TUC sem1 kol calosc termin 1 gr B .pdf

File information


Original filename: TUC sem1 kol calosc termin 1 gr B.pdf
Title: Zadanie 1
Author: Halina Kamionka-Mikuła

This PDF 1.4 document has been generated by Writer / OpenOffice.org 3.0, and has been sent on pdf-archive.com on 06/01/2016 at 19:23, from IP address 157.158.x.x. The current document download page has been viewed 533 times.
File size: 72 KB (1 page).
Privacy: public file


Download original PDF file


TUC sem1 kol calosc termin 1 gr B.pdf (PDF, 72 KB)


Share on social networksLink to this file download pageDocument preview


Zadanie 1a. Należy uprościć wyrażenie: W = ( X 1 + X 2) X 1( X 2 + X 3) + X 1 X 2 + X 1 X 3

B

Zadanie 1b. Dla podanej funkcji: F = b + cb + ab + a c określić kanoniczną postać sumy i iloczynu w zapisach:
literałowym, binarnym i dziesiętnym.
Zadanie 2a.
Metodą siatek Karnaugh’a dla podanej funkcji
określić wyrażenie o minimalnej postaci sumy bez
eliminacji i z eliminacją hazardu.

Σ(1, 6, 7, 8, 10, 11, 17, 21, 22, 24, 26, 28, 29)αβχδε
Z = Π(0, 2, 5, 9, 12, 13, 16, 18, 19, 25, 27)abcde

Zadanie 2b.
Przeprowadzić analizę funkcji pod względem hazardu. Określić rodzaj występującego hazardu. Jako rozwiązanie
podać wyrażenie wolne od hazardu dla rozważanej funkcji.

Zadanie 3.
Należy zaprojektować translator kodu opisanego siatką na kod BCD.
00 01 11 10
00
01
11
10

0

8

1

7

2
3

4

6

5

9

Podać rozwiązanie w postaci:
a) minimalnych wyrażeń iloczynu dla wszystkich wyjść (bez eliminacji hazardu),
b) schematu z zastosowaniem 2-we bramek NOR dla b2,
c) schematu z zastosowaniem 2-we bramek NAND dla b1.
Zadanie 4.
Zaprojektować układ, realizujący funkcję: f = Σ( 3, 8, 10, 11, 12, 14, 19, 22, 23, 27, 30, 31 )abcde
Do realizacji należy wykorzystać strukturę demultiplekser-multiplekser + n-wejściowe bramki NAND. DMX 4bitowy, o prostych wyjściach, MUX 8-bitowy zanegowany.
UWAGA 1: do sterowania DMX należy użyć zmiennych ab!!!
Poza powyższymi wymaganiami liczy się optymalność rozwiązania.
Zadanie 5.
Zaprojektować układ iteracyjny o n wejściach i n wyjściach sygnalizujący wystąpienie dokładnie dwóch zer na
wejściach poprzedzających poprzez ustawienie 1 na wyjściach następnych yi. Uwaga! Zwrócić uwagę na dokładne
opisanie poszczególnych faz projektowania oraz poprawne podłączenie pierwszej komórki układu.


Document preview TUC sem1 kol calosc termin 1 gr B.pdf - page 1/1


Related documents


2009 20 20tuc 20sem1 20kol 20calosc 20termin 201 20gr 20b
tuc sem1 kol calosc termin 1 gr a
tuc sem1 kol calosc termin 1 gr b
schemat punktowania 2016
z
wyk rrc3 5 6

Link to this page


Permanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..

Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)

HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog

QR Code

QR Code link to PDF file TUC sem1 kol calosc termin 1 gr B.pdf