100q turkish3rded .pdf

File information


Original filename: 100q-turkish3rded.pdf

This PDF 1.5 document has been generated by Microsoft® Word 2010, and has been sent on pdf-archive.com on 10/02/2016 at 15:08, from IP address 149.154.x.x. The current document download page has been viewed 661 times.
File size: 1.2 MB (138 pages).
Privacy: public file


Download original PDF file


100q-turkish3rded.pdf (PDF, 1.2 MB)


Share on social networksLink to this file download pageDocument preview


Kitab-ı Mukaddes
ve
Kur'an-ı Kerim
Hakkında 100 Soru

Daniel Wickwire

Kitab-ı Mukaddes
ve
Kur'an-ı Kerim
Hakkında 100 Soru

Daniel Wickwire
A.A. Dilbilim
Th.B. İlâhiyat Fakültesi
M.A. Linguistik
M.A. İlâhiyat Fakültesi

Ankara
23 Kasım 2006

ABC Matbaacılık
214. Sok. No: 6
Ostim, Ankara
Tel:
Fax:

90 312 385-4354
90 312 385-5275

Ankara 2003
2. Basım

Yazar'ın Adresi:
Daniel Wickwire
P.K. 1086
Ulus, Ankara
Türkiye

Yazar E-mail:
Danwickwire@marketweb.net.tr

Bu kitapta kullandığımız ayetler aşağıdaki
kaynaklardan aktarılmıştır
Eski Ahit:
Kitab-ı Mukaddes, 1985
Kitab-ı Mukaddes Şti.
İstiklal Cad. No. 481
Beyoğlu, İstanbul

Yeni Ahit:
Müjde: İncil'in Çağdaş Türkçe Çevirisi, 1987
Yeni Yaşam Yayınları
Pavlonya Sok. Kanberoğlu İşhanı No. 2/10
Kadıköy, İstanbul

Kur'an-ı Kerim:
Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali, 1975
Prof. Dr. Süleyman Ateş
Kılıç Kitabevi
Anafartlar Cad. Timur Sok.
50 Yıl Pasajı No. 4/14
Ankara

Önsöz
Hıristiyanların birçoğunun Kur'an-ı Kerim'i okumadığı
gibi, birçok Müslüman da Kitab-ı Mukaddes'i okumamıştır. Bu
yüzden, her iki inanca mensup olanların çoğu Kitab-ı
Mukaddes'i ve Kur'an-ı Kerim'i yeterince bilmemektedirler.
Yazar hem Hıristiyan hem de İslamiyet İlahiyat fakültelerinde
okumuş olduğu için her iki tarafı da iyi bilir. Dolayısıyla
çoğu insanlar için bu kitapta bulunan sorular çok faydalı
olabilir.
Kitap okunduğunda, bazı soruların yanıtlarının aynı,
bazılarınınsa zıt olduğu görülecektir. Böylece, Kitab-ı
Mukaddes ve Kur'an-ı Kerim arasındaki benzer ve farklı olan bazı
kavramlara daha iyi açıklamalar getirilmiş olacaktır.
Bu kitaptaki sorular tamamen Kitab-ı Mukaddes ve
Kur'an-ı Kerim'in ayetlerine dayalıdır. Ama sunduğumuz
sorular tamamen tarafsız olmayıp Protestan Hıristiyanların
bakış
açısıyla
hazırlanmıştır.
Protestan'ların
çalışma
metodunun temelinde "sola scriptura" prensibi vardır; yani
yorum yaparken sadece Allah'ın ayetlerine önem verilir.
Dolayısıyla, bu kitap hazırlanırken, hadisler, rivayetler, ve halk
arasında anlatılan öyküler göz önüne alınmamıştır. Böylece,
verdiğimiz yanıtlar bazı insanların alıştığı yanıtlardan
farklı olabilir. Bazı sorularımız size kolay ve basit, bazıları
ise çok zor gelebilir.
"Bu konuların üzerinde dur. Kendini bunlara ver ki,
herkes senin ilerlediğini görsün. Kendine ve öğretişine
dikkat et, bu yolda yürümeye devam et. Çünkü bunu yapmakla
hem
kendini,
hem
seni
dinleyenleri
kurtaracaksın."
(1 Timoteyus 4:15-16)

Kitabı Çalışmaya Yönelik Öneriler
Bu kitapta aynı 100 tane soru üç kez bulunur. Birinci
kez, bir sınav olarak bu sorular ayetlere bakmadan yanıt
verilir. İkinci aşamada, sorularla ilgili ayetlere bakarak
yanıt verilir. Üçüncu kez, kitabın sonunda bu sorların cevap
anahtarları bulunur.
Her
Örneğin:

soru

için

üç

ayrı

yanıt

1.
Allah'ın Sözü ezeli ve ebedi midir?
Kitab-ı Mukaddes'e göre:
Evet
Kur'an-ı Kerim'e göre:
Evet
Size göre:
Evet

verilmesi

gerekir.

Hayır
Hayır
Hayır

Bunları ya "evet" ya da "hayır" olarak yanıtlandırın ve
yanıtlarınızı bir çizgi ya da bir daire içine alın. Zor olan
sorularla karşılaşırsanız, tahmini bir yanıt vermeye çalışın,
boş bırakmayın. Yanıt verirken, ayetlerin esaslarına göre
düşünün, hadislere göre veya halkın yaygın olan düşüncelerine
göre değil.
Kitabın sonunda, bir yanıt anahtarı bulunmaktadır, ama
bu
cevaplar
Protestan
Hıristiyanların
bakış
açısıyla
sunulmaktadır.
Bazı sorularda, hem Hıristiyanlık hem de İslamiyet
içinde değişik yanıtlar bulunması mümkün olabilir.
Bir
kişinin özel yorum, görüş ya da seçtiği ayetlere göre bazen
farklı bir yanıt çıkarmak mümkün olabilir.
Eğer bir sorunun sonununda iki tane yıldız işareti **
bulunursa, o sayfanın sonunda açıklayıcı bir dipnot var
demektir.
"Kulağı olan, Ruh'un topluluklara ne dediğini işitsin.
Galip gelene, Tanrı'nın cennetinde bulunan yaşam ağacından
yeme hakkını vereceğim." (Vahiy 2:7)

İçindekiler
Kitab-ı Mukaddes ve Kuran-ı Kerim
Hakkında 100 Soru
Sayfa:
Önsöz
Kitabı Çalışmaya Yönelik Öneriler
İçindekiler
100 Soru Sınavı . . . . . . . . . . . . .

A-L

Kitaplar Hakkında . . . . . . . . . . . .

1 - 10

Allah Hakkında. . . . . . . . . . . . . . 11 - 28
Kutsal Ruh ve Melekler Hakkında . . . . . 29 - 34
Mesih ve Muhammed Hakkında. . . . . . . . 35 - 59
İnsan ve Günah Hakkında . . . . .

. . . .60 - 65

Kurtuluş Hakkında . . . . . . . . . . . . 66 - 70
Gelecek Şeyler Hakkında . . . . . . . . . 71 - 75
Dünyevî Hayat Hakkında

. . . . . . . . . 76 - 88

Düşmanlar ve Cihad Hakkında . . . . . . . 89 - 94
Tarihsel Olaylar Hakkında . . . . . . . . 95 - 100
100 Soru Cevap Anahtarı . . . . . . . . . AA - LL

A.
100 Soru Cevap Anahtarı
Kitaplar Hakkında
1.
Kitab-ı Mukaddes, (Tevrat, Zebur, ve İncil)
Allah'ın Söz'ü olarak kabul edilir mi?
(Kutsal Kitap olarak)
Kitab-ı Mukaddes'e göre:
Evet
Hayır
Kur'an-ı Kerim'e göre:
Evet
Hayır
Size göre:
Evet
Hayır
2.
Kur'an-ı Kerim, Allah'ın Söz'ü olarak kabul edilir mi?
(Kutsal Kitap olarak)
Kitab-ı Mukaddes'e göre:
Evet
Hayır
Kur'an-ı Kerim'e göre:
Evet
Hayır
Size göre:
Evet
Hayır
3.
Allah'ın Sözü, ezeli ve ebedi midir?
Kitab-ı Mukaddes'e göre:
Evet
Hayır
Kur'an-ı Kerim'e göre:
Evet
Hayır
Size göre:
Evet
Hayır
4.
Allah, bir Kutsal Kitap gönderdikten sonra, o kitabın
bazı ayetlerinin nesh edilmesine (hükümsüz bırakma) bir
ihtiyaç duyar mı? (Mensûh ve Nesih)
Kitab-ı Mukaddes'e göre:
Evet
Hayır
Kur'an-ı Kerim'e göre:
Evet
Hayır
Size göre:
Evet
Hayır
5.
Allah, Kendi Kutsal Kitaplarını tahriften (bozulmaktan)
korumak istiyor mu?
(Niyet)
Kitab-ı Mukaddes'e göre:
Evet
Hayır
Kur'an-ı Kerim'e göre:
Evet
Hayır
Size göre:
Evet
Hayır
6.
Allah, Kendi Kutsal Kitaplarını tahriften (bozulmaktan)
koruyacak güçte midir? (Kudret)
Kitab-ı Mukaddes'e göre:
Evet
Hayır
Kur'an-ı Kerim'e göre:
Evet
Hayır
Size göre:
Evet
Hayır


Related documents


100q turkish3rded
dinlerarasi diyalog tuzagi
sinif10 unlocked
458 1920 3 pb
mehmet y ksek
yeni sayfa 1

Link to this page


Permanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..

Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)

HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog

QR Code

QR Code link to PDF file 100q-turkish3rded.pdf