PZP 31.03.2015 r. .pdf

File information


Original filename: PZP 31.03.2015 r..pdf
Title: PZP 31.03.2015 r.
Author: Łukasz

This PDF 1.4 document has been generated by PDFCreator Version 0.9.9 / GPL Ghostscript 8.70, and has been sent on pdf-archive.com on 08/03/2015 at 19:29, from IP address 46.113.x.x. The current document download page has been viewed 610 times.
File size: 76 KB (2 pages).
Privacy: public file


Download original PDF file


PZP 31.03.2015 r..pdf (PDF, 76 KB)


Share on social networksLink to this file download pageDocument preview


POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE
Oddział w Wałbrzychu
ul.Szmidta 4a ,58-300 Wałbrzych
NIP 886-00-23-080 tel: 74 842-62-60, fax: 74 842-60-54
kom. 513 453 311, e-mail: ptewch@wp.pl

Konto: Getin Bank S.A. NR 09 1560 0013 2000 1701 4080 2700

ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE:

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W 2015 r.
– jak przygotować i prowadzić postępowania?
W 2014 roku Sejm uchwalił sześć nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych. Wprowadzone
zmiany, wymagają po stronie zamawiającego dokonania szeregu zmian w dokumentacji z postępowania,
zmian w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, ogłoszeniach o zamówieniu. W celu ułatwienia
wprowadzenia tych zmian, został dla Państwa przygotowany specjalny program szkolenia, oparty na
doświadczeniu prowadzącego Piotra Sperczyńskiego. W czytelny i prosty sposób zostaną na spotkaniu
omówione szybkie metody weryfikacji praktyki z obowiązującymi przepisami. Co zmienić w siwz,
ogłoszeniu o zamówieniu, dokumentacji z postępowania czy samym sposobie przygotowania postępowania
o udzielenie zamówienia, aby sprostać wymaganiom zmieniających się przepisów prawa. Zostaną także
omówione zmienione wytyczne dotyczące kontroli procedur zamówień publicznych (finansowanie z tzw.
środków unijnych) oraz wybrane elementy planowania ustalenia wartości zamówienia. Na szkoleniu dużo
praktycznych przykładów, gotowych schematów postępowania do wykorzystania w następnym dniu po
szkoleniu. Uczestnikami szkolenia mogą być:
• osoby sprawujące nadzór nad procedurami zamówień publicznych w jednostce
• kierownicy jednostek, księgowe,
• członkowie komisji przetargowych, pracownicy odpowiedzialni za przygotowanie lub prowadzenie
postępowań do i pow. 30.000 euro,
• wykonawcy zainteresowani pozyskaniem wiedzy praktycznej,
• osoby kontrolujące zamówienia publiczne,
• inne osoby zainteresowane poszerzeniem, uaktualnieniem swojej wiedzy na temat zamówień
publicznych w praktycznym stosowaniu.
PROGRAM SZKOLENIA
1. Aktualny stan prawny – zestawienie aktów prawnych.
2. Zestawienie zmian dotyczących ustawy pzp i aktów wykonawczych wprowadzonych w roku 2014.
Wejście w życie (obowiązywania) przepisów nowelizacji ustawy pzp (daty, ważniejsze zmiany, wpływ
na procedurę i postępowanie).
3. Przygotowanie do postępowania – gdzie wprowadzić zmiany/sprawdzić zgodność z przepisami?
3.1. Wartość zamówienia – planowanie zamówień.
3.2. Wybór trybu postępowania.
3.3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
3.4. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
3.5. KRYTERIA OCENY OFERT
3.6. Projekt, wzór umowy
3.7. Treść siwz i załączników
3.8. Ogłoszenie o zamówieniu
3.9. Protokół postępowania.
4. Prowadzenie postępowania (od ogłoszenia o zamówieniu do zawarcia umowy).
4.1. Czynności przed terminem składania ofert.
4.2. Złożenie ofert – otwarcie.
4.3. Badanie i ocen ofert – także  RAŻĄCO NISKA CENA
4.4. Czynności związane z wyborem oferty najkorzystniejszej.
4.5. Zawarcie umowy
5. Realizacja umowy.
5.1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
5.2. Zawarcie umowy – czynności formalne

POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE
Oddział w Wałbrzychu
ul.Szmidta 4a ,58-300 Wałbrzych
NIP 886-00-23-080 tel/fax 74 842-62-60, 74 842-60-54
kom. 513 453 311, e-mail: ptewch@wp.pl

Konto: Getin Bank S.A. NR 09 1560 0013 2000 1701 4080 2700

5.3. Realizacja umowy o roboty budowlane
5.4. Podwykonawca – uczestnictwo w realizacji zamówienia
5.5. Kary umowne – odstąpienie od umowy.
6. Zamówienia do 30.000 euro – częste błędy i nieprawidłowości. Jak kontrolować takie
postępowania?
7. Wytyczne kontroli zamówień publicznych – „finansowanie unijne”
8. Panel dyskusyjny.WYKŁADOWCA: PIOTR SPERCZYŃSKI – jeden z najbardziej cenionych specjalistów i trenerów w
zakresie zamówień publicznych w Polsce. Autor licznych publikacji i artykułów.MIEJSCE SZKOLENIA: Hotel AQUA-ZDRÓJ, ul. Ratuszowa 6, Wałbrzych

TERMIN SZKOLENIA: 31.03.2015r.

godz. 900-1500 - zgłoszenia przyjmujemy do 24.03.2015 r.

KOSZT SZKOLENIA (w tym profesjonalne materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch):
● 1-2 osoby - 360,00 zł/os. ● 3 osoby - 342,00 zł/os. (5% zniżki) ● 4 i więcej osób - 324,00 zł/os. (10%
zniżki)
!!! UWAGA !!!:
W przypadku rezygnacji, aby nie ponieść skutków finansowych, należy poinformować PTE O/Wałbrzych
najpóźniej na 5 dni roboczych przed terminem szkolenia !!!

INFORMACJE I ZGŁOSZENIA:
tel.: 74 842 62 60, fax: 74 842 60 54, kom. 513 453 311, e-mail: ptewch@wp.pl


Document preview PZP 31.03.2015 r..pdf - page 1/2

Document preview PZP 31.03.2015 r..pdf - page 2/2

Related documents


pzp 31 03 2015 r
pzp 08 09 06 2015 r
podatek dochodowy od os b prawnych w 2014 i 2015 r
vat zmiany m mucha 03 07 2015 r
akcja bilans 09 12 1014
zamkni cie ksi g rachunkowych 2014

Link to this page


Permanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..

Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)

HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog

QR Code

QR Code link to PDF file PZP 31.03.2015 r..pdf