PDF Archive

Easily share your PDF documents with your contacts, on the Web and Social Networks.

Send a file File manager PDF Toolbox Search Help Contact


IGMSOP Final .pdfOriginal filename: IGMSOP_Final.pdf
Title: Microsoft Word - IGMSOP_Final.docx

This PDF 1.3 document has been generated by Word / Mac OS X 10.10.1 Quartz PDFContext, and has been sent on pdf-archive.com on 03/06/2016 at 08:05, from IP address 84.216.x.x. The current document download page has been viewed 149 times.
File size: 1.2 MB (103 pages).
Privacy: public file

Document preview


Jonas Haaland Pers

I gränslandet mellan
statsrepresentant och privatperson
En etnografisk studie av svenska privat-twittrande poliser

Socialantropologiska institutionen
Masteruppsats, 30 hp
SAM212
Vårterminen 2016
Handledare: Mark Graham

Till pappa

I gränslandet mellan statsrepresentant och
privatperson
En etnografisk studie av svenska privat-twittrande poliser
Jonas Haaland Pers

Sammanfattning
Denna masteruppsats behandlar gruppen privat-twittrande poliser – individer som
i egenskap av privatpersoner skildrar sitt förhållningssätt och sina åsikter kring
sitt yrke som polis genom sociala medie-forumet Twitter. Studien är baserad
på etnografiskt fältarbete utfört under hösten 2014. Sedan den svenska
Polisens officiella intåg på sociala medier under början av 2010-talet har fler
och fler yrkesverksamma poliser börjat använda digitala plattformar såsom
Twitter, Facebook och Instagram för att skildra en egen syn på den polisiära
yrkesrollen

samt

diskutera

Polisens

samhällsfunktion

och

verksamhetsförfarande. Till skillnad från officiella myndighetsrepresentanter
på Twitter står de privat-twittrande poliserna fria från det direkta
representativa ansvar som det innebär att professionellt företräda staten och
behöver

således

inte

enbart

handla

i

enlighet

med

den

officiella

verksamhetsagendan. Trots friheten från direkt ansvar upplevs dock många av
individerna, av allmänheten, som polisrepresentanter i och med deras primärt
yrkesrelaterade kommunikation. I gränslandet mellan statsrepresentant och
privatperson upprättas en säregen maktposition vilken, med hjälp av Twitter
som socialt verktyg, förstärker de privat-twittrande polisernas möjligheter att
prägla och nyansera den samhälleliga föreställningen om det polisiära
varandet.
Nyckelord: Polisen, Twitter, privat-twittrande poliser, gräsrotsbyråkrati,
polisrollenDownload original PDF file

Related documents


PDF Document igmsop final
PDF Document criminal networks in local community
PDF Document facebook advertising malmo
PDF Document omr deschef
PDF Document 5 faq om enarmade banditer online
PDF Document ausf llhilfe gapkonsultation 032017 27724


Related keywords