Lista poparcia inicjatywa ustawodawcza 40 lat pracy .pdf

File information


Original filename: Lista_poparcia_inicjatywa_ustawodawcza_40_lat_pracy.pdf
Title: Lista_poparcia_inicjatywa_ustawodawcza_40_lat_pracy
Author: Łukasz

This PDF 1.4 document has been generated by PDFCreator Version 0.9.9 / GPL Ghostscript 8.70, and has been sent on pdf-archive.com on 04/02/2016 at 20:01, from IP address 5.173.x.x. The current document download page has been viewed 768 times.
File size: 28 KB (1 page).
Privacy: public file


Download original PDF file


Lista_poparcia_inicjatywa_ustawodawcza_40_lat_pracy.pdf (PDF, 28 KB)


Share on social networksLink to this file download pageDocument preview


Komitet inicjatywy ustawodawczej projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i
rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw
Wykaz obywateli, którzy udzielają poparcia projektowi ustawy
1)

Ustawa o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw
Lp.

Imię (imiona) i nazwisko

Adres zamieszkania
(miejscowość, ulica, nr domu, nr lokalu)

Nr ewidencyjny PESEL

Podpis

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.

1 )

Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, ustawę z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu
społecznym rolników, ustawę z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, ustawę z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.


Document preview Lista_poparcia_inicjatywa_ustawodawcza_40_lat_pracy.pdf - page 1/1


Related documents


lista poparcia inicjatywa ustawodawcza 40 lat pracy
wyroki tk ustawa z fus
zmiany w ordynacji podatkowej
raport wsi
kwota bazowa 1998 2014
lp 16365996083

Link to this page


Permanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..

Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)

HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog

QR Code

QR Code link to PDF file Lista_poparcia_inicjatywa_ustawodawcza_40_lat_pracy.pdf