PDF Archive

Easily share your PDF documents with your contacts, on the Web and Social Networks.

Share a file Manage my documents Convert Recover PDF Search Help ContactFormularz zwrotu .pdf


Original filename: Formularz zwrotu.pdf.pdf
Title: FORMULARZ ZWROTU TOWARU
Author: uzytkownik

This PDF 1.4 document has been generated by PDFCreator Version 0.9.8 / GPL Ghostscript 8.64, and has been sent on pdf-archive.com on 25/07/2015 at 13:05, from IP address 176.103.x.x. The current document download page has been viewed 9813 times.
File size: 22 KB (1 page).
Privacy: public file
Download original PDF file

Document preview


FORMULARZ ZWROTU TOWARU
NUMER ZAMÓWIENIA: .............................. DATA ZAMÓWIENIA: .......................................
NUMER FAKTURY/PARAGONU: ....................................................................................................

IMIĘ I NAZWISKO: ..................................................................................................................
ADRES: ...................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
TELEFON: .................................................... EMAIL: .............................................................
Proszę o zwrot gotówki na rachunek bankowy:
(zwrot moŜliwy jest jedynie na rachunek bankowy Klienta)

nazwa Banku: ..........................................................................................................

Numer rachunku

NAZWA TOWARU

ILOŚĆ

CENA BRUTTO

PRZYCZYNA ZWROTU

Uwagi Klienta: .......................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
Oświadczam, Ŝe znane mi są warunki zwrotu towaru określone w Regulaminie sklepu.

....................................................................................
(czytelny podpis Klienta)


Document preview Formularz zwrotu.pdf.pdf - page 1/1

Related documents


formularz zwrotu pdf
formularz zwrotu produktu
return form sinella
termsandcondition
formularz reklamacyjny
odstapienie od umowy


Related keywords