PDF Archive

Easily share your PDF documents with your contacts, on the Web and Social Networks.

Share a file Manage my documents Convert Recover PDF Search Help ContactDzierżawa .pdf


Original filename: Dzierżawa.pdf
Author: Dawid Lichota

This PDF 1.5 document has been generated by Microsoft® Word 2013, and has been sent on pdf-archive.com on 04/10/2015 at 16:14, from IP address 94.254.x.x. The current document download page has been viewed 293 times.
File size: 222 KB (2 pages).
Privacy: public file
Download original PDF file

Document preview


REGULAMIN DZIERŻAWY
ZALECANA JEST UMOWA PISEMNA, JAKO PEWNIEJSZA W OBROCIE, ORAZ BEZPIECZNIEJSZA W
PRZYPADKU POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO.

1. OSOBA DZIERŻAWIĄCA - PODPISUJĄC DOKUMENT - AKCEPTUJE CAŁY REGULAMIN
DZIERŻAWY.
1.1. Dzierżawca, ma obowiązek dostarczyć wydzierżawiającemu kopie dowodu osobistego oraz
podpisany regulamin dzierżawy, drogą pocztową. Po zweryfikowaniu poprawności danych,
dzierżawca może wybrać produkt lub usługę jaką oferuje wydzierżawiający, i wpłacić czynsz według
cennika wydzierżawiającego.
Gry o wartości od 0 do 100 zł – płatność 25 zł + koszt
wysyłki (5zł)
Gry o wartości od 100 do 200 zł – płatność 30 zł + koszt
wysyłki (5zł)
1.2. Wydzierżawiający pozwala na przedłużenie pobytu gry na okres dłuższy niż 14 dni, ale za dopłatą
kwoty 5 zł.
2. WYDZIERŻAWIAJĄCY MA OBOWIĄZEK:
2.1. Dostarczyć na adres e-mail dzierżawcy, zdjęcia produktu lub potwierdzenie wysłania produktu, lub
usługi (jeśli dzierżawca tego wymaga).
2.2. Poinformować dzierżawcę o jakichkolwiek problemach.
2.3. Informować dzierżawcę o promocjach, aktualnościach, nowych ofertach.
3. DZIERŻAWCA OTRZYMUJE PRODUKT LUB USŁUGĘ NA 14 DNI (ROZPOCZĘCIE TEGO TERMINU
ZACZYNA SIĘ PO PIERWSZYM DNIU OD WYSŁANIA GRY.)
4. OSOBA DZIERŻAWIĄCA MA OBOWIĄZEK W DNIU 15 LUB 16 ODESŁAĆ PRODUKT LUB
USŁUGĘ.
5. WYDZIERŻAWIAJĄCY NIE PONOSI KOSZTÓW ZA DOSTARCZENIE LUB OTRZYMANIE
PRODUKTU.
6. DZIERŻAWIĄCY MA OBOWIĄZEK ZAPEWNIENIA 100% GWARANCJI PRODUKTU JAKI
OTRZYMAŁ, ORAZ NIE MA PRAWA DO:
6.1. Sprzedaży produktu lub usługi jeśli wydzierżawiający nie udzielił na to zgody
6.2. Rozpowszechniania produktu osobą trzecim.

AKCEPTACJA KODEKSU:

ART. 693. § 1. PRZEZ UMOWĘ DZIERŻAWY WYDZIERŻAWIAJĄCY ZOBOWIĄZUJE SIĘ ODDAĆ DZIERŻAWCY RZECZ
DO UŻYWANIA I POBIERANIA POŻYTKÓW PRZEZ CZAS OZNACZONY LUB N IE OZNACZONY, A DZIE RŻAWCA
ZOBOWIĄZUJE SIĘ PŁACIĆ WYDZIERŻAWIAJĄCEMU UMÓWIONY C ZYNSZ.
§ 2. CZYNSZ MOŻE BYĆ ZASTRZEŻONY W PIENIĄDZACH LUB ŚWIADCZENIACH INNEGO RODZAJU. MOŻE BYĆ
RÓWNIEŻ OZNACZONY W UŁAMKOWEJ CZĘŚCI POŻ YTKÓW.
ART. 696. DZIERŻAWCA POWINIEN WYKONYWAĆ S WOJE PRAWO ZGODNIE Z WYMAGANIAMI PRAWIDŁOWEJ
GOSPODARKI I NIE MOŻE ZMIENIAĆ PRZEZNACZENIA PRZEDMIOTU DZIE RŻAWY BEZ ZGODY
WYDZIERŻAWIAJĄCEGO.
ART. 697. DZIERŻAWCA MA OBOWIĄZEK DOKONYW ANIA NAPRAW NIEZBĘDN YCH DO ZACHOWANIA
PRZEDMIOTU DZIERŻAWY W STANIE NIE POGORSZ ONYM.
ART. 699. JEŻELI TE RMIN PŁATNOŚCI CZYNSZU NIE JEST W UMOWIE OZNACZONY, CZYNSZ JE ST PŁATNY Z DOŁU
W TERMINIE ZWYCZAJOW O PRZYJĘTYM, A W BRA KU TAKIEGO ZWYCZAJU - PÓŁROCZNIE Z DOŁU.
ART. 705. PO ZAKOŃCZENIU DZIERŻAWY DZIERŻAWCA OBOWIĄZANY JES T, W BRAKU ODMIENNEJ UMOWY,
ZWRÓCIĆ PRZEDMIOT DZIERŻAWY W TAKIM STANIE, W JAKIM POWINIEN SIĘ ZNAJD OWAĆ STOSOWNIE DO
PRZEPISÓW O WYKONYWANIU DZIERŻAWY.
ART. 709. PRZEPISY O DZIERŻAWIE RZECZY STOSUJE SIĘ ODPOWIEDNIO DO DZIERŻAWY PRAW.
ART. 698. § 1. BEZ Z GODY WYDZIERŻAWIAJĄCEGO DZIERŻAWCA NIE MOŻE ODDAWAĆ PRZEDMIO TU
DZIERŻAWY OSOBIE TRZECIEJ DO BEZPŁATNEGO UŻYWANIA ANI GO PODDZIERŻAWIAĆ.
§ 2. W RAZIE NARUSZE NIA POWYŻSZEGO OBOWIĄZKU WYDZIERŻAWIAJĄC Y MOŻE DZIERŻAWĘ WYP OWIEDZIEĆ
BEZ ZACHOWANIA TERMI NÓW WYPOWIEDZENIA.

(podpis osoby)


Dzierżawa.pdf - page 1/2
Dzierżawa.pdf - page 2/2

Related documents


dzier awa
regulamin sklepu internetowego http
regulamin wypo yczalni nartywarszawa
regulamin crossfit czestochowa
regulamin sklepu internetowego superkoszyk pl
regulamin korzystania z lotniska


Related keywords