72307826 1753 .pdf

File information


Original filename: 72307826_1753.pdf

This PDF 1.4 document has been generated by / Ibex PDF Creator 4.3.7.5/5338 [.NET 2.0]/R, and has been sent on pdf-archive.com on 02/02/2016 at 09:02, from IP address 81.6.x.x. The current document download page has been viewed 471 times.
File size: 136 KB (1 page).
Privacy: public file


Download original PDF file


72307826_1753.pdf (PDF, 136 KB)


Share on social networksLink to this file download pageDocument preview


POTWIERDZENIE WYKONANIA PRZELEWU - DUPLIKAT

mBank S.A.
Bankowość Detaliczna
Skrytka Pocztowa 2108, 90-959 Łódź 2

Informacje o transakcji
Rachunek:
Nr Rachunku:
Nazwa Banku:
Nadawca:

Winien (Nadawca)
81 1140 2004 0000 3702 7230 7826
MBANK S.A.
TOMASZ JAN JASKÓLSKI
OS.KOŚCIUSZKI 13 M.17
28-100 BUSKO-ZDRÓJ

Rachunek:
Nr Rachunku:
Nazwa Banku:
Odbiorca:

Ma (Odbiorca)
96 1240 3116 1111 0010 3153 5770
PEKAO I O. w Piotrkowie Trybunalski
KLAUDIA SZCZUKOCKA
UL. DĄBROWSKIEGO 11/1
97-300 PIOTRKÓW TRYBUNALSKI

Tytuł operacji:
Rodzaj operacji:
Nr referencyjny operacji:

PRZELEW ŚRODKÓW
PRZELEW ZEWNĘTRZNY WYCHODZĄCY
72307826-000001753

Data operacji:
Data księgowania:
Kwota przelewu:

2016-02-01
2016-02-01
407,50 PLN

Data wystawienia dokumentu:    2016-02-02
Wygenerowane elektronicznie potwierdzenie wykonania przelewu. Dokument sporządzony na podstawie art. 7 Ustawy Prawo
Bankowe (Dz.U.Nr 140 z 1997 roku, poz.939 z późniejszymi zmianami). Nie wymaga podpisu ani stempla.

mBank S.A. Bankowość Detaliczna
Skrytka Pocztowa 2108, 90-959 Łódź 2 . www.mBank.pl
mLinia: 801 300 800, +48 (42) 6 300 800


Document preview 72307826_1753.pdf - page 1/1


Related documents


72307826 1747
72307826 1753
62830281 247
62830281 247 1
75441540 1
7544154028 1

Link to this page


Permanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..

Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)

HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog

QR Code

QR Code link to PDF file 72307826_1753.pdf