Deklaracja przyst pienia do klubu 1 .pdf

File information


Original filename: Deklaracja_przyst__pienia_do_klubu-1.pdf
Title: Ankieta osobowa
Author: Andrzej Makowski

This PDF 1.4 document has been generated by Writer / OpenOffice.org 3.3, and has been sent on pdf-archive.com on 01/01/2015 at 21:44, from IP address 62.141.x.x. The current document download page has been viewed 1700 times.
File size: 586 KB (1 page).
Privacy: public file


Download original PDF file


Deklaracja_przyst__pienia_do_klubu-1.pdf (PDF, 586 KB)


Share on social networksLink to this file download pageDocument preview


Miejski Klub Sportowy Polonia-Stal Świdnica
www.poloniastal.swidnica.pl, e-mail: velrakoczy@wp.pl

NIP 8840016059 Regon 890017936

Konto 21 1050 1908 1000 0090 3040 6442

       POLONIA­STAL ŚWIDNICA
DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO KLUBU
Proszę wypełniać czytelnie drukowanymi literami 

DANE CZŁONKA:
Nazwisko
Imię
Data ur. (dd­mm­rrrr)

Miejsce urodzenia

PESEL
ADRES ZAMIESZKANIA
Ulica
Numer domu

Nr lokalu

Kod pocztowy

Poczta

Miejscowość
Województwo
Dane kontaktowe

Tel:

e­mail

OŚWIADCZENIE

Ja,   niżej   podpisany   proszę   o   przyjęcie  mojej   osoby  do   Miejskiego   Klubu   Sportowego   Polonia­Stal 
Świdnica                             i wyrażenie zgody na reprezentowanie barw Klubu w charakterze członka . 
Wyrażamy zgodę na umieszczenie i przechowywanie naszych danych osobowych przez MKS Polonia­
Stal   do   celów   statutowych   i   organizacyjnych.   Jednocześnie   oświadczamy,   że   jestem   świadomi   faktu,   że 
przysługuje nam prawo do wglądu do naszych danych oraz ich poprawiania.

            Świdnica, dnia ……………….                                                          …………………………………………….…………………       
Data
Podpisy osoby ubiegającej się do przyjęcia do Klubu


Document preview Deklaracja_przyst__pienia_do_klubu-1.pdf - page 1/1


Related documents


deklaracja klub
deklaracja przyst pienia do klubu 1
regulamin zaj sportowych
regulamin crossfit czestochowa
regulaminkonkursu
gks tychy 2

Link to this page


Permanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..

Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)

HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog

QR Code

QR Code link to PDF file Deklaracja_przyst__pienia_do_klubu-1.pdf