15.06.2015 GOSPODARKA FINANSOWA JEDNOSTEK BUD+¬ETOWYCH .pdf

File information


Original filename: 15.06.2015 GOSPODARKA FINANSOWA JEDNOSTEK BUD+¬ETOWYCH.pdf

This PDF 1.4 document has been generated by Writer / LibreOffice 4.4, and has been sent on pdf-archive.com on 01/06/2015 at 06:42, from IP address 46.113.x.x. The current document download page has been viewed 486 times.
File size: 197 KB (1 page).
Privacy: public file


Download original PDF file


15.06.2015 GOSPODARKA FINANSOWA JEDNOSTEK BUD+¬ETOWYCH.pdf (PDF, 197 KB)


Share on social networksLink to this file download pageDocument preview


POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE
Oddział w Wałbrzychu
ul.Szmidta 4a ,58-300 Wałbrzych
NIP 886-00-23-080 tel: 74 842-62-60, fax: 74 842-60-54
kom. 513 453 311, e-mail: ptewch@wp.pl, www: pte-walbrzych.pl

Konto: Getin Bank S.A. NR 09 1560 0013 2000 1701 4080 2700
ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE:

"GOSPODARKA FINANSOWA JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
W UKŁADZIE PROBLEMOWYM''
Szkolenie skierowane jest do głównych księgowych Urzędów, Szkół, Ośrodków Pomocy Społecznej
oraz innych jednostek budżetowych.
PROGRAM SZKOLENIA:
Szkolenie ma na celu przedstawienia problemów zgłoszonych przez uczestników szkoleń (a także zagadnień
zaliczanych do najczęściej stwierdzanych jako nieprawidłowości przez prowadzone kontrole i audyt), a w
szczególności w zakresie niżej podanych tematów szkoleniowych :
1. Kompletność i prawidłowość ustalania zasad prowadzenia gospodarki finansowej:
 ustalenia obligatoryjne w świetle ustawy o rachunkowości,
 ustalenia fakultatywne w świetle przepisów wykonawczych do ustawy o finansach publicznych oraz
ustaw okołobudżetowych,
 dokumentacja opisująca zasady gospodarki kasowej z uwzględnieniem zastosowania kasy fiskalnej
oraz płatności kartą płatniczą,
2. Ewidencja dochodów i wydatków budżetowych i ich powiązania ze sprawozdawczością budżetową:
 ewidencja zwrotu wydatków, kompensata i potrącenia,
 ewidencja kosztów upomnienia, odsetek i różnic kursowych,
 powiązania sald ewidencji dochodów i wydatków z sprawozdaniami : Rb-28S, Rb-27S, Rb27 – ZZ,
Rb-50, Rb-NDS za I półrocze 2015 roku.
3. Specyfikacja ewidencji zdań finansowych ze środków europejskich:
 zasady ustalania ramowego planu kont,
 schematy księgowań,
4. Ewidencja inwestycji i ich prawidłowa wycena bilansowa:
 ewidencja według źródła finansowania
 ewidencja według kosztów wytworzenia i ceny nabycia,
 ulepszenie a remont istniejących środków trwałych, w tym: zespoły komputerowe, pojazdy
samochodowe, obiekty budowlane,
5. Prawidłowość ustalania zasad ewidencji środków trwałych w 4 przekrojach prowadzenia ksiąg
rachunkowych:
 środki trwałe podlegające stopniowemu umarzaniu,
 środki trwałe umarzane jednorazowo,
 środki trwałe niskocenne,
 księgozbiory w szkolnych bibliotekach.
Dyskusja oraz odpowiedzi na wcześniej skierowane zapytania bezpośrednio do wykładowcy na adres mailowy:
edaszko@op.pl Pytania można przesyłać najpóźniej do 09.06.2015 r.


WYKŁADOWCA: ELŻBIETA DASZKO – praktyk z zakresu finansów publicznych, certyfikat
wykładowcy nadany przez kancelarię Prezesa RM Nr 664, były rzecznik dyscypliny finansów publicznych RIOMIEJSCE SZKOLENIA: Hotel AQUA-ZDRÓJ, ul. Ratuszowa 6, WałbrzychTERMIN SZKOLENIA: 15.06.2015

r.

godz. 900-1400 - zgłoszenia przyjmujemy do 08.06.2015 r.

KOSZT SZKOLENIA (w tym materiały szkoleniowe, serwis kawowy): ● 1 osoba - 290,00
● 2 i więcej osób - 275,00 zł/os.


zł/os.

UWAGA: W przypadku rezygnacji, aby nie ponieść skutków finansowych, należy poinformować PTE O/Wałbrzych najpóźniej na 5 dni
roboczych przed terminem szkolenia.!!!

INFORMACJE I ZGŁOSZENIA:

tel: 74 842 62 60, fax: 74 842 60 54, kom. 513 453 311, e-mail: ptewch@wp.pl


Document preview 15.06.2015 GOSPODARKA FINANSOWA JEDNOSTEK BUD+¬ETOWYCH.pdf - page 1/1


Related documents


15 06 2015 gospodarka finansowa jednostek bud etowych
podatek vat 19 01 2015
podatek vat 13 04 2015
pzp 08 09 06 2015 r
pdof 30 01 2015
zus 27 02 2015

Link to this page


Permanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..

Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)

HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog

QR Code

QR Code link to PDF file 15.06.2015 GOSPODARKA FINANSOWA JEDNOSTEK BUD+¬ETOWYCH.pdf