Deklaracja Jestem PIEZ .pdf

File information


Original filename: Deklaracja Jestem PIEZ.pdf
Author: Jakub Jakubowski

This PDF 1.5 document has been generated by Microsoft® Word 2010, and has been sent on pdf-archive.com on 26/01/2016 at 17:56, from IP address 83.29.x.x. The current document download page has been viewed 442 times.
File size: 238 KB (1 page).
Privacy: public file


Download original PDF file


Deklaracja Jestem PIEZ.pdf (PDF, 238 KB)


Share on social networksLink to this file download pageDocument preview


Polska, styczeń 2016

Jestem PIEZ – przeciwko ingerencji Europy Zachodniej

Jestem przeciwny mieszaniu się krajów Europy Zachodniej, polityków Unii Europejskiej,
związanych z formacjami liberalnymi i lewicowymi w wewnętrzne sprawy Polski, jak i ruchom
w Kraju, które ingerencję elementów zagranicznych uważają za słuszną i którą prowokują.
Wierzę w szczere intencje większości osób związanych m.in. z inicjatywą Komitetu Obrony
Demokracji, ich troskę o Ojczyznę i szeroko interpretowane postawy patriotyczne. Nie przekonują
mnie jednak zapewnienia o podobnych szczerych intencjach organizatorów tych inicjatyw.
Uważam, że rozłam społeczeństwa, ślepo skupionego wokół zwolenników partii rządzącej
oraz jej wrogów w żaden sposób nie służy interesom Polski.
W mojej opinii wspierane przez większościowe, liberalne środowiska dziennikarskie oraz
polityczne, sympatyzujące bądź tożsame z poprzednią władzą, tak zwane „inicjatywy oddolne” mają
jeden cel – obalenie obecnego Rządu tak szybko, jak to możliwe.
By to osiągnąć środowisko to posługuje się elementami manipulacji względem polskiego
społeczeństwa oraz ośmieszaniem Państwa Polskiego na arenie międzynarodowej, którego
przykładem była np. debata w Parlamencie Europejskim z udziałem polskiej Premier.
Co bardziej niepokojące, środowiska te posiadają znaczny kapitał oraz aprobatę wydawnictw
związanych głównie z kapitałem niemieckim.
Ingerencji Europy Zachodniej w sprawy polskie mówię stanowcze nie, a do Polaków apeluję
o rozwagę i powściągliwość.
Sprawy mogą pójść za daleko.

Jeśli zgadzasz się z powyższą deklaracją polub ten profil i udostępnij go w trosce o Rzeczpospolitą.


Document preview Deklaracja Jestem PIEZ.pdf - page 1/1


Related documents


deklaracja jestem piez
polski kompas 2017 7 1 1
biuletyn kukiz 15
ruch narodowy a prawica
00 11 kuhkl fc ca y
okres i wojny wiatowej notatki historia polski

Link to this page


Permanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..

Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)

HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog

QR Code

QR Code link to PDF file Deklaracja Jestem PIEZ.pdf