Odstapienie od umowy (PDF)
File information


Author: Ala i Zbyszek

This PDF 1.5 document has been generated by Microsoft® Office Word 2007, and has been sent on pdf-archive.com on 12/02/2016 at 11:01, from IP address 109.95.x.x. The current document download page has been viewed 412 times.
File size: 242.13 KB (1 page).
Privacy: public file
Document preview - Odstapienie od umowy.pdf - Page 1/1

File preview


Na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta odstąpienia od umowy na odległość przysługuje jedynie w przypadku zakupów konsumenckich .
Towary zakupione na fakturę ,przez Przedsiębiorców – nie podlegają zwrotowi
Termin na odstąpienie od umowy zawartej na odległość , poinformowaniu o odstąpieniu od umowy sprzedawcę - wynosi 14 dni od dnia otrzymania rzeczy przez
konsumenta bez wskazywania przyczyny odstąpienia. Termin na zwrot rzeczy do sprzedawcy wynosi 14 dni od dnia złożenia przez konsumenta do sprzedawcy
oświadczenia o odstąpieniu od umowy .

.....................................................

............................................

(imię i nazwisko)

(miejscowość i data)

....................................................
....................................................
(adres korespondencyjny)

Wyroby Drzewne
Zbigniew Nikiel
Juszczyna 305
34-382 Bystra
OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ
Na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oświadczam, że odstępuję od umowy kupna :

Nazwa produktu

Ilość

Cenna brutto

Dowód nabycia 1…………………………………….………… z dnia…………………………………………………
Zwracany towar proszę dostarczyć z oryginałem dowodu sprzedaży lub z oryginałem faktury 1 a jeśli konsument ich nie posiada
sprzedawca prosi o przedstawienie innego dowodu nabycia zwracanego towaru u sprzedawcy np.: wyciągu z rachunku bankowego itp.
1.

Zwrot możliwy jedynie dla faktur wystawionych na osoby prywatne (konsumentów), towary zakupione na firmę nie podlegają zwrotowi.

Adres e-mail: ……………………………………………………… nr. telefonu ……………………………………
Nazwa banku……………………………………………………………………………………………………………
X
X
X
X
X
X
(numer konta )

Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób
wykraczający poza konieczny do stwierdzenie charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
Uwagi:…………………………………………………………………………………………………………………………………
.…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Towar należy odesłać na własny koszt , na adres :
Wyroby Drzewne
Zbigniew Nikiel
Juszczyna 305
34-382 Bystra
Z dopiskiem „ZWROT”
Przesyłki pobraniowe lub wysłane na koszt sprzedawcy nie są przyjmowane.
Jeśli wszystkie ww. warunki zwrotu zostaną spełnione, zwrot pieniędzy w wysokości wszystkich dokonanych przez konsumenta płatności, w tym kosztów
dostarczenia rzeczy nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy. Jednakże jeżeli
konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sprzedawcę, sprzedawca nie jest zobowiązany do
zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

……………………………..
(czytelny podpis Konsumenta)

Zgodnie z „Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r.” (DzU Nr 133 poz 883) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych na potrzeby obsługi
procedury zwrotu przez firmę Wyroby Drzewne Zbigniew Nikiel.


Download Odstapienie od umowyOdstapienie od umowy.pdf (PDF, 242.13 KB)


Download PDFShare this file on social networks     

Link to this pagePermanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..
Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)
HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog
QR Code to this page


QR Code link to PDF file Odstapienie od umowy.pdf


This file has been shared publicly by a user of PDF Archive.
Document ID: 0000339524.
Report illicit content