12 CHI BAREM1 U ESANTION16 (PDF)
File information


Author: User

This PDF 1.5 document has been generated by Microsoft® Office Word 2007, and has been sent on pdf-archive.com on 12/04/2016 at 20:39, from IP address 109.185.x.x. The current document download page has been viewed 289 times.
File size: 345.31 KB (1 page).
Privacy: public file
Document preview - 12_CHI_BAREM1_U_ESANTION16.pdf - Page 1/1

File preview


Baremul de verificare şi notare pentru profilul umanist – pretestare 2016 eșantion testul 1.
Item

Etape, răspunsuri şi norme de evaluare

Specificarea
punctajului
1p x 5 = 5p

Total
punctaj
5p
8p
5p

1

Pentru completarea corectă a spaţiilor libere ...................................................

2*
3*

Pentru completarea corectă a spaţiilor libere din tabel......................................
Pentru calcularea corectă a fiecărui grad de oxidare........................................
Pentru indicarea corectă a unui domeniu de utilizare......................................
Pentru scrierea corectă a ecuaţiilor reacţiilor chimice** (vezi mai jos).............
Pentru analiza şi notarea corectă a condiţiilor problemei ................................
Pentru scrierea corectă a ecuației reacției chimice............................................
Pentru determinarea corectă a (H2) ................................................................
Pentru determinarea corectă a (Cu) după proporţie (scrisă în ecuaţie sau
notată aparte): .............................. ……………………………………………
Pentru determinarea corectă a m(Cu) ..........................................................
Pentru notarea corectă şi utilizarea corectă a unităţilor de măsură ……………
Pentru indicarea corectă a fiecărui tip de reacție chimică...................................
Pentru scrierea corectă a ecuaţiei reacţiei chimice** (vezi mai jos).............
Pentru indicarea corectă a unui domeniu de utilizare.........................................
Pentru alegerea corectă a doi electroliţi...........................................................
Pentru scrierea corectă a ecuaţiei reaсţiei (EM, EIC, EIR) ……..
- pentru toate formule corecte în EM..............................................1p
- pentru stabilirea corectă a tuturor coeficienţilor în EM .............1p
- pentru toate formule corecte în EIC............................................1p
- pentru stabilirea corectă a tuturor coeficienţilor în EIC............1p
- pentru toate formulele şi coeficienţii în EIR.............................1p
Pentru completarea corectă a spaţiilor libere din tabel......................................
Pentru fiecare încercuire corectă adevărat A sau fals F ..................................
Pentru analiza şi notarea corectă a condiţiilor problemei .........................
Pentru stabilirea corectă a coeficienţilor în ecuaţia reacţiei chimice…………
Pentru determinarea corectă a M(CH3COOH).................................................
Pentru determinarea corectă a (CH3COOH)...................................................
Pentru determinarea corectă a ( CaCO3) după proporţie (scrisă în ecuaţie sau
notată aparte).....................................................................................................
Pentru determinarea corectă a M(CaCO3) ........................................................
Pentru determinarea corectă a m (CaCO3) .......................................................
Pentru notarea corectă şi utilizarea corectă a unităţilor de măsură ………….
Pentru scrierea corectă a ecuaţiilor reacţiilor chimice** (vezi mai jos)……..

1p x 8 = 8p
1p x 4 = 4p
1p
4 x 2p = 8p
1p
2p
1p

Pentru scrierea corectă a formulei chimice.......................................................
Pentru scrierea corectă a ecuaţiei reacţiei chimice** (vezi mai jos)……..
Pentru scrierea corectă a unei proprietăţi fizice..............................................
Pentru scrierea corectă a unui domeniu de utilizare.......................................

1p
1p x 2 = 2p
1p
1p

4
5*

6*

7*

8*
9
10*

11
12*

1p
1p
1p
1p x 3 = 3p
2p
1p
1p x 2 = 2p
1p x 5 = 5p

1p x 9 = 9p
1p x 6= 6p
1p
1p
1p

1p
1p
1p
1p
2p x 3 = 6p

8p
7p

6p

7p

9p
6p
8p

6p
5p

* Itemii, marcaţi cu asterisc (*) conţin sarcini cu caracter divergent şi presupun mai multe variante de
răspuns / metode de rezolvare.
* Itemii nr. 5 şi 10 (rezolvări de probleme):
- la calculărea „” sau „m” a substanţei după ecuaţia reacţiei, se cere argumentarea calculelor prin
corelaţiile respective, notate direct în ecuaţie sau aparte;
- dacă la o anumită etapă a rezolvării este comisă o eroare de calcul ce duce după sine modificări în
calculele următoare, eroarea comisă se depunctează o singură dată;
- pentru rezolvarea corectă a problemei prin orice altă metodă se va acorda punctajul maximal.
** Pentru ecuaţiile chimice: toate formule corecte - 1p, stabilirea corectă a tuturor coeficienţilor - 1p.
Total: 80 p


Download 12 CHI BAREM1 U ESANTION1612_CHI_BAREM1_U_ESANTION16.pdf (PDF, 345.31 KB)


Download PDFShare this file on social networks     

Link to this pagePermanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..
Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)
HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog
QR Code to this page


QR Code link to PDF file 12_CHI_BAREM1_U_ESANTION16.pdf


This file has been shared publicly by a user of PDF Archive.
Document ID: 0000359582.
Report illicit content