Formularz zwrotu .pdf

File information


Original filename: Formularz zwrotu.pdf.pdf
Title: FORMULARZ ZWROTU TOWARU
Author: uzytkownik

This PDF 1.4 document has been generated by PDFCreator Version 0.9.8 / GPL Ghostscript 8.64, and has been sent on pdf-archive.com on 25/07/2015 at 13:05, from IP address 176.103.x.x. The current document download page has been viewed 15532 times.
File size: 22 KB (1 page).
Privacy: public file


Download original PDF file


Formularz zwrotu.pdf.pdf (PDF, 22 KB)


Share on social networksLink to this file download pageDocument preview


FORMULARZ ZWROTU TOWARU
NUMER ZAMÓWIENIA: .............................. DATA ZAMÓWIENIA: .......................................
NUMER FAKTURY/PARAGONU: ....................................................................................................

IMIĘ I NAZWISKO: ..................................................................................................................
ADRES: ...................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
TELEFON: .................................................... EMAIL: .............................................................
Proszę o zwrot gotówki na rachunek bankowy:
(zwrot moŜliwy jest jedynie na rachunek bankowy Klienta)

nazwa Banku: ..........................................................................................................

Numer rachunku

NAZWA TOWARU

ILOŚĆ

CENA BRUTTO

PRZYCZYNA ZWROTU

Uwagi Klienta: .......................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
Oświadczam, Ŝe znane mi są warunki zwrotu towaru określone w Regulaminie sklepu.

....................................................................................
(czytelny podpis Klienta)


Document preview Formularz zwrotu.pdf.pdf - page 1/1


Related documents


formularz zwrotu pdf
formularz zwrotu produktu
return form sinella
formularz reklamacyjny
termsandcondition
formularz reklamacyjny

Link to this page


Permanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..

Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)

HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog

QR Code

QR Code link to PDF file Formularz zwrotu.pdf.pdf