CLP ulotka informacyjna (PDF)
File information


This PDF 1.5 document has been generated by Adobe Illustrator CS3 / Adobe PDF Library 10.0.1, and has been sent on pdf-archive.com on 16/02/2015 at 08:49, from IP address 83.28.x.x. The current document download page has been viewed 1395 times.
File size: 6.86 MB (2 pages).
Privacy: public file


File preview


CLP:
Rozporządzenie wprowadzające nowy system klasyfikacji,
oznakowania i pakowania substancji i mieszanin chemicznych
Wpływ
Sealed Air jest firmą, której bliskie są kwestie związane
ze zrównoważonym rozwojem, bezpieczeństwem oraz
ochroną środowiska. W naszej pracy skupiamy się na
ograniczaniu ryzyka, dbaniu o zdrowie ludzkie jak i środowisko. Staramy się wspierać naszych klientów aby
działali podobnie.
W związku z tym, pragniemy poinformować, że zgodnie
z nowym europejskim rozporządzeniem - CLP, obecny
sposób klasyfikacji oraz oznakowania produktów
chemicznych ulegnie zmianie.
Ulotka ta dostarczy Państwu informacji na temat
istotnych zmian, które będą miały wpływ zarówno
na nasze produkty jak i Państwa działania.

CLP wprowadza nowe, bardziej restrykcyjne zasady klasyfikacji
zagrożeń oraz nowe wymogi w zakresie oznakowania. Należą
do nich:

• piktogramy
• hasła ostrzegawcze
• Uwaga (wskazujące kategorie zagrożeń niższego stopnia)
• Niebezpieczeństwo (wskazujące na bardziej poważne kategorie zagrożeń)

• frazy H (wskazujące rodzaj zagrożenia) oraz
frazy P (wskazujące środki ostrożności)

Frazy te zastąpią dotychczasowe frazy R (frazy ryzyka) i S (frazy
bezpieczeństwa).

• etykiety zewnętrzne (transportowe)
W przypadku gdy produkt nie posiada oznakowania ADR, to musi
posiadać oznakowanie zgodne z CLP.

Wprowadzenie do CLP

W wyniku tych zmian, etykiety zostaną przeprojektowane, a karty
charakterystyki (SDS) zaktualizowane.

CLP to rozporządzenie wprowadzające nowy system
klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji
i mieszanin oparty na Globalnie Zharmonizowanym
Systemie Klasyfikacji i Oznakowania Chemikaliów
(GHS).

Pragniemy podkreślić, że formuły naszych produktów nie ulegną
zmianie, natomiast może się zmienić ich klasyfikacja. Jest to efekt
wprowadzenia bardziej restrykcyjnych metod obliczeń zgodnie
z CLP. Pragniemy zapewnić, że bezpieczeństwo zastosowania
naszych produktów nie ulega zmianie.

Celem jest poprawa ochrony zdrowia ludzkiego
i środowiska poprzez harmonizację kryteriów klasyfikacji i oznakowania chemikaliów.
Rozporządzenie CLP dotyczy produktów chemicznych
Diversey Care takich jak produkty czyszczące,
konserwujące i dezynfekujące. Zastąpi obecną
dyrektywę w sprawie preparatów niebezpiecznych
(DPD).

Reformulacja produktów będzie miała nieliczny i wyjątkowy
charakter w celu zapewnienia naszym klienom możliwie
najbezpieczniejszych w użytkowaniu produktów. Odbędzie
się to bez uszczerbku na jakości i wydajności naszych
rozwiązań czyszczących.
Zgodnie z nowym Rozporządzeniem nadal będziemy oferować
linię produktów “Pur-Eco”. Będziemy pracować nad tym aby
zminimalizować zmiany w instrukcjach używania oraz zastosowania środków ochrony osobistej w wyniku przejścia na oznakowanie zgodne z CLP.

Nowe piktogramy
Zagrożenia fizyczne
Nie przewiduje się wystąpienia
danych piktogramów na etykietach
produktów Diversey Care

Działające korodująco
na metale

Łatwopalne

Utleniające

Gazy pod
ciśnieniem

Zagrożenia dla zdrowia

Zagrożenie
dla zdrowia

Działanie żrące
na skórę

Wybuchowe

Zagrożenia dla środowiska wodnego

Poważne
zagrożenie
zdrowia

Pytania & Odpowiedzi
P: Gdzie mogę znaleźć informacje na temat nowej
klasyfikacji CLP?
O: Informacja o klasyfikacji znajduje się w sekcji 2 karty
charakterystyki. Obejmuje klasyfikację zagrożenia,
hasła ostrzegawcze, piktogramy, frazy R oraz frazy S.
Takie informacje znajdują się również na nowej
etykiecie.
P: Czy produkt stanie się bardziej niebezpieczny, jeżeli
jego klasyfikacja ulegnie zmianie?
O: Nie. Zmieni się klasyfikacja produktu a nie formuła.
Zapewniamy, że bezpieczeństwo zastosowania naszych
produktów nie ulega zmianie.

Toksyczność ostra

Niebezpieczny dla
środowiska

P: Czy zmienią się warunki transportu, przechowywania
i postępowania z odpadami?
O: Jeżeli zmieni się klasyfikacja produktu to będzie ona miała
wpływ na wymagania dotyczące transportu, przechowywania
i postępowania z odpadami. Wszystkie informacje będą ujęte
w karcie charakterystyki, niemniej jednak prawo lokalne może
również regulować zasady przechowywania produktów.
P: Czy istnieje potrzeba aktualizacji programu bezpieczeństwa
w miejscu pracy?
O: Tak. Każdy pracownik musi zostać przeszkolony z CLP. Wszystkie
materiały szkoleniowe i programy bezpieczeństwa w miejscu pracy
powinny zostać zaktualizowane. Diversey Care zobowiązuje się
zapewnić Państwu wsparcia w zakresie aktualizacji materiałów
informacyjnych. Na bieżąco będą Państwo informowani o wszelkich
istotnych zmianach w naszych produktach, które pojawią się w wyniku
wdrożenia CLP.

P: Czy zmienią się jakiekolwiek formuły lub opakowania
produktów?

Ramy czasowe

O: Reformulacja produktów i zmiany w opakowaniach
będą miały nieliczny i wyjątkowy charakter w celu
zapewnienia naszym klientom możliwie najbezpieczniejszych w użytkowaniu produktów.

• Od dnia 1 czerwca 2015, wyprodukowane chemikalia muszą

P: Czy zmienią się instrukcje używania oraz zastosowania środków ochrony osobistej?
O: W wyniku zmian klasyfikacji, mogą zmienić się również
instrukcje używania środków chemicznych oraz zasady
stosowania środków ochrony osobistej. Wszystkie
informacje znajdują się w karcie charakterystyki.

być sklasyfikowane oraz oznakowane zgodnie z CLP

• Sprzedaż oraz dystrybucja produktów posiadających oznakowanie
zgodnie z DPD będą nadal możliwe do dnia 1 czerwca 2017

• Powyższe terminy nie mają zastosowania wobec użytkowników

końcowych, którzy zakupili nasze produkty i posiadają je
w magazynie (bądź ich używają), mogą używać tych produktów
niezależnie od zastosowanego sposobu ich oznakowania

UWAGA, ważne pozostaje:
Zapoznanie się z etykietą przed użyciem produktu
Zapoznanie się kartą charakterystyki produktu
Używanie produktu zgodnie z zaleceniami

W przypadku jakichkolwiek pytań, prosimy skontaktować się z przedstawicielem Diversey Care lub naszym Działem Obsługi Klienta.
20394 en 01/14


Download CLP ulotka informacyjnaCLP_ulotka informacyjna.pdf (PDF, 6.86 MB)


Download PDFShare this file on social networks     

Link to this pagePermanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..
Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)
HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog
QR Code to this page


QR Code link to PDF file CLP_ulotka informacyjna.pdf


This file has been shared publicly by a user of PDF Archive.
Document ID: 0000209732.
Report illicit content