BORANG ZAKAT SARA DIRI (PDF)
File information


Author: uthm

This PDF 1.5 document has been generated by Microsoft® Word 2013, and has been sent on pdf-archive.com on 15/03/2016 at 08:24, from IP address 103.31.x.x. The current document download page has been viewed 963 times.
File size: 243.81 KB (3 pages).
Privacy: public file
File preview


Pusat Islam
Universiti Tun Hussein Onn Malaysia
81310 Johor Bahru , Johor Darul Takzim
Tel : 07 - 4533497 / 3498 Fax : 07 - 4536549

BORANG PERMOHONAN BANTUAN
SARA DIRI
Syarat Umum Bantuan Permohonan

Dokumen Lampiran Utama

1. Beragama Islam
2. Warganegara Malaysia / Pemastautin
Tetap
3. Berdaftar secara sepenuh masa
(Diploma / Sarjana Muda ) di UTHM
sahaja
4. Hanya sekali permohonan dalam satu
semester
5. Akaun BANK MUAMALAT sahaja

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Salinan Kad Pengenalan
Salinan Kad Matrik
Salinan No Akaun Bank Muamalat
Salinan slip gaji Ibu/bapa/Penjaga @
surat pengesahan pendapatan
Salinan Pengesahan Kurang Upaya (jika
perlu)
Salinan Pengesahan Kematian(jika
perlu)
Salinan Pencen/Kad Pesara
Salinan Penyata Kewangan Yuran
Pengajian

UNTUK KEGUNAAN PEJABAT
Disemak

:

______________________________

Tarikh

:

______________________________

Status Permohonan : LULUS / GAGAL / KIV
Ulasan

KATEGORI ASNAF :

:

Fisabilillah

Fakir

Miskin

RM : _________________________

Gharim

Maklumat Pemohon
Nama Penuh
No. K/P
No. Tel.
Alamat Rumah

No. Matrik
Tahun Pengajian

Jantina
Penginapan Semasa
Peringkat
Emel
Tarikh masuk
Islam
(jika perlu)

Status
Keputusan CGPA
Fakulti
Kenderaan

Maklumat Keluarga
Nama Ibu / Penjaga

Nama Bapa/Penjaga
Pekerjaan
Gaji
No. Tel.
Hubungan
Tanggungan
Status Bapa/
Penjaga

Pekerjaan
Gaji
No. Tel.
Hubungan
Tanggungan
Status Ibu/Penjaga

Maklumat Bantuan Kewangan & Akaun Bank Pemohon
Nama Penaja
Status Bantuan
Jumlah Bantuan Per
Bantuan Lain
Semester
Nama Bank
No Akaun
(Bank Muamalat
sahaja)

Bil

Nama

Maklumat Tanggungan
Umur Jawatan / Pelajar

Nama Institusi

Sebab memohon

Pengakuan Pemohon
Dengan nama Allah S.W.T sesungguhnya saya ________________________________
mengaku bahawa segala maklumat yang diberikan adalah benar dan Unit Pengurusan Zakat
Pusat Islam UTHM berhak menolak permohonan saya sekiranya maklumat yang diberikan
adalah tidak benar.

Saya setuju terima

Tandatangan :
Tarikh :

Nama
No. Tel.
Alamat
Tarikh

Ulasan

Pengesahan Permohonan
Pengesahan ini boleh dilakukan oleh Pegawai IPTA Kumpulan A
Bantuan Kewangan
Ada / Tiada
Tandatangan dan
cop


Download BORANG ZAKAT SARA DIRIBORANG ZAKAT SARA DIRI.pdf (PDF, 243.81 KB)


Download PDFShare this file on social networks     

Link to this pagePermanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..
Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)
HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog
QR Code to this page


QR Code link to PDF file BORANG ZAKAT SARA DIRI.pdf


This file has been shared publicly by a user of PDF Archive.
Document ID: 0000349992.
Report illicit content