12 CHI BAREM2 U ESANTION16 (PDF)
File information


Author: User

This PDF 1.5 document has been generated by Microsoft® Office Word 2007, and has been sent on pdf-archive.com on 12/04/2016 at 20:39, from IP address 109.185.x.x. The current document download page has been viewed 425 times.
File size: 344.85 KB (1 page).
Privacy: public file
Document preview - 12_CHI_BAREM2_U_ESANTION16.pdf - Page 1/1

File preview


Baremul de verificare şi notare pentru profilul umanist – pretestare 2016 eșantion testul 2.
Item

Etape, răspunsuri şi norme de evaluare

Specificarea
punctajului
1p x 9 = 9p

Total
punctaj
9p
6p
6p

1*

Pentru completarea corectă a spaţiilor libere din enunțurile propuse................

2*
3

Pentru completarea corectă a spaţiilor libere din tabel.....................................
Pentru selectarea corectă a substanțelor din șirul propus....................................
Pentru scrierea corectă a ecuaţiilor reacţiilor chimice** (vezi mai jos).............
Pentru indicarea corectă a tipului reacției chimice............................................
Pentru scrierea corectă a ecuaţiilor reacţiilor chimice** ...................................
Pentru analiza şi notarea corectă a condiţiilor problemei ................................
Pentru stabilirea corectă a coeficienţilor în ecuaţia reacţiei………………….
Pentru determinarea corectă a M(Al(OH)3........................................................
Pentru determinarea corectă a (Al(OH)3) ......................................................
Pentru determinarea corectă a (HCl) după proporţie (scrisă în ecuaţie sau
notată aparte): ........... ............………………………………………………
Pentru determinarea corectă a M(HCl)....................…………………………
Pentru determinarea corectă a m(HCl)...........................................................
Pentru notarea şi utilizarea corectă a unităţilor de măsură …………..........
Pentru completarea corectă a spaţiilor libere din enunțurile propuse................
Pentru scrierea corectă a formulei substanței............................................
Pentru scrierea corectă a ecuaţiei reaсţiei (EM, EIC, EIR) ……..
- pentru toate formule corecte în EM..............................................1p
- pentru stabilirea corectă a tuturor coeficienţilor în EM .............1p
- pentru toate formule corecte în. EIC............................................1p
- pentru stabilirea corectă a tuturor coeficienţilor în EIC............1p
- pentru toate formulele şi coeficienţii în. EIR.............................1p
Pentru fiecare încercuire corectă.......................................................................
Pentru completarea corectă a spaţiilor libere din tabel.....................................
Pentru analiza şi notarea corectă a condiţiilor problemei ..............................
Pentru determinarea corectă a M(C2H5OH)...................................................
Pentru determinarea corectă a (C2H5OH).....................................................
Pentru determinarea corectă a (C2H4) după proporţie (scrisă în ecuaţie sau
notată aparte).....................................................................................................
Pentru determinarea corectă a V(C2H4) ...........................................................
Pentru notarea corectă şi utilizarea corectă a unităţilor de măsură ………….…
Pentru scrierea corectă a ecuaţiilor reacţiilor chimice** (vezi mai jos)……..

1p x 6 = 6p
1 x 2p = 2p
2 x 2p = 4p
1p x 2 = 2p
2 x 2p = 4p
1p
1p
1p
1p

Pentru completarea corectă a spaţiilor libere din tabel………………………
Pentru scrierea corectă a ecuaţiei reacţiei chimice** (vezi mai jos)…………

1p x 5 = 5p
2p

4*
5*

6*
7*

8
9*
10*

11
12*

1p
1p
1p
1p
1p x 6 = 6p
1p x 2 = 2p
5p

1p x 7 = 7p
1p x 6 = 6p
1p
1p
1p

1p
1p
2p x 3 = 6p

6p
8p

6p
7p

7p
6p
6p

6p
7p

* Itemii, marcaţi cu asterisc (*) conţin sarcini cu caracter divergent şi presupun mai multe variante de
răspuns / metode de rezolvare.
* Itemii nr. 5 şi 10 (rezolvări de probleme):
- la calculărea „” sau „m” a substanţei după ecuaţia reacţiei, se cere argumentarea calculelor prin
corelaţiile respective, notate direct în ecuaţie sau aparte;
- dacă la o anumită etapă a rezolvării este comisă o eroare de calcul ce duce după sine modificări în
calculele următoare, eroarea comisă se depunctează o singură dată;
- pentru rezolvarea corectă a problemei prin orice altă metodă se va acorda punctajul maximal.
** Pentru ecuaţiile chimice: toate formule corecte - 1p, stabilirea corectă a tuturor coeficienţilor - 1p.
Total: 80 p


Download 12 CHI BAREM2 U ESANTION1612_CHI_BAREM2_U_ESANTION16.pdf (PDF, 344.85 KB)


Download PDFShare this file on social networks     

Link to this pagePermanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..
Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)
HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog
QR Code to this page


QR Code link to PDF file 12_CHI_BAREM2_U_ESANTION16.pdf


This file has been shared publicly by a user of PDF Archive.
Document ID: 0000359583.
Report illicit content