altalanos tajekoztato ifa .pdf

File information


Original filename: altalanos_tajekoztato_ifa.pdf
Title: NAGYRÉDE KÖZSÉG JEGYZŐJE
Author: Sziltcsenkó Melinda

This PDF 1.4 document has been generated by Writer / OpenOffice 4.1.1, and has been sent on pdf-archive.com on 14/01/2015 at 09:42, from IP address 178.48.x.x. The current document download page has been viewed 521 times.
File size: 72 KB (2 pages).
Privacy: public file


Download original PDF file


altalanos_tajekoztato_ifa.pdf (PDF, 72 KB)


Share on social networksLink to this file download pageDocument preview


TÁJÉKOZTATÓ AZ IDEGENFORGALMI ADÓRÓL

Tisztelt Lakosság!
Tájékoztatom, hogy Nagyréde Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az 1990. évi C.
törvény felhatalmazása alapján megalkotta az idegenforgalmi adóról szóló 6/2014. (XII.02.)
számú rendeletet, mely 2015. január 1-jén lép hatályba, illetve ezzel egyidejűleg a Nagyréde
Községi Önkormányzat idegenforgalmi adóról szóló 10/2005. (VI.29.) rendelete hatályát
veszti.
Ezen rendelet szerint 2015. január 01-től idegenforgalmi adót kell fizetni valamennyi
Nagyrédén tartózkodó személy után, aki nem állandó lakosként az önkormányzat illetékességi
területén legalább egy vendégéjszakát eltölt.
Az idegenforgalmi adó megfizetésének kötelezettsége alól mentes:


akinek Nagyrédén állandó bejelentett lakcíme vagy érvényes tartózkodási helye vana 18. évét be nem töltött magánszemély,
az egészségügyi, szociális intézményben ellátott magánszemély,
a közép- és felsőfokú oktatási intézménynél tanulói vagy hallgatói jogviszony alapján,
hatóság vagy bíróság intézkedése folytán, a szakképzés keretében, a szolgálati
kötelezettség teljesítése, vagy a településen székhellyel, vagy telephellyel rendelkező
vagy a Htv. 37. § (2) bekezdése szerinti tevékenységet végző vállalkozó esetén
vállalkozási tevékenység vagy ezen vállalkozó munkavállalója által folytatott
munkavégzés céljából az önkormányzat illetékességi területén tartózkodó
magánszemély, továbbá
aki a község területén lévő üdülő tulajdonosa vagy bérlője, illetőleg a tulajdonos vagy
bérlő Ptk. szerinti közeli hozzátartozó
aki a Képviselő-testület hivatalos meghívására tartózkodik a község területén.FIGYELEM! A fentiekben részletezett – Htv. és rendelet szerinti – mentességeket az adó
beszedésére kötelezett csak akkor érvényesítheti a bevallásában, ha az adómentesség
jogcímeinek megfelelő igazolás/okirat másolatokkal rendelkezik. Ezekről nyilvántartást kell
vezetnie, adóellenőrzéskor az adóhatóságnak be kell mutatnia. Igazolások hiányában az
adómentesség nem érvényesíthető, azt adóköteles vendégéjszakaként kell bevallani!
Az adó alapja a megkezdett vendégéjszakák száma.
Az idegenforgalmi adó mértéke személyenként és vendégéjszakánként:fizető vendéglátó szálláshelyen fogadott vendég után 300,- Ft
más ingatlan ( létesítmény ) ingyenesen történő átengedése kapcsán 400,- Ft

A Htv. 34. §-a határozza meg az adó beszedésére kötelezett fogalmát, mely szerinta) a szálláshely ellenérték fejében történő átengedése esetén a szállásdíjjal együtt a
szállásadó,
b) a szálláshely vagy bármely más ingatlan ingyenesen történő átengedése esetén a
szálláshellyel, ingatlannal rendelkezni jogosult az ott-tartózkodás utolsó napján
(továbbiakban együtt: adóbeszedésre kötelezett) szedi be.

A fizetendő idegenforgalmi adót az adóbeszedésre kötelezett akkor is tartozik befizetni, ha
annak beszedését elmulasztotta.
Az idegenforgalmi adót az adó beszedésre kötelezettnek a beszedést követő hó 15-ig kell
bevallania és egyidejűleg az adóhatósághoz megfizetnie az OTP Banknál vezetett 1173903015378864-03090000 számú Tartózkodási idő utáni idegenforgalmi adó beszedési számla
elnevezésű készpénzátutalási megbízáson vagy banki átutalással.
Minden szállásadónak kötelessége, hogy jegyzőtől átvett, hitelesített vendégnyilvántartó
könyvet ( vendégkönyvet ) vezessen valamennyi nála szálláshelyet létesített személyről, mely
nyilvántartásnak tartalmaznia kell a szálláshelyet igénybevevő nevét, lakcímét,
állampolgárságát, útlevelének, vagy személy igazolványának, vagy vezetői engedély
sorszámát, megérkezésének és távozásának idejét, a szálláshelyen eltöltött napok számát, az
adómentességre jogosító tartózkodás pontos megjelölését, valamint a beszedett
idegenforgalmi adó összegét.
Nagyon fontos, hogy életkor miatti (18. életévét be nem töltött személy) adómentesség
esetében a vendégnyilvántartó könyv születési dátum bejegyzésével és a vendég saját/vagy
szülői/ aláírásával ellátva.
Munkavégzés miatti mentesség esetén a munkáltató által kiadott igazolásnak tartalmaznia kell
a vendég ( alkalmazott ) nevét, érkezés-távozás napjait, az adómentesség jogcímét, a
munkáltató adatait.
A beszedett adóról a szállásadónak bizonylatot kell adnia, és a bizonylatokat, a
vendégkönyvet ill. az ahhoz kapcsolódó valamennyi dokumentumot 5 teljes adóévig meg kell
őrizni.


Document preview altalanos_tajekoztato_ifa.pdf - page 1/2

Document preview altalanos_tajekoztato_ifa.pdf - page 2/2

Related documents


altalanos tajekoztato ifa
epitmenyado nagyrede bevallas
nagyrede ifa bevallas tajekoztatoval 2015
nyilatkozat ifa adoementessegrol 2015
vinothek preisliste weinhof szemes
jovedeki adotv maganfozes uj

Link to this page


Permanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..

Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)

HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog

QR Code

QR Code link to PDF file altalanos_tajekoztato_ifa.pdf