-8, 237 s.
Le Corbusier, W stronę architektury, Warszawa, Centrum Architektury, 2012, ISBN 978-83-9345749-6, 317 s.
Frédéric Rousseau, Żydowskie dziecko z Warszawy. Historia pewnej fotografii, Gdańsk, słowo/obraz
terytoria, 2012, ISBN 978-83-7453-079-8, 253 s.
Roland Barthes, Roland Barthes, przeł. T. Swoboda, Gdańsk, słowo/obraz terytoria, 2011, ISBN 97883-7453-980-7, 226 s.
Jean Starobinski, Czarodziejki, przekład M. Ochab i T. Swoboda, Gdańsk, słowo/obraz terytoria,
2011, ISBN 978-83-7453-031-6, 324 s.
Georges Bataille, Łzy Erosa, wprowadzenie J. M. Lo Duca, przekład i posłowie T. Swoboda, Gdańsk,
słowo/obraz terytoria, 2009, ISBN 978-83-7453-918-0, 345 s.
Jean-Pierre Richard, Poezja i głębia, przekład i posłowie T. Swoboda, Gdańsk, słowo/obraz terytoria,
2008, ISBN: 978-83-7453-875-6, 240 s.
Roger Caillois, Siła powieści, przekład i posłowie T. Swoboda, Gdańsk, Wydawnictwo UG, 2008,
ISBN 978-83-7326-503-5, 122 s.
Krystyna Szwedzka, Apologie, wybór, przekład i wstęp T. Swoboda, Gdańsk, Wydawnictwo
Uniwersytetu Gdańskiego, 2008, ISBN 978-83-7326-482-3, 93 s.
Jean-Jacques Courtine, Claudine Haroche, Historia twarzy, Gdańsk, słowo/obraz terytoria, 2007,
ISBN 978–83–7453–770–4, 228 s.
Georges Poulet, Myśl nieokreślona, Warszawa, KR, 2004, ISBN 83-89158-39-6, 283 s.

Rozdziały książek, artykuły, sztuki teatralne:
Jan Potocki, Pisma polityczne; Korespondencja; Dominique Triaire, Pisma polityczne Jana
Potockiego, „Literatura na Świecie” 2014, nr 11–12, ISSN 0324–8305, s. 41–
125.
David Engels, Jutro cesarstwo; Krzysztof Pomian, Cesarstwo czy demokracja; Luuk van Middelaar,
Jaka Unia Europejska?; Aldo Schiavone, Granice analogii historycznej; Élie
Barnavi, Od Hermana Augusta do Cezara Van Rompuya; David Engels, Pro
domo sua, czyli emuuucje świętej krowy, „Przegląd Polityczny” 2014, nr 126,
ISSN 1232-6488, s. 18-50.
François Furet, 1789-1917. Tam i z powrotem; O rewolucji i demokracji w Europie; Zagadka rozpadu
komunizmu, „Przegląd Polityczny” 2014, nr 124, ISSN 1232-6488, s. I-VIII,
119-124, 130-139.
Jean-Louis Panné, Szkic krytycznej odpowiedzi na krytykę, „Przegląd Polityczny” 2014, nr 124, ISSN
1232-6488, s. 152-163.
Gérard de Nerval, Noce październikowe, Zamki bohemy, Przechadzki i wspomnienia, [w:] Gérard de
Nerval, Śnienie i życie, przeł. R. Engelking i T. Swoboda, Gdańsk,
słowo/obraz terytoria, 2012, ISBN 978-83-7453-106-1.
Jacqueline de Romilly, Nauka o czlowieku, „Przegląd Polityczny” 2012, nr 113, ISSN 1232-6488, s.
149-157.
Duch demokracji, z Jacqueline de Romilly rozmawia Fabrice Amedeo, „Przegląd Polityczny” 2012, nr
113, ISSN 1232-6488, s. 158-163.
Wajdi Mouawad, Pogorzelisko, „Dialog” 2012, nr 4, ISSN 0012–2041, s. 110–153.
Enzo Traverso, Pamięci Europy, „Przegląd Polityczny” 2011, nr 109-110, ISSN 1232-6488, s. 113125.
Joseph Leo Koerner, Wykład jako rytuał przejścia, „Konteksty” 2011, nr 2-3, ISSN 1230–6142, s.
107-109.

Georges Didi-Huberman, Atlas „Mnemosyne” jako montaż, „Konteksty” 2011, nr 2-3, ISSN 1230–
6142, s. 143-147.
Pierre Mertens, Pokój królewski; Wolny strzelec, „Literatura na Świecie” 2011, nr 9–10, ISSN 0324–
8305, s. 203–258.
Jacques Derrida, Oczy języka, „Literatura na Świecie” 2011, nr 5–6, ISSN 0324–8305, s. 332–368.
Jan Fabre, Requiem dla metamorfozy, „Dialog” 2011, nr 3, ISSN 0012–2041, s. 44–66.
Krzysztof Pomian, Pierre Nora, Marcel Gauchet, 30 lat „Le Débat”, „Przegląd Polityczny” 2010, nr
103-104, ISSN 1232-6488, s. 232-241.
Michel Leiris, Odpryski, „Literatura na Świecie” 2010, nr 7–8, ISSN 0324–8305, s. 211–243.
Michel Leiris, Prążkowanie, „Literatura na Świecie” 2010, nr 7–8, ISSN 0324–8305, s. 244–263
[wspólnie z Jackiem Giszczakiem].
Michel Leiris, Rupiecie, „Literatura na Świecie” 2010, nr 5–6, ISSN 0324–8305, s. 55–89.
Denis Hollier, Catherine Maubon, Skreślenia, rozwidlenia, „Literatura na Świecie” 2010, nr 5–6, ISSN
0324–8305, s. 169–213.
Ion Pop, Ku rumuńskim źródłom dadaizmu, [w:] Dada East?Rumuńskie konteksty dadaizmu, red. Z.
Machnicka, Warszawa, Zachęta, 2008, ISBN 978-83-60713-10-5, s. 38–44.
Samuel Silvestre de Sacy, Prawda o „Biednej Belgii”, „Literatura na Świecie” 2010, nr 3–4, ISSN
0324–8305, s. 345–357.
Paul Celan, Gisèle Celan-Lestrange, Listy, „Literatura na Świecie” 2010, nr 1–2, ISSN 0324–8305, s.
29–101.
Joanna Nowicki, Mity i symbole Europy w kulturach Europy Środkowej, „Konteksty” 2009, nr 3, ISSN
1230–6142, s. 65–71.
Charles Baudelaire, Sztuczne raje, Gdańsk, słowo/obraz terytoria, 2009, ISBN 987-83-7453-885-5
[komentarze Claude’a Pichois: s. 417–617].
Paul Ricoeur, O tłumaczeniu, [w:] P. Ricoeur, P. Torop, O tłumaczeniu, przeł. T. Swoboda, S.
Ulaszek, wstępem poprzedził E. Balcerzan, Gdańsk, Wydawnictwo UG, 2008,
ISBN 978–83–7326–527–1, s. 33–59.

Gérard de Nerval, Noce październikowe. Paryż, Pantin i Meaux, „Literatura na Świecie”, 2008, nr 3–
4, ISSN 0324–8305, s. 217–258.
François Caradec, Szczęście doskonałe (1877–1897), „Literatura na Świecie”, 2007, nr 9–10, ISSN
0324–8305, s. 218–273.
Michel Leiris, Zmyślenie i rzeczywistość. Według Raymonda Roussela, „Literatura na Świecie”, 2007,
nr 9–10, ISSN 0324–8305, s. 11–25.
Jean-Paul Sartre, Człowiek i rzeczy, „Literatura na Świecie”, 2006, nr 9–10, ISSN 0324–8305, s. 70106.
Geneviève Chevallier, [O Becketcie], „Topos” 2006, nr 6.
Dominique Kunz, Poczucie obrazu, [w:] Ut pictura poesis, pod red. S. Wysłouch, Gdańsk,
słowo/obraz terytoria, 2006, ISBN 83-7453-717-5, s. 169-187.
Hermann Lang, Język i nieświadomość, Gdańsk, słowo/obraz terytoria, 2005 [fragmenty
francuskojęzyczne], ISBN 83-7453-636-5.
Michel Foucault, Słowa i rzeczy, Gdańsk, słowo/obraz terytoria, 2005 [część tomu II], ISBN 8387316-24-5, s. 87-113 i 166-220.
Michel Vovelle, Śmierć w cywilizacji Zachodu, Gdańsk, słowo/obraz terytoria, 2004 [większość
rozdziałów], ISBN 83-89405-59-8, s. 49-355 i 489-631.
Charles Baudelaire, Sztuka romantyczna, Gdańsk, słowo/obraz terytoria, 2004 [teksty nietłumaczone
przez Andrzeja Kijowskiego oraz komentarze Claude’a Pichois], ISBN 8389405-61-X.
Michel Guiomar Zasady estetyki śmierci oraz Michel de M’Uzan A.j.j.m. [w:] Wymiary śmierci, wyb.
S. Rosiek, Gdańsk, słowo/obraz terytoria, 2002 (tu również redakcja, indeks
oraz noty o autorach), ISBN 83-87316-09-1, s. 65–76 i 77–94.


Download przekładyprzekÅ‚ady.pdf (PDF, 28.05 KB)


Download PDFShare this file on social networks     

Link to this pagePermanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..
Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)
HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog
QR Code to this page


QR Code link to PDF file przekłady.pdf


This file has been shared publicly by a user of PDF Archive.
Document ID: 0000200155.
Report illicit content