Formularz zwrotu (PDF)
File information


Title: FORMULARZ ZWROTU TOWARU
Author: uzytkownik

This PDF 1.4 document has been generated by PDFCreator Version 0.9.8 / GPL Ghostscript 8.64, and has been sent on pdf-archive.com on 25/07/2015 at 13:05, from IP address 176.103.x.x. The current document download page has been viewed 16578 times.
File size: 22.76 KB (1 page).
Privacy: public file
Document preview - Formularz zwrotu.pdf.pdf - Page 1/1

File preview


FORMULARZ ZWROTU TOWARU
NUMER ZAMÓWIENIA: .............................. DATA ZAMÓWIENIA: .......................................
NUMER FAKTURY/PARAGONU: ....................................................................................................

IMIĘ I NAZWISKO: ..................................................................................................................
ADRES: ...................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
TELEFON: .................................................... EMAIL: .............................................................
Proszę o zwrot gotówki na rachunek bankowy:
(zwrot moŜliwy jest jedynie na rachunek bankowy Klienta)

nazwa Banku: ..........................................................................................................

Numer rachunku

NAZWA TOWARU

ILOŚĆ

CENA BRUTTO

PRZYCZYNA ZWROTU

Uwagi Klienta: .......................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
Oświadczam, Ŝe znane mi są warunki zwrotu towaru określone w Regulaminie sklepu.

....................................................................................
(czytelny podpis Klienta)


Download Formularz zwrotuFormularz zwrotu.pdf.pdf (PDF, 22.76 KB)


Download PDFShare this file on social networks     

Link to this pagePermanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..
Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)
HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog
QR Code to this page


QR Code link to PDF file Formularz zwrotu.pdf.pdf


This file has been shared publicly by a user of PDF Archive.
Document ID: 0000291594.
Report illicit content