PDF Archive

Easily share your PDF documents with your contacts, on the Web and Social Networks.

Share a file Manage my documents Convert Recover PDF Search Help Contactdok1 .pdf


Original filename: dok1.pdf
Author: JJ

This PDF 1.5 document has been generated by Microsoft® Word 2010, and has been sent on pdf-archive.com on 18/05/2016 at 10:27, from IP address 89.76.x.x. The current document download page has been viewed 211 times.
File size: 268 KB (1 page).
Privacy: public file
Download original PDF file

Document preview


…………………………………………………………………….
(imię i nazwisko)

Gdańsk, dnia ….……….. 2016r.

Właściciel lokalu nr ……….. przy …………………………………… w Gdańsku.

Pełnomocnictwo
Na podstawie art. 99 Kodeksu Cywilnego udzielam swojego pełnomocnictwa do reprezentowania
mnie na Zebraniu Wspólnoty ……………………………… w Gdańsku, a w szczególności do:
- uczestnictwa w zebraniu,
- głosowania nad uchwałą wspólnoty dotyczącą zmiany sposobu zarządu nieruchomością wspólną,
- głosowania nad uchwałą wspólnoty dotyczącą wyboru zarządu,
Zebranie odbędzie się w
………………………………………………

dniu

……………………….

2016r.

o

godz.

…………,

w

przy ul. ………………………………………………….. w Gdańsku.
.................................................................................................................................
(imię i nazwisko Pełnomocnika)
leg. się dowodem osobistym nr: .............................................................................
(seria i nr dowodu Pełnomocnika)


Document preview dok1.pdf - page 1/1

Related documents


dok1 1
za cznik nr 4 do uchwa y nr
za cznik nr 5 do uchwa y nr
karta zg oszeniowa 2
o wiadczeniezgoda
deklaracja 300mbs


Related keywords