12 CHI BAREM2 U ESANTION16 .pdf

File information


Original filename: 12_CHI_BAREM2_U_ESANTION16.pdf
Author: User

This PDF 1.5 document has been generated by Microsoft® Office Word 2007, and has been sent on pdf-archive.com on 12/04/2016 at 20:39, from IP address 109.185.x.x. The current document download page has been viewed 425 times.
File size: 337 KB (1 page).
Privacy: public file


Download original PDF file


12_CHI_BAREM2_U_ESANTION16.pdf (PDF, 337 KB)


Share on social networksLink to this file download pageDocument preview


Baremul de verificare şi notare pentru profilul umanist – pretestare 2016 eșantion testul 2.
Item

Etape, răspunsuri şi norme de evaluare

Specificarea
punctajului
1p x 9 = 9p

Total
punctaj
9p
6p
6p

1*

Pentru completarea corectă a spaţiilor libere din enunțurile propuse................

2*
3

Pentru completarea corectă a spaţiilor libere din tabel.....................................
Pentru selectarea corectă a substanțelor din șirul propus....................................
Pentru scrierea corectă a ecuaţiilor reacţiilor chimice** (vezi mai jos).............
Pentru indicarea corectă a tipului reacției chimice............................................
Pentru scrierea corectă a ecuaţiilor reacţiilor chimice** ...................................
Pentru analiza şi notarea corectă a condiţiilor problemei ................................
Pentru stabilirea corectă a coeficienţilor în ecuaţia reacţiei………………….
Pentru determinarea corectă a M(Al(OH)3........................................................
Pentru determinarea corectă a (Al(OH)3) ......................................................
Pentru determinarea corectă a (HCl) după proporţie (scrisă în ecuaţie sau
notată aparte): ........... ............………………………………………………
Pentru determinarea corectă a M(HCl)....................…………………………
Pentru determinarea corectă a m(HCl)...........................................................
Pentru notarea şi utilizarea corectă a unităţilor de măsură …………..........
Pentru completarea corectă a spaţiilor libere din enunțurile propuse................
Pentru scrierea corectă a formulei substanței............................................
Pentru scrierea corectă a ecuaţiei reaсţiei (EM, EIC, EIR) ……..
- pentru toate formule corecte în EM..............................................1p
- pentru stabilirea corectă a tuturor coeficienţilor în EM .............1p
- pentru toate formule corecte în. EIC............................................1p
- pentru stabilirea corectă a tuturor coeficienţilor în EIC............1p
- pentru toate formulele şi coeficienţii în. EIR.............................1p
Pentru fiecare încercuire corectă.......................................................................
Pentru completarea corectă a spaţiilor libere din tabel.....................................
Pentru analiza şi notarea corectă a condiţiilor problemei ..............................
Pentru determinarea corectă a M(C2H5OH)...................................................
Pentru determinarea corectă a (C2H5OH).....................................................
Pentru determinarea corectă a (C2H4) după proporţie (scrisă în ecuaţie sau
notată aparte).....................................................................................................
Pentru determinarea corectă a V(C2H4) ...........................................................
Pentru notarea corectă şi utilizarea corectă a unităţilor de măsură ………….…
Pentru scrierea corectă a ecuaţiilor reacţiilor chimice** (vezi mai jos)……..

1p x 6 = 6p
1 x 2p = 2p
2 x 2p = 4p
1p x 2 = 2p
2 x 2p = 4p
1p
1p
1p
1p

Pentru completarea corectă a spaţiilor libere din tabel………………………
Pentru scrierea corectă a ecuaţiei reacţiei chimice** (vezi mai jos)…………

1p x 5 = 5p
2p

4*
5*

6*
7*

8
9*
10*

11
12*

1p
1p
1p
1p
1p x 6 = 6p
1p x 2 = 2p
5p

1p x 7 = 7p
1p x 6 = 6p
1p
1p
1p

1p
1p
2p x 3 = 6p

6p
8p

6p
7p

7p
6p
6p

6p
7p

* Itemii, marcaţi cu asterisc (*) conţin sarcini cu caracter divergent şi presupun mai multe variante de
răspuns / metode de rezolvare.
* Itemii nr. 5 şi 10 (rezolvări de probleme):
- la calculărea „” sau „m” a substanţei după ecuaţia reacţiei, se cere argumentarea calculelor prin
corelaţiile respective, notate direct în ecuaţie sau aparte;
- dacă la o anumită etapă a rezolvării este comisă o eroare de calcul ce duce după sine modificări în
calculele următoare, eroarea comisă se depunctează o singură dată;
- pentru rezolvarea corectă a problemei prin orice altă metodă se va acorda punctajul maximal.
** Pentru ecuaţiile chimice: toate formule corecte - 1p, stabilirea corectă a tuturor coeficienţilor - 1p.
Total: 80 p


Document preview 12_CHI_BAREM2_U_ESANTION16.pdf - page 1/1


Link to this page


Permanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..

Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)

HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog

QR Code

QR Code link to PDF file 12_CHI_BAREM2_U_ESANTION16.pdf