OpenDLP Demonstration.pdf


Preview of PDF document opendlp-demonstration.pdf

Page 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Text preview


‫לאחר התקנת המכונה הוירטואלית והגדרת כתובת ה‪ IP-‬יש להריץ את המכונה‪.‬‬

‫שם משתמש וסיסמה להתחברות‪opendlp :‬‬
‫יש להקיש את הפקודה‬

‫‪ip addr‬‬
‫ולראות מהי כתובת ה‪ IP-‬שהמכונה קיבלה‪.‬‬