Artikel Flesst Aannemer 4 22 04 2016 (PDF)
File information


This PDF 1.6 document has been generated by Acrobat 10.0.0, and has been sent on pdf-archive.com on 22/04/2016 at 08:48, from IP address 159.100.x.x. The current document download page has been viewed 371 times.
File size: 216.75 KB (1 page).
Privacy: public file
Document preview - Artikel Flesst - Aannemer 4 - 22-04-2016.pdf - Page 1/1

File preview


annemer

Gebouwgebonden voorziening vaak niet getroffen

Valbeveiliging
Friso Bouw past de gebouwgebonden valbeveiliging
Flesst toe bij de renovatie van woningen in Delfzijl.
Dit systeem bestaat uit een aluminium railprofiel dat
met ruitersteunen over de gehele lengte op de loden
­ondervorsten van het hellende dak wordt geschroefd.
Tekst: Marcel van Rijnbach Beeld: EnSafe

A

Het profiel met ruitersteunen doorboort niet de isolatielaag.

Valbeveiligingssysteem Flesst is een gebouwgebonden onderdeel.

Starttouw wordt bevestigd aan een loopwagen die langs de rail loopt.

ls onderhoud aan het dak niet
zonder gebouwgebonden
voorzieningen kan worden
uitgevoerd, moet de valbeveiliging
op daken permanent aan het gebouw
verbonden zijn. Dat zegt het Bouw­
besluit. De praktijk blijkt weerbarstiger.
EnSafe – ontwikkelaar, producent en
leverancier van klim- en valbeveili­
gingssystemen zoals Flesst – schetst
een onthutsend beeld vanuit de prak­
tijk. Technisch directeur Rik Zwama
schat in dat bij 95 procent van de
bouwprojecten valbeveiliging geen
gebouwgebonden voorziening is.
“Een kromme situatie”, vindt hij. “Het
aanbrengen van valbeveiliging als een
gebouwgebonden voorziening is ge­
woon een verplichting! De Europese
norm EN 795:2012 is inmiddels gehar­
moniseerd, dus daar kan niemand zich
meer achter verschuilen.”
Zwama is oprecht verbaasd over de
risico’s die aannemers, maar ook ge­
bouweigenaren nemen. “Aannemers
werken veelvuldig met een dakhaak
of aanhaakoog. Deze materialen heb­
ben een jaarlijkse keuring nodig. Maar
hoe kun je zo’n systeem in de praktijk
keuren? Een deugdelijke trekproef
kun je er niet op uitvoeren, dus in feite
weet je niet of deze valbeveiliging in
de praktijk voldoet. Het is maar hopen
dat er niemand naar beneden valt. Er
gebeuren jaarlijks nog steeds veel
­ongelukken bij het werken op daken.”
Onzichtbaar
Flesst bestaat uit een aluminium rail­
profiel dat met ruitersteunen over de
gehele lengte op de loden ondervor­
sten van het hellende dak wordt ge­
schroefd. De nokvorsten onttrekken

het systeem aan het oog, zodat de
voorziening onzichtbaar is. Voordat
iemand het dak betreedt, kan men
zich aanlijnen aan de rail en zich om­
hoog trekken. Voordeel daarvan is dat
het gehele dakoppervlak bereikbaar
is. De nokconstructie is waterdicht en
ventileert bovendien. De isolatie of
waterdichte laag hoeft bij toepassing
van Flesst niet te worden doorboord,
wat bij andere conventionele valbe­
veiligingsvoorzieningen vaak wel het
geval is.
Geen steigers
Volgens Zwama hoeven in dit geval
geen steigers en ladders meer op het
maaiveld te worden neergezet, die
overlast geven voor de omgeving.
Aan het railprofiel kunnen ook verrol­
bare solar-, klim-, touwladders en
ASC-dakkapelsteigers worden beves­
tigd. Flesst hoeft niet jaarlijks te wor­
den gekeurd; elementen die er aange­
hangen worden daarentegen wèl.
“Onder aannemers signaleren we een
sterk toenemende interesse in Flesst.
De terugverdientijd is slechts drie tot
vijf jaar en dat maakt toepassing van
het systeem erg aantrekkelijk.”
Renovatie
Een van de aannemers die voorop
loopt met het gebruik van gebouw­
gebonden valbeveiligingssystemen
op hellende daken is Friso Bouw.
­Momenteel wordt het Flesst-systeem
toegepast bij de renovatie van een
aantal woningen uit de jaren zeventig
in Delfzijl. “Omdat wij ernaar streven
om permanente veiligheidsvoorzienin­
gen aan te brengen voor ons perso­
neel”, verklaart projectleider Jos
­Roewen. “Bij een hellend dak is dit
een goed en bruikbaar systeem. Onze
ervaringen zijn tot nu toe positief. De
montage is redelijk eenvoudig en on­
derhoud aan dak en pv-panelen wordt
eenvoudiger, omdat je geen steiger
meer nodig hebt.”
Volgens Roewen kijkt Friso Bouw per
project welk valbeveiligingssysteem
inzetbaar is. “Permanente voorzienin­
gen hebben de voorkeur boven tijde­
lijke valbeveiliging, dus wij overwegen
om Flesst breder in te zetten.”
Aannemer april 2016

31_valbeveiliging.indd 31

31
11-04-16 15:17


Download Artikel Flesst - Aannemer 4 - 22-04-2016Artikel Flesst - Aannemer 4 - 22-04-2016.pdf (PDF, 216.75 KB)


Download PDFShare this file on social networks     

Link to this pagePermanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..
Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)
HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog
QR Code to this page


QR Code link to PDF file Artikel Flesst - Aannemer 4 - 22-04-2016.pdf


This file has been shared publicly by a user of PDF Archive.
Document ID: 0000364262.
Report illicit content