REGULAMIN GRY TERENOWEJ .pdf

File information


Original filename: REGULAMIN GRY TERENOWEJ.pdf
Author: Tymek

This PDF 1.5 document has been generated by Microsoft® Word 2010, and has been sent on pdf-archive.com on 07/12/2015 at 21:43, from IP address 89.72.x.x. The current document download page has been viewed 363 times.
File size: 165 KB (1 page).
Privacy: public file


Download original PDF file


REGULAMIN GRY TERENOWEJ.pdf (PDF, 165 KB)


Share on social networksLink to this file download pageDocument preview


REGULAMIN GRY TERENOWEJ „KOSMICZNE TECHNOLOGIE”
I. PRZEPISY OGÓLNE
1. Gra terenowa pod tytułem ”Kosmiczne technologie”, zwana dalej Grą, odbędzie się dnia
12.12.2015 roku.
2. Gra organizowana jest przez Stowarzyszenie Studentów GiK PW „Geoida”. Gra odbędzie się
na terenie kampusu głównego Politechniki Warszawskiej.
3. Gra jest otwarta dla wszystkich studentów.
4. Uczestnicy gry biorą w niej udział na własną odpowiedzialność.
5. Gra odbędzie się bez względu na warunki pogodowe.
II. PRZEPISY SZCZEGÓŁOWE
II. 1. Cel Gry
Celem gry jest zdobycie jak największej liczby kosmicznych wynalazków. Zdobywa się je
poprzez wykonywanie zadań na punktach. Ponadto, uczestnicy będą oceniani przez punktowych
za współpracę, zaangażowanie i kreatywność podczas wykonywania zadań.
II. 2. Drużyny
1. W Grze mogą wystartować patrole liczące od 2 do 6 osób.
2. Zgłoszenia drużyn dokonywane są poprzez formularz podany na stronie wydarzenia na
facebooku.
3. Zgłoszeń należy dokonywać najpóźniej do dnia 10.12.2015 roku.
II. 3. Przebieg Gry.
1. Patrole proszone są o przybycie na miejsce startu punktualnie.
2. Każdy z patroli zobowiązany jest do posiadania:
a) co najmniej jednego telefonu z możliwością robienia zdjęć
b) co najmniej jednego urządzenia do pisania (ołówek, długopis, pióro itp.)
3. W momencie startu każda z drużyn otrzymuje pakiet startowy. Pakiet startowy zawiera w
sobie:
a) Kartę punktacji, gdzie patrol zbiera zdobyte wynalazki
b) Zadania do wykonania między punktami, wykorzystujące wiedzę na nich zdobytą.
4. Korzystanie z Internetu jest dozwolone.
5. Patrol w trakcie trwania gry nie może się rozdzielać.
6. Po zakończeniu gry należy oddać organizatorom kartę punktacji i wykonane zadania.
7. Po weryfikacji kart punktacji i zadań ogłaszane są wyniki. O klasyfikacji końcowej decyduje
liczba zdobytych wynalazków, punktów przyznanych przez punktowych oraz wykonane zadania.
8. Wyniki zostaną podane 17 grudnia 2015 na konferencji podczas dnia teledetekcji.
III. PRZEPISY KOŃCOWE
1. Gra może zostać odwołana przez Organizatora bez podania przyczyn.
2. Zmiany w regulaminie mogą zostać wprowadzone przez Organizatora jedynie do czasu
startu Gry.
3. Interpretacja niniejszego regulaminu zależy wyłącznie od Organizatora.


Document preview REGULAMIN GRY TERENOWEJ.pdf - page 1/1


Related documents


regulamin gry terenowej
regulamin polmaraton lodz
zawody na 1 4 mili regulamin
regulamin
regulamin
regulamin przegl du kapel studenckich 2015 1

Link to this page


Permanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..

Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)

HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog

QR Code

QR Code link to PDF file REGULAMIN GRY TERENOWEJ.pdf