Deklaracja gry amatora .pdf

File information


Original filename: Deklaracja_gry_amatora.pdf
Title: DEKLARACJA GRY ZAWODNIKA AMATORA
Author: Mateusz

This PDF 1.4 document has been generated by Writer / OpenOffice.org 3.3, and has been sent on pdf-archive.com on 01/01/2015 at 21:52, from IP address 62.141.x.x. The current document download page has been viewed 1983 times.
File size: 40 KB (1 page).
Privacy: public file


Download original PDF file


Deklaracja_gry_amatora.pdf (PDF, 40 KB)


Share on social networksLink to this file download pageDocument preview


DEKLARACJA GRY ZAWODNIKA AMATORA
………………………………………………………..
(imię i nazwisko)

Data i miejsce urodzenia: …………………………………..……………
Zobowiązuję się grać w Klubie …………………………………………..
w sezonie rozgrywkowym 2014/2015

………………………………..
(Podpis zawodnika)

………………………………………………..
(podpis rodzica / opiekuna)

………………………….

……………………………….

(podpis przedstawiciela klubu)

(pieczęć klubu)

Zatwierdzono przez OZPN Wałbrzych ………………………..…………………….
(data i podpis przedstawiciela Związku)

DEKLARACJA GRY ZAWODNIKA AMATORA
………………………………………………………..
(imię i nazwisko)

Data i miejsce urodzenia: …………………………………..……………
Zobowiązuję się grać w Klubie …………………………………………..
w sezonie rozgrywkowym 2014/2015

………………………………..
(Podpis zawodnika)

………………………………………………..
(podpis rodzica / opiekuna)

………………………….

……………………………….

(podpis przedstawiciela klubu)

(pieczęć klubu)

Zatwierdzono przez OZPN Wałbrzych ………………………..…………………….
(data i podpis przedstawiciela Związku)

DEKLARACJA GRY ZAWODNIKA AMATORA
………………………………………………………..
(imię i nazwisko)

Data i miejsce urodzenia: …………………………………..……………
Zobowiązuję się grać w Klubie …………………………………………..
w sezonie rozgrywkowym 2014/2015

………………………………..
(Podpis zawodnika)

………………………………………………..
(podpis rodzica / opiekuna)

………………………….

……………………………….

(podpis przedstawiciela klubu)

(pieczęć klubu)

Zatwierdzono przez OZPN Wałbrzych ………………………..…………………….
(data i podpis przedstawiciela Związku)


Document preview Deklaracja_gry_amatora.pdf - page 1/1


Related documents


deklaracja gry amatora
regulamin zaj sportowych
wkpp regulamin 2017
kwestionariusz osobowy ucznia 2016
o wiadczeniezgoda
tygodnik united nr 8 21 28kwietnia

Link to this page


Permanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..

Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)

HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog

QR Code

QR Code link to PDF file Deklaracja_gry_amatora.pdf