REGULAMIN 2016 03 22 13 10 57 206 .pdf

File information


Original filename: REGULAMIN_2016_03_22_13_10_57_206.PDF

This PDF 1.5 document has been generated by convertonlinefree.com, and has been sent on pdf-archive.com on 24/03/2016 at 08:42, from IP address 178.217.x.x. The current document download page has been viewed 406 times.
File size: 666 KB (5 pages).
Privacy: public file


Download original PDF file


REGULAMIN_2016_03_22_13_10_57_206.PDF (PDF, 666 KB)


Share on social networksLink to this file download pageDocument preview


REGULAMIN TURNIEJU COUNTER-STRIKE:
GLOBAL OFFENSIVE
§1.POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1.1 Poniższy Regulamin turnieju dotyczy rozgrywek lan’owych (offline) turnieju Counter-Strike Global
Offensive, który odbędzie się 2 kwietnia w I LO w Koluszkach im. Henryka Sienkiewicza.

§1.2 Wszystkie mecze turniejowe rozgrywane będą na komputerach dostarczonych przez
organizatorów.

§1.2.1 Organizatorzy zapewniają także monitory.

§1.3 Zawodnicy, którzy uczestniczą w turnieju muszą mied ze sobą swoje peryferia : myszka,
klawiatura, słuchawki, mikrofon i ewentualnie podkładka.

§1.4 Uczestnicy wyrażają zgodę na wykorzystanie w celach promocyjnych zdjęd, nagrao filmowych
oraz dźwiękowych z ich udziałem, wykonanych podczas trwania turnieju.

§1.5 Każda drużyna, która zgłosi swój udział w turnieju Counter Strike powinna spełnid poniższe
warunki:

§ 1.5.1 Drużyna musi liczyd 5 graczy.

§1.5.2 Uczestnik musi mied ukooczone 14 lat.

§1.5.3 W drużynie musi byd kapitan, który jest łącznikiem z organizatorami.

§1.5.4 Zabroniona jest zmiana składu drużyny podczas rozgrywek.

§1.6 Szkołę gimnazjalną może reprezentowad tylko jedna drużyna.

§1.7 Przystąpienie do turnieju jest równoznaczne z akceptacją regulaminu turnieju Counter Strike
Global Offensive jak i akceptacją regulaminu rozgrywek.

§2.SYSTEM ROZGRYWEK ORAZ STRUKTURA TURNIEJU
§2.1 Turniej odbędzie się w systemie bo1 (najlepszy z jednej mapy).

§2.2 Wszystkie informacje, dotyczące meczów danej drużyny, zostaną podane kapitanowi kilka minut
przed turniejem.

§2.3 Wszelkie pytania w trakcie trwania turnieju należy kierowad do organizatorów oraz sędziów.

§2.4 Z każdego meczu przechodzi dalej jedna drużyna.

§2.5 Mecze rozgrywane są w systemie 5on5, MR15 (pięciu na pięciu, połowa mapy 15 rund)

§2.6 Mapy, które są rozgrywane w turnieju to:

de_dust2,

de_train,

de_inferno,

de_cache,

de_overpass,

de_cobblestone,

de_mirage

§2.7 O rozstawieniu drużyn decyduje losowanie, które odbędzie się przed turniejem.

§2.8 Wybór mapy na dany mecz następuje po odrzuceniu map przez kapitanów przed meczem.

§2.9 O położeniu danej drużyny (CT/TT) decyduje „nożówka”, rozgrywana na początku meczu.

§2.10 Jeżeli w czasie „nożówki” przeciwnik będzie się chowad, aby wygrad na czas, automatycznie
przegrywa.

§2.11 Gra toczy się do momentu, kiedy któraś z drużyn osiągnie 16 wygranych rund.

§2.12 W przypadku remisu (15:15):

§2.12.1 Planowana jest dogrywka mr3, 10 000$ (połowa meczu 3 rundy)

§2.13 Mecz, który zostanie przerwany z przyczyn technicznych, zostanie wznowiony od wyniku, w
którym nastąpiła przerwa lub zostanie powtórzona cała połówka mapy.

§2.14 Obowiązującym komunikatorem w rozgrywkach będzie TeamSpeak3

§2.15 Gracze mogą używad własnych ustawieo (config).

§2.16 Każda drużyna ma prawo do minutowej pauzy w całym spotkaniu (na początku rundy).

§2.17 Stanowczo zabrania się uczestnikom turnieju instalowania na komputerach jakiegokolwiek
oprogramowania, wyłączając sterowniki potrzebne do poprawnego działania sprzętu przyniesionego
przez gracza.

§2.18 Kwestie sporne dotyczące ustawieo serwera, rozstrzygną osoby wyznaczone przez Organizatora.

§2.19 Nazwa drużyny nie może byd w żaden sposób obraźliwa, w przeciwnym wypadku drużyna
zostanie wykluczona z turnieju.

§2.21 Obraza innego gracza bądź wulgarny język będą skutkowały dyskwalifikacją drużyny.

§2.22 Za uszkodzenie przez uczestnika sprzętu dostarczonego przez organizatora, odpowiada osoba,
która z niego korzystała.

§3. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§3.1 Uczestnicy biorą udział w turnieju dobrowolnie. Organizator nie ponosi jakiejkolwiek
odpowiedzialności za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, podczas lub po
imprezie.

§3.2 Rejestracja drużyny jest równoznaczna z akceptacją regulaminu.

§3.3 Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany regulaminu.

Organizatorzy:

Łęczycki Kamil

Ruciński Michał


Document preview REGULAMIN_2016_03_22_13_10_57_206.PDF - page 1/5

Document preview REGULAMIN_2016_03_22_13_10_57_206.PDF - page 2/5
Document preview REGULAMIN_2016_03_22_13_10_57_206.PDF - page 3/5
Document preview REGULAMIN_2016_03_22_13_10_57_206.PDF - page 4/5
Document preview REGULAMIN_2016_03_22_13_10_57_206.PDF - page 5/5

Related documents


regulamin 2016 03 22 13 10 57 206
regulamin
regulamin turnieju cs  go 2 edycja
regulamin turnieju cs
regulamin turnieju pl
regulamin turnieju1

Link to this page


Permanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..

Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)

HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog

QR Code

QR Code link to PDF file REGULAMIN_2016_03_22_13_10_57_206.PDF