12 CHI BAREM1 U ESANTION16 .pdf

File information


Original filename: 12_CHI_BAREM1_U_ESANTION16.pdf
Author: User

This PDF 1.5 document has been generated by Microsoft® Office Word 2007, and has been sent on pdf-archive.com on 12/04/2016 at 20:39, from IP address 109.185.x.x. The current document download page has been viewed 289 times.
File size: 337 KB (1 page).
Privacy: public file


Download original PDF file


12_CHI_BAREM1_U_ESANTION16.pdf (PDF, 337 KB)


Share on social networksLink to this file download pageDocument preview


Baremul de verificare şi notare pentru profilul umanist – pretestare 2016 eșantion testul 1.
Item

Etape, răspunsuri şi norme de evaluare

Specificarea
punctajului
1p x 5 = 5p

Total
punctaj
5p
8p
5p

1

Pentru completarea corectă a spaţiilor libere ...................................................

2*
3*

Pentru completarea corectă a spaţiilor libere din tabel......................................
Pentru calcularea corectă a fiecărui grad de oxidare........................................
Pentru indicarea corectă a unui domeniu de utilizare......................................
Pentru scrierea corectă a ecuaţiilor reacţiilor chimice** (vezi mai jos).............
Pentru analiza şi notarea corectă a condiţiilor problemei ................................
Pentru scrierea corectă a ecuației reacției chimice............................................
Pentru determinarea corectă a (H2) ................................................................
Pentru determinarea corectă a (Cu) după proporţie (scrisă în ecuaţie sau
notată aparte): .............................. ……………………………………………
Pentru determinarea corectă a m(Cu) ..........................................................
Pentru notarea corectă şi utilizarea corectă a unităţilor de măsură ……………
Pentru indicarea corectă a fiecărui tip de reacție chimică...................................
Pentru scrierea corectă a ecuaţiei reacţiei chimice** (vezi mai jos).............
Pentru indicarea corectă a unui domeniu de utilizare.........................................
Pentru alegerea corectă a doi electroliţi...........................................................
Pentru scrierea corectă a ecuaţiei reaсţiei (EM, EIC, EIR) ……..
- pentru toate formule corecte în EM..............................................1p
- pentru stabilirea corectă a tuturor coeficienţilor în EM .............1p
- pentru toate formule corecte în EIC............................................1p
- pentru stabilirea corectă a tuturor coeficienţilor în EIC............1p
- pentru toate formulele şi coeficienţii în EIR.............................1p
Pentru completarea corectă a spaţiilor libere din tabel......................................
Pentru fiecare încercuire corectă adevărat A sau fals F ..................................
Pentru analiza şi notarea corectă a condiţiilor problemei .........................
Pentru stabilirea corectă a coeficienţilor în ecuaţia reacţiei chimice…………
Pentru determinarea corectă a M(CH3COOH).................................................
Pentru determinarea corectă a (CH3COOH)...................................................
Pentru determinarea corectă a ( CaCO3) după proporţie (scrisă în ecuaţie sau
notată aparte).....................................................................................................
Pentru determinarea corectă a M(CaCO3) ........................................................
Pentru determinarea corectă a m (CaCO3) .......................................................
Pentru notarea corectă şi utilizarea corectă a unităţilor de măsură ………….
Pentru scrierea corectă a ecuaţiilor reacţiilor chimice** (vezi mai jos)……..

1p x 8 = 8p
1p x 4 = 4p
1p
4 x 2p = 8p
1p
2p
1p

Pentru scrierea corectă a formulei chimice.......................................................
Pentru scrierea corectă a ecuaţiei reacţiei chimice** (vezi mai jos)……..
Pentru scrierea corectă a unei proprietăţi fizice..............................................
Pentru scrierea corectă a unui domeniu de utilizare.......................................

1p
1p x 2 = 2p
1p
1p

4
5*

6*

7*

8*
9
10*

11
12*

1p
1p
1p
1p x 3 = 3p
2p
1p
1p x 2 = 2p
1p x 5 = 5p

1p x 9 = 9p
1p x 6= 6p
1p
1p
1p

1p
1p
1p
1p
2p x 3 = 6p

8p
7p

6p

7p

9p
6p
8p

6p
5p

* Itemii, marcaţi cu asterisc (*) conţin sarcini cu caracter divergent şi presupun mai multe variante de
răspuns / metode de rezolvare.
* Itemii nr. 5 şi 10 (rezolvări de probleme):
- la calculărea „” sau „m” a substanţei după ecuaţia reacţiei, se cere argumentarea calculelor prin
corelaţiile respective, notate direct în ecuaţie sau aparte;
- dacă la o anumită etapă a rezolvării este comisă o eroare de calcul ce duce după sine modificări în
calculele următoare, eroarea comisă se depunctează o singură dată;
- pentru rezolvarea corectă a problemei prin orice altă metodă se va acorda punctajul maximal.
** Pentru ecuaţiile chimice: toate formule corecte - 1p, stabilirea corectă a tuturor coeficienţilor - 1p.
Total: 80 p


Document preview 12_CHI_BAREM1_U_ESANTION16.pdf - page 1/1


Related documents


12 chi barem1 u esantion16
12 chi barem2 u esantion16
12 chi test2 u ro esantion16
12 chi test1 u ro esantion16
ord 72
prezentareremaxascendent

Link to this page


Permanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..

Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)

HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog

QR Code

QR Code link to PDF file 12_CHI_BAREM1_U_ESANTION16.pdf