KM 12954 14 P 0419 .pdf

File information


Original filename: KM_12954_14_P_0419.PDF

This PDF 1.3 document has been generated by / tx_pdf 13.0.120.500, and has been sent on pdf-archive.com on 27/01/2015 at 08:08, from IP address 80.52.x.x. The current document download page has been viewed 1207 times.
File size: 126 KB (2 pages).
Privacy: public file


Download original PDF file


KM_12954_14_P_0419.PDF (PDF, 126 KB)


Share on social networksLink to this file download pageDocument preview


Komornik Sądowy (dawniej Rew.XVIII)
przy Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy
Jolanta Połajewska
Kancelaria Komornicza Pl. Czerwca 1976r. nr 2, 02-495 Warszawa
tel. (22) 662-49-91,fax 867-81-69 e-mail: komornik@komornikwarszawa.com
strona internetowa: www.komornikwarszawa.com
Km 12954/14
Niniejszym informujemy, iż nastąpiła zmiana adresu siedziby tut. kancelarii.

Warszawa, dnia 10-01-2015
Sąd Rejonowy dla Warszawy Woli
VII Wydział Wykonywania Orzeczeń
ul.Kocjana Antoniego 3
01-473 Warszawa
Wasz znak:

Nowy adres: 02-495 Warszawa, Pl. Czerwca 1976r. nr 2 .
#AB *0020002630086*/0419/

*0020002630086*

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy Jolanta Połajewska podaje
do publicznej wiadomości, że w dniu 02-02-2015r. o godz. 11:00 w kancelarii komornika mającej
siedzibę: 02-495 Warszawa, ul. Plac Czerwca 1976r. nr 2 odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867
kpc druga licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:
Lp.

Nazwa ruchomości

Ilość

1

telefon komórkowy logo SFERIA model GMC201 nr
na naklejce 08A4929, PO060701003858
karta sim z numerami 89481 022 40810 2971564 00012
79647
poduszka powietrzna z logo Mazda z naklejką
z nr *4GV 266MA CKZ
poduszki powietrzne z logo Mazda bez naklejek
bez numerów
poduszki powietrzne z logo Toyota bez naklejek
bez numerów
poduszka powietrzna z logo Toyota z naklejką
z nr FLB008480
poduszki powietrzne z logo Honda bez naklejek
bez numerów
poduszka powietrzna z logo Honda na czerwonym
tle z naklejką nr *E2EB1249535*, *HCM60496511*
poduszka powietrzna z logo Honda z naklejką
z nr *E3MC4079546*0611*, HOTRZ1PXX*77800-TF0E82
poduszka powietrzna z logo Honda z naklejką
z nr 0612*HOTRS1 VMP*77800-TFO-E82
poduszka powietrzna z logo Honda z naklejką
z nr 058*HOWKJ3UX4*77800-SNB-G81
poduszka powietrzna z logo Honda z naklejką
z nr. 1112*HOTRS23TM*77800-TFO-E82
poduszka powietrzna z logo Honda z naklejką
z nr 0407*HOWKJ1TJV*77800-SNB-G81
poduszka powietrzna z logo Renault bez naklejek
bez numerów
poduszka powietrzna z logo Suzuki bez naklejek
bez numerów
poduszka powietrzna z logo Nissan bez naklejek
bez numerów
poduszka powietrzna z logo Lexus bez numerów bez
naklejek
poduszka powietrzna z logo Hyundai bez naklejek
bez numerów

1 [szt.]

Wartość
szacunkowa
20,00 *)

1 [szt.]

1,00

1 [szt.]

200,00 *)

100,00

4 [szt.]

200,00

*)

100,00

12 [szt.]

200,00

*)

100,00

1 [szt.]

200,00

*)

100,00

4 [szt.]

200,00

*)

100,00

1 [szt.]

200,00

*)

100,00

1 [szt.]

200,00

*)

100,00

1 [szt.]

200,00

*)

100,00

1 [szt.]

200,00

*)

100,00

1 [szt.]

200,00

*)

100,00

1 [szt.]

200,00

*)

100,00

1 [szt.]

200,00

*)

100,00

1 [szt.]

200,00

*)

100,00

1 [szt.]

200,00

*)

100,00

1 [szt.]

3,00

1 [szt.]

200,00

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

*)

*)
*)

Cena
wywołania
10,00
0,50

1,50
100,00

19
20

poduszka powietrzna z logo Mitsubishi bez naklejek
bez numerów
poduszka powietrzna z logo Acura bez naklejek
bez numerów

1 [szt.]

200,00

*)

100,00

1 [szt.]

200,00

*)

100,00

*) cena za sztukę

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania
wynosi 50% sumy oszacowania.
Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy
oszacowania. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym
licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co
do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji
związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została
umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć:
dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze
urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta
wystarcza do odbycia przetargu.
Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo
poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672
kpc)

UWAGA:
Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

z upoważnienia

z upoważnienia

z upoważnienia

z upoważnienia

z upoważnienia

Komornika Sądowego

Komornika Sądowego

Komornika Sądowego

Komornika Sądowego

Komornika Sądowego

Aplikant Komorniczy

Asesor Komorniczy

Asesor Komorniczy

Asesor Komorniczy

Asesor Komorniczy

Komornik Sądowy

Paweł Goławski

Aneta Bień

Jarosław Bachan

Ryszard Połajewski

Dominik Banaszek

Jolanta Połajewska

Adresat oryginału: Sąd Rejonowy dla Warszawy Woli VII Wydział Wykonywania Orzeczeń
Do wiadomości: 1. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy Oddział Administracyjny, 00-517 Warszawa
2. Urząd Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy, 02-495 Warszawa
3. a/a


Document preview KM_12954_14_P_0419.PDF - page 1/2

Document preview KM_12954_14_P_0419.PDF - page 2/2

Related documents


km 12954 14 p 0419
raport autodna rhp vsszzz1pzbr066687
iii c 625 15 so warszawa
lexus gs200t cennik wyposazenie 2016
lexus gs300h cennik wyposazenie 2016
lexus gs450h cennik wyposazenie 2016

Link to this page


Permanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..

Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)

HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog

QR Code

QR Code link to PDF file KM_12954_14_P_0419.PDF