MariqKapital (PDF)
File information


Author: Bobi

This PDF 1.5 document has been generated by Microsoft® Word 2010, and has been sent on pdf-archive.com on 05/01/2016 at 01:47, from IP address 78.90.x.x. The current document download page has been viewed 280 times.
File size: 179.64 KB (2 pages).
Privacy: public file


File preview


Капитал

1. Според философите и икономистите капиталът е съвкупност от
ресурсите, които могат да бъдат използвани в производството на
стоки и услуги.

2. Според формата на проявление капиталът може да е в парична
или непарична (вещна) форма, а според ролята за осъществяване
на стопанска дейност основен и оборотен, като част от основния
се материализира в дълготрайни активи, а оборотния в
краткотрайни.

3. Капиталът се дели на собствен - това е тази част, която е
притежание на собственика и характеризира размера на
собствеността, икономическата мощ и финансовата независимост
на фирмата, и на привлечен - част, привлечена от капитала на
други фирми или банки при изгодни финансови или
икономически условия.

4. Капиталовата структура изразява съотношението между
величините на дългосрочните източници на финансиране, като
най-важни са съотношенията Собствен Капитал/Капитал и
Привлечен Капитал/Капитал.

5. Инвестициите са парични средства, които чрез инвестиционен
процес ще се образуват в активи. Според ролята им биват преки

и косвени. Те могат да отидат по различни предназначения, като
ново строителство, разширения, реконструкция, модернизация,
подмяна на износени дълготрайни активи и др.

6. Инвестиционен процес е съвкупност от дейности насочени към
осигуряване на инвестиции и тяхното преобразуване в ресурси за
предприятието, необходими за неговата стопанска дейност.

7. Методите за оценка на икономическата ефективност на
инвестиционния процес са статични, при които не се отчита
фактора време и имат значения някои показатели за първата
година работа на бизнес предприятието, като те се приемат за
постоянни за останалите години, и динамични – отчита се
изменението на стойността на инвестициите и други показатели
във времето.


Download MariqKapitalMariqKapital.pdf (PDF, 179.64 KB)


Download PDFShare this file on social networks     

Link to this pagePermanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..
Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)
HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog
QR Code to this page


QR Code link to PDF file MariqKapital.pdf


This file has been shared publicly by a user of PDF Archive.
Document ID: 0000329392.
Report illicit content