Vacature Stagiair Ottawa (PDF)
File information


Author: KWharton

This PDF 1.5 document has been generated by Microsoft® Word 2010, and has been sent on pdf-archive.com on 17/04/2015 at 16:41, from IP address 69.159.x.x. The current document download page has been viewed 465 times.
File size: 213.85 KB (1 page).
Privacy: public file
Document preview - Vacature - Stagiair Ottawa.pdf - Page 1/1

File preview


360 Albert Street – Ste 820
Ottawa, On K1R 7X7
Tel : +1 613 236 7267
Fax: 1 613 236 7882
Mail: ottawa@diplobel.fed.be
www.diplomatie.be/ottawa

De Ambassade van België te Ottawa zoekt een stagiair (v/m) voor de volgende periodes:
a)
b)
c)

van 1 juni tot 28 augustus 2015
van 1 september tot 27 november 2015.
van 25 januari tot 30 april 2016

Kandidatuur (cv + motiveringsbrief) op te sturen naar ottawa@diplobel.fed.be
Profiel:
Je kan je perfect uitdrukken in minstens 1 van de 2 landstalen (NL/FR)
de
Je hebt een grondige kennis van de 2 landstaal, zowel geschreven als mondeling
Je kan foutloos in het Engels communiceren.
Je beschikt over een vlotte pen; kan samenvattend en analytisch onderwerpen verwerken tot nota’s
Je kan vlot overweg met de bestaande sociale media en beschikt over voldoende
computervaardigheden.
Je hebt reeds een bachelor diploma in een van de volgende domeinen: Politieke Wetenschappen,
Geschiedenis, Economische wetenschappen
Je kan makkelijk je werk organiseren, behoudt het overzicht en respecteert deadlines. Een praktische,
probleemoplossende instelling en ervaring met het organiseren van evenementen is een plus.
Je beschikt over een sociale instelling, kan je makkelijk inschakelen in teamwerk en tegelijk autonoom
opdrachten voorbereiden en uitvoeren.
Takenpakket: (niet exhaustief)
inhoudelijke en voorbereidende ondersteuning van ambassadeur en diplomatieke medewerkers voor
(ad-hoc) politieke dossiers
opzoeken van economische basisgegevens en trends over Canadese economische sectoren en
provincies voor verwerking tot samenvattende, analytische nota’s
beheer van sociale media profielen van de ambassade (monitoren, aanleveren, plaatsen, creatieve
input, …)
organisatorische en logistieke ondersteuning aan de voorbereiding en de uitwerking van evenementen.

Context:
De stage is onbezoldigd. De stagiair kan geen aanspraak maken op een vergoeding voor de reis, de
huisvesting of verblijfkosten. Al deze kosten komen volledig te zijnen laste en behoren uitsluitend tot
zijn verantwoordelijkheid.
Op de dag dat de stage overeenkomst in werking treedt moet de stagiair in orde zijn met de
voorschriften van het gastland betreffende identiteitsdocumenten, visa en mogelijke
verblijfsvergunningen, vaccins etc..
De stagiair gaat de verbintenis aan zich voorbeeldig te gedragen. Zijn gedrag mag in geen geval afbreuk
doen aan de eer en de goede reputatie van de post Hij dient het huishoudelijk reglement van de post en
de instructies van het Posthoofd of diens vertegenwoordiger nauwgezet na te leven. Het is zaak in
gedachten te houden dat de stagiair in geen geval mag worden beschouwd als een lid van het corps
diplomatique of consulaire, in de zin van de Verdragen van Wenen.
De stagiair heeft een ziekte- en invaliditeitsverzekering die naast ziekte en invaliditeit ook de
repatriëring naar België (of een derde land) dekt. Een eerste mogelijkheid is dat de stagiair gedekt is
door een polis die werd afgesloten door zijn onderwijsinstelling en die specifiek melding maakt van het
geplande verblijf. Een tweede mogelijkheid – de stagiair ressorteert niet onder een onderwijsinstelling –
is dat hij gedekt is door een specifieke verzekering voor een onbezoldigde stage (in het aangegeven
land).


Download Vacature - Stagiair OttawaVacature - Stagiair Ottawa.pdf (PDF, 213.85 KB)


Download PDFShare this file on social networks     

Link to this pagePermanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..
Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)
HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog
QR Code to this page


QR Code link to PDF file Vacature - Stagiair Ottawa.pdf


This file has been shared publicly by a user of PDF Archive.
Document ID: 0000221501.
Report illicit content