voorwaarden (PDF)
File information


This PDF 1.5 document has been generated by Microsoft® Word 2013, and has been sent on pdf-archive.com on 17/12/2015 at 12:03, from IP address 195.43.x.x. The current document download page has been viewed 627 times.
File size: 186.01 KB (2 pages).
Privacy: public file


File preview


Artikel 1 Algemeen
1. Deze Actievoorwaarden (hierna: de “Actievoorwaarden”) zijn van toepassing op de
#LavazzaMoment Lavazza Tierra winactie die Lavazza Nederland organiseert van 17 december tot 31
december 2015 (hierna: de actieperiode) op het Instagram kanaal van Lavazza Nederland.
2. Deelnemers aan de Actie verklaren door hun deelname aan de Actie akkoord te gaan met de
Actievoorwaarden.
3. Lavazza behoudt zich te allen tijde het recht voor om de Actie, eenzijdig en zonder voorafgaande
kennisgeving, te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen en/of de Actievoorwaarden en/of de
actieproducten/ prijzen te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen, zonder op enige wijze tot
schadevergoeding gehouden te zijn jegens de deelnemers.
Artikel 2 Speelwijze
1. De Actie werkt als volgt:
1. Volg @LavazzaNL op Instagram
2. Deel een foto met #LavazzaMoment via je eigen (openbare) Instagram account
3. Mention of tag @LavazzaNL in je foto
2. Door een onafhankelijke jury worden 25 winnende inzendingen bepaald uit alle inzendingen, die
voldoen aan de hierboven genoemde voorwaarden. Met de winnaars wordt contact opgenomen via
Instagram.
3. De prijzen worden verzonden naar een adres binnen Nederland.
Artikel 3 Prijzen/actieproducten
1. De prijs bestaat uit 250 gram Lavazza Tierra bonen, 1 Lavazza Tierra shopping bag en 1 Lavazza
Tierra mok. Dit pakket vertegenwoordigd een winkelwaarde van 39 euro.
2. De prijzen zijn persoonsgebonden. Lavazza zal geen verzoeken van prijswinnaars honoreren om
hun prijzen en/of actieproducten te ruilen, over te dragen aan derden, of in te wisselen voor geld of
voor andere prijzen/artikelen met een gelijke/vergelijkbare waarde. Bij weigering van een prijs door
een deelnemer, of in geval van een andere reden van niet uitreiking van een prijs die is toe te
rekenen aan de prijswinnaar vervalt deze aan Lavazza. Elke deelnemer kan maximaal 1 prijs winnen.
3. Lavazza zal niet corresponderen over de prijzen, de uitkering daarvan, en de uitslag van de Actie.

Artikel 4 Deelname
1. Deelname aan deze Actie staat open voor een ieder die gedurende het spel in Nederland woont.
2. Deelnemers jonger dan 18 jaar verklaren door hun deelname schriftelijke toestemming van (een)
ouder(s) te hebben verkregen voor hun deelname aan de Actie. Deelnemers zullen deze
toestemming op het eerste verzoek van Lavazza schriftelijk tonen.
3. Er zijn geen communicatiekosten verbonden aan deze Actie.
4. Lavazza mag elke deelnemer diskwalificeren en/of van deelname uitsluiten indien de betreffende
deelnemer op enige wijze in strijd handelt met deze Actievoorwaarden (of hiervan bij Lavazza het
vermoeden bestaat), of onvolledige, onjuiste, of misleidende gegevens verstrekt, of informatie
inzendt die in strijd is met de wet, of anderszins onrechtmatig handelt jegens Lavazza of derden.

Artikel 5 Gebruik gegevens
1. Lavazza zal alle persoonsgegevens die zij verkrijgt in het kader van deze Actie vertrouwelijk en
conform de eisen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens behandelen.
2. Door deelname aan de Actie geeft de deelnemer Lavazza toestemming zijn persoonsgegevens te
gebruiken voor communicatie in het kader van de Actie, zoals (maar niet beperkt tot) het informeren
van prijswinnaars.

Artikel 6 Aansprakelijkheid
1. Lavazza, de door haar ingeschakelde hulppersonen, en/of derden zijn niet aansprakelijk voor enige
schade die voortvloeit uit, of op enige andere wijze verband houdt met de Actie en/of de door
Lavazza ter beschikking gestelde actieproducten/prijzen. 2. Ondanks de grootst mogelijke zorg die
Lavazza aan het beheer van haar website(s) en de organisatie van de Actie besteedt, is het mogelijk
dat de verstrekte en/of weergegeven informatie onvolledig of onjuist is. Druk-, spel-, zetfouten of
andere vergelijkbare fouten in door Lavazza openbaar gemaakt materiaal, van welke aard dan ook,
kunnen Lavazza niet worden tegengeworpen en kunnen op geen enkele wijze een verplichting voor
Lavazza in het leven roepen.
Versie/datum: 17/12/2015


Download voorwaardenvoorwaarden.pdf (PDF, 186.01 KB)


Download PDFShare this file on social networks     

Link to this pagePermanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..
Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)
HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog
QR Code to this page


QR Code link to PDF file voorwaarden.pdf


This file has been shared publicly by a user of PDF Archive.
Document ID: 0000324808.
Report illicit content