PDOF 30.01.2015 .pdf

File information


Original filename: PDOF 30.01.2015.pdf
Title: "ZMIANY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH 2015'' 30.01.2015
Author: Łukasz

This PDF 1.4 document has been generated by PDFCreator Version 1.0.2 / GPL Ghostscript 8.70, and has been sent on pdf-archive.com on 08/01/2015 at 21:00, from IP address 188.33.x.x. The current document download page has been viewed 706 times.
File size: 66 KB (2 pages).
Privacy: public file


Download original PDF file


PDOF 30.01.2015.pdf (PDF, 66 KB)


Share on social networksLink to this file download pageDocument preview


POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE
Oddział w Wałbrzychu
ul.Szmidta 4a ,58-300 Wałbrzych
NIP 886-00-23-080 tel/fax 74 842-62-60, 74 842-60-54
kom. 513 453 311, e-mail: ptewch@wp.pl

Konto: Getin Bank S.A. NR 09 1560 0013 2000 1701 4080 2700

ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE:

"ZMIANY W PODATKU DOCHODOWYM
OD OSÓB FIZYCZNYCH 2015''
PROGRAM SZKOLENIA:
1. Nowe zasady ustalania:
a. wartości przychodów i kosztów świadczeń w naturze,
b. wartości przychodów z odpłatnego zbycia składników majątku wykorzystywanych w działalności
gospodarczej.
2. Nowe zasady opodatkowania świadczeń otrzymywanych przez klientów banku w związku z
prowadzeniem rachunku bankowego podatnika.
3. Sporządzanie i przesyłanie do organów podatkowych i podatników informacji oraz deklaracji
podatkowych w formie elektronicznej i tradycyjnej.
4. Zmiany w zakresie zwolnień przedmiotowych, a w szczególności:
a. zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym świadczenia przyznanego stronie w wyniku
uwzględnienia złożonej skargi na przewlekłość postępowania,
b. zwolnienia z opodatkowania odsetek i premii gwarancyjnych od wkładów zgromadzonych na
książeczkach mieszkaniowych,
c. wykonanie zalecenia zawartego w postanowieniu Trybunału Konst. z dnia 29 marca 2013 r. (sygn. akt
S 2/13) dotyczącego zakresu zwolnienia zwartego w pkt 3 w art. 21 ust. 1 ustawy PIT,
d. zwolnienie wartości wynagrodzenia za służebność przesyłu,
e. zwolnienie świadczeń mieszkaniowych otrzymywanych przez żołnierzy zawodowych
5. Doprecyzowanie przepisów w zakresie:
a. opodatkowania kwot otrzymanych przez podmioty prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą
od agencji wykonawczych,
b. sposobu ustalenia kosztów uzyskania przychodów w przypadku umorzenia udziałów (akcji)
otrzymanych w wyniku wymiany udziałów (akcji),
c. zwolnienia z opodatkowania odsetek i premii gwarancyjnych od wkładów zgromadzonych na
książeczkach mieszkaniowych.
6. Inne zmiany:
a. wykorzystywanie samochodu służbowego do celów prywatnych,
b. zmiana momentu powstania przychodu przy zaliczkach,
c. zwolnienie przychodu z tytułu dowozu pracowników autobusami,
d. zmiany w zakresie ulgi na dzieci.
7. Pozostałe wybrane zagadnienia:
a. przychody z tytułu nieodpłatnych świadczeń (imprezy integracyjne, zawody sportowe, wartość
nieodpłatnych świadczeń),
b. ograniczony i nieodgraniczony obowiązek podatkowy,
c. źródła przychodów w podatku dochodowym od osób fizycznych
d. odpowiedzialność płatnika,
e. podatkowe ujęcie zwrotu nienależnie otrzymanych świadczeń na rzecz pracownika,
f. możliwe formy wynagradzania pracowników i osób współpracujących,
g.

stroje służbowe i podróże służbowe.

POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE
Oddział w Wałbrzychu
ul.Szmidta 4a ,58-300 Wałbrzych
NIP 886-00-23-080 tel/fax 74 842-62-60, 74 842-60-54
kom. 513 453 311, e-mail: ptewch@wp.pl

Konto: Getin Bank S.A. NR 09 1560 0013 2000 1701 4080 2700


WYKŁADOWCA: ALEKSANDER GNIŁKA – absolwent Wydziału Prawa, Administracji i
Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Posiada wieloletnie doświadczenie w stosowaniu polskiego i
międzynarodowego prawa podatkowego. Specjalizuje się w zagadnieniach podatków dochodowych od osób
fizycznych i prawnych, ubezpieczeń społecznych i problematyce cen transferowych. Autor kilku pozycji
książkowych oraz kilkudziesięciu publikacji z tematyki prawa podatkowego (Grupa wydawnicza Infor,
Wydawnictwo Presscom, Rzeczpospolita). Wykładowca na studiach podyplomowych „Doradca
Podatkowy” w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu. Prowadzi szkolenia m.in. dla BDO,
Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Krajowej Izby
Podatkowej.MIEJSCE SZKOLENIA: Centrum Konferencyjne KONRAD ul. Chrobrego 14, WałbrzychTERMIN SZKOLENIA: 30.01.2015KOSZT SZKOLENIA (w tym materiały szkoleniowe, serwis kawowy):

r.

godz. 900-1400 - zgłoszenia przyjmujemy do 23.01.2015 r.

280,00 zł / os.

UWAGA:
W przypadku rezygnacji, aby nie ponieść skutków finansowych, należy poinformować PTE O/Wałbrzych najpóźniej na 5
dni roboczych przed terminem szkolenia.!!!

INFORMACJE I ZGŁOSZENIA:
tel./fax: 74 842 62 60, kom. 513 453 311, e-mail: ptewch@wp.pl


Document preview PDOF 30.01.2015.pdf - page 1/2

Document preview PDOF 30.01.2015.pdf - page 2/2

Related documents


pdof 30 01 2015
podatek od nieruchomo ci 15 01 2015
vat zmiany m mucha 03 07 2015 r
podatek vat 13 04 2015
podatek dochodowy od os b prawnych w 2014 i 2015 r
akcja bilans 09 12 1014

Link to this page


Permanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..

Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)

HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog

QR Code

QR Code link to PDF file PDOF 30.01.2015.pdf