regulamin bon 50zl mastercard gg akcja specjalna .pdf

File information


Original filename: regulamin_bon_50zl-mastercard-gg-akcja-specjalna.pdf
Author: Rafal Jackiewicz

This PDF 1.4 document has been generated by Writer / LibreOffice 4.3, and has been sent on pdf-archive.com on 28/12/2015 at 16:46, from IP address 78.88.x.x. The current document download page has been viewed 488 times.
File size: 63 KB (2 pages).
Privacy: public file


Download original PDF file


regulamin_bon_50zl-mastercard-gg-akcja-specjalna.pdf (PDF, 63 KB)


Share on social networksLink to this file download pageDocument preview


Regulamin promocji „Rabat o wartości 50 zł na zakupy przy płatności kartami
MasterCard – tylko dla użytkowników GG”

1. Niniejszy regulamin, określa warunki i zasady na jakich odbywa się promocja pod
nazwą „Rabat o wartości 50 zł na zakupy przy płatności kartami MasterCard – tylko
dla użytkowników GG” (Promocja).
2. Organizatorem Promocji jest właściciel sklepu internetowego bdsklep.pl Sp. z o.o.
ul. Aleja Niepodległości 18, 02- 653 Warszawa, adres biura: I Armii WP 5, 15-102
Białystok , KRS 0000293420, NIP 525-24-13-081.
3. Promocja rozpoczyna się 01.12.2015 r. o godz. 00:00 i trwa do 23.12.2015 r do
23:59.
4. W Promocji mogą wziąć udział Klienci, którzy w podanych dniach złożyli
zamówienie w sklepie www.bdsklep.pl na kwotę minimum 150 zł brutto (bez
kosztów transportu), wybrali płatność kartą MasterCard (karty płatnicze
MasterCard).
5. Klient może skorzystać z Promocji wielokrotnie, ale tylko raz podczas
składaniajednego zamówienia.
6. Promocja polega na przyznaniu Klientowi rabatu o wartości 50 zł (Korzyść).
7. Warunkiem udziału w Promocji jest dokonanie zakupu produktów ze strony
www.bdsklep.pl na kwotę minimum 150 zł brutto (koszt transportu nie wlicza się do
kwoty zakupów), oraz wybranie sposobu płatności:
- kartą MasterCard na etapie wyboru formy płatności i sposobu dostawy
oraz wpisanie Kodu Promocyjnego w koszyku – na etapie wyboru formy płatności i
sposobu dostawy, w polu „Masz kod rabatowy?”. Po wpisaniu Kodu Promocyjnego, należy
go zatwierdzić, klikając przycisk „Zatwierdź kod”
8. Promocja dotyczy produktów opublikowanych na stronie: www.bdsklep.pl.
9. Poprawne skorzystanie z Promocji powoduje wyświetlenie w koszyku komunikatu o
zmniejszeniu wartości zamówienia o 50 zł. Organizator nie odpowiada za
nieprawidłowe korzystanie z Promocji.
10. W przypadku prawidłowego skorzystania przez Klienta z Promocji, wartość
zamówienia pomniejszy się o naliczony rabat. W przypadku anulowania
zamówienia w całości z przyczyn leżących po stronie Klienta, Klientowi przysługuje
ponowne skorzystanie z Promocji.
11. Promocje nie łączą się. Oznacza to w szczególności, że podczas składania
zamówienia Klient może wpisać w koszyku tylko jeden Kod Promocyjny, a tym
samym skorzystać tylko z jednej Promocji.
12. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia akcji przed czasem.

13. Dane osobowe uczestników Promocji będą wykorzystywane zgodnie z ustawą z
dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych w celu realizacji
postanowień niniejszego Regulaminu.
14. Udział uczestnika w promocji oznacza jego akceptację zasad promocji zawartych w
niniejszym Regulaminie oraz akceptację zasad regulaminu sklepu opublikowanego
na stronie http://www.bdsklep.pl/regulamin,s-58
15. Reklamacje dotyczące promocji można zgłaszać w formie elektronicznej na adres
e-mail: marketing@bdsklep.pl
16. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni roboczych od daty wpłynięcia.
17. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać dokładny opis reklamacji oraz dane
Uczestnika niezbędne do udzielenia mu odpowiedzi.
18. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie
przepisy powszechnie obowiązującego prawa, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego
oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz
zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176) i Ustawy o ochronie
niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną
przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 27


Document preview regulamin_bon_50zl-mastercard-gg-akcja-specjalna.pdf - page 1/2

Document preview regulamin_bon_50zl-mastercard-gg-akcja-specjalna.pdf - page 2/2

Related documents


regulamin bon 50zl mastercard gg akcja specjalna
rossmann zbiorowy 8 17
canal platinum 0 zl 12 m dla abonentow nowa stopka
regulamin 2018
universe 49 zl 12 m dla abonentow
regulamin promocji wiat ow d z telefonem 20170824

Link to this page


Permanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..

Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)

HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog

QR Code

QR Code link to PDF file regulamin_bon_50zl-mastercard-gg-akcja-specjalna.pdf