regulamin bon 50zl mastercard gg akcja specjalna (PDF)
File information


Author: Rafal Jackiewicz

This PDF 1.4 document has been generated by Writer / LibreOffice 4.3, and has been sent on pdf-archive.com on 28/12/2015 at 16:46, from IP address 78.88.x.x. The current document download page has been viewed 488 times.
File size: 64.12 KB (2 pages).
Privacy: public file


File preview


Regulamin promocji „Rabat o wartości 50 zł na zakupy przy płatności kartami
MasterCard – tylko dla użytkowników GG”

1. Niniejszy regulamin, określa warunki i zasady na jakich odbywa się promocja pod
nazwą „Rabat o wartości 50 zł na zakupy przy płatności kartami MasterCard – tylko
dla użytkowników GG” (Promocja).
2. Organizatorem Promocji jest właściciel sklepu internetowego bdsklep.pl Sp. z o.o.
ul. Aleja Niepodległości 18, 02- 653 Warszawa, adres biura: I Armii WP 5, 15-102
Białystok , KRS 0000293420, NIP 525-24-13-081.
3. Promocja rozpoczyna się 01.12.2015 r. o godz. 00:00 i trwa do 23.12.2015 r do
23:59.
4. W Promocji mogą wziąć udział Klienci, którzy w podanych dniach złożyli
zamówienie w sklepie www.bdsklep.pl na kwotę minimum 150 zł brutto (bez
kosztów transportu), wybrali płatność kartą MasterCard (karty płatnicze
MasterCard).
5. Klient może skorzystać z Promocji wielokrotnie, ale tylko raz podczas
składaniajednego zamówienia.
6. Promocja polega na przyznaniu Klientowi rabatu o wartości 50 zł (Korzyść).
7. Warunkiem udziału w Promocji jest dokonanie zakupu produktów ze strony
www.bdsklep.pl na kwotę minimum 150 zł brutto (koszt transportu nie wlicza się do
kwoty zakupów), oraz wybranie sposobu płatności:
- kartą MasterCard na etapie wyboru formy płatności i sposobu dostawy
oraz wpisanie Kodu Promocyjnego w koszyku – na etapie wyboru formy płatności i
sposobu dostawy, w polu „Masz kod rabatowy?”. Po wpisaniu Kodu Promocyjnego, należy
go zatwierdzić, klikając przycisk „Zatwierdź kod”
8. Promocja dotyczy produktów opublikowanych na stronie: www.bdsklep.pl.
9. Poprawne skorzystanie z Promocji powoduje wyświetlenie w koszyku komunikatu o
zmniejszeniu wartości zamówienia o 50 zł. Organizator nie odpowiada za
nieprawidłowe korzystanie z Promocji.
10. W przypadku prawidłowego skorzystania przez Klienta z Promocji, wartość
zamówienia pomniejszy się o naliczony rabat. W przypadku anulowania
zamówienia w całości z przyczyn leżących po stronie Klienta, Klientowi przysługuje
ponowne skorzystanie z Promocji.
11. Promocje nie łączą się. Oznacza to w szczególności, że podczas składania
zamówienia Klient może wpisać w koszyku tylko jeden Kod Promocyjny, a tym
samym skorzystać tylko z jednej Promocji.
12. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia akcji przed czasem.

13. Dane osobowe uczestników Promocji będą wykorzystywane zgodnie z ustawą z
dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych w celu realizacji
postanowień niniejszego Regulaminu.
14. Udział uczestnika w promocji oznacza jego akceptację zasad promocji zawartych w
niniejszym Regulaminie oraz akceptację zasad regulaminu sklepu opublikowanego
na stronie http://www.bdsklep.pl/regulamin,s-58
15. Reklamacje dotyczące promocji można zgłaszać w formie elektronicznej na adres
e-mail: marketing@bdsklep.pl
16. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni roboczych od daty wpłynięcia.
17. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać dokładny opis reklamacji oraz dane
Uczestnika niezbędne do udzielenia mu odpowiedzi.
18. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie
przepisy powszechnie obowiązującego prawa, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego
oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz
zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176) i Ustawy o ochronie
niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną
przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 27


Download regulamin bon 50zl-mastercard-gg-akcja-specjalnaregulamin_bon_50zl-mastercard-gg-akcja-specjalna.pdf (PDF, 64.12 KB)


Download PDFShare this file on social networks     

Link to this pagePermanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..
Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)
HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog
QR Code to this page


QR Code link to PDF file regulamin_bon_50zl-mastercard-gg-akcja-specjalna.pdf


This file has been shared publicly by a user of PDF Archive.
Document ID: 0000327450.
Report illicit content