PDF Archive

Easily share your PDF documents with your contacts, on the Web and Social Networks.

Send a file File manager PDF Toolbox Search Help ContactFormularz zwrotu .pdf


Original filename: Formularz zwrotu.pdf.pdf
Title: FORMULARZ ZWROTU TOWARU
Author: uzytkownik

This PDF 1.4 document has been generated by PDFCreator Version 0.9.8 / GPL Ghostscript 8.64, and has been sent on pdf-archive.com on 25/07/2015 at 13:05, from IP address 176.103.x.x. The current document download page has been viewed 8780 times.
File size: 22 KB (1 page).
Privacy: public file
Download original PDF file

Document preview


FORMULARZ ZWROTU TOWARU
NUMER ZAMÓWIENIA: .............................. DATA ZAMÓWIENIA: .......................................
NUMER FAKTURY/PARAGONU: ....................................................................................................

IMIĘ I NAZWISKO: ..................................................................................................................
ADRES: ...................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
TELEFON: .................................................... EMAIL: .............................................................
Proszę o zwrot gotówki na rachunek bankowy:
(zwrot moŜliwy jest jedynie na rachunek bankowy Klienta)

nazwa Banku: ..........................................................................................................

Numer rachunku

NAZWA TOWARU

ILOŚĆ

CENA BRUTTO

PRZYCZYNA ZWROTU

Uwagi Klienta: .......................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
Oświadczam, Ŝe znane mi są warunki zwrotu towaru określone w Regulaminie sklepu.

....................................................................................
(czytelny podpis Klienta)


Document preview Formularz zwrotu.pdf.pdf - page 1/1

Related documents


PDF Document formularz zwrotu pdf
PDF Document return form sinella
PDF Document formularz zwrotu produktu
PDF Document formularz reklamacyjny
PDF Document formularz zwrotu tolishop
PDF Document formularz zwrotu


Related keywords