Joana 89 zwrot .pdf

File information


Original filename: Joana-89 zwrot.pdf
Author: ASIA

This PDF 1.5 document has been generated by Microsoft® Office Word 2007, and has been sent on pdf-archive.com on 04/08/2015 at 22:39, from IP address 78.9.x.x. The current document download page has been viewed 1641 times.
File size: 121 KB (1 page).
Privacy: public file


Download original PDF file


Joana-89 zwrot.pdf (PDF, 121 KB)


Share on social networksLink to this file download pageDocument preview


Formularz zwrotu:
………………………………………
………………………………………
………………………………………
Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
Adres konsumenta(-ów)

Miejscowość, …………... data…………..

Joanna Krasicka
Ul. Daszyńskiego 3A/15
67 – 200 Głogów

Oświadczenie
o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość
lub poza lokalem przedsiębiorstwa

Ja/My (*)………………….…………………………….niniejszym informuję/informujemy(*)
o moim/naszym(*) odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*):
numer/y aukcji………………..…….............................................................................................
Data zawarcia umowy i odbioru przesyłki…………………………/………..………………….
Całkowita wnioskowana kwota zwrotu...............................( zwrot kosztów zamówienia
towaru musi odpowiadać najtańszej opcji przesyłki dostępnej w danej ofercie).
Dane do przelewu.........................................................................................................................
Numer konta..................................................................................................................................

……………………………………
Podpis konsumenta(-ów)


Document preview Joana-89 zwrot.pdf - page 1/1


Related documents


joana 89 zwrot
odstapienie od umowy
formularz zwrotu towaru nowy 1
formularz zwrotu towaru nowy
xxvii ca 3477 16 uzasadnienie wyroku
odst pienie z15

Link to this page


Permanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..

Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)

HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog

QR Code

QR Code link to PDF file Joana-89 zwrot.pdf