Regulamin (PDF)
File information


Title: Regulamin.pages

This PDF 1.3 document has been generated by Pages / Mac OS X 10.11.5 Quartz PDFContext, and has been sent on pdf-archive.com on 16/06/2016 at 20:18, from IP address 37.248.x.x. The current document download page has been viewed 347 times.
File size: 52.89 KB (2 pages).
Privacy: public file


File preview


REGULAMIN KONKURSU „Wygraj Zdrowy Tort!”

I. DEFINICJE
1. Organizatorem Konkursu „Wygraj Zdrowy Tort!” jest właściciel strony https://www.facebook.com/
zdrowytort/.
2. Uczestnikiem Konkursu, zwanym dalej „Uczestnikiem”, może być każda pełnoletnia osoba
fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która w terminie wskazanym w
punkcie II. Regulaminu, zamieści komentarz opisujący swój wymarzony tort i polubi stronę https://
www.facebook.com/zdrowytort/.
3. Zwycięzcą Konkursu, zwanym dalej „Zwycięzcą”, będzie autor najciekawszego pomysłu, który
zostanie wybrany przez właściciela strony https://www.facebook.com/zdrowytort/.
4. Nagrody przyznawane Zwycięzcom Konkursu, zwane dalej „Nagrodami” to:

a) nagroda główna: realizacja zwycięskiego pomysłu na tort, której szczegóły zostaną uzgodnione i
zaakceptowane przez właściciela strony https://www.facebook.com/zdrowytort/, maksymalna
wielkość tortu to średnica 26 cm.

b) nagrody za dwa wyróżnione pomysły: bon rabatowy -50% zniżki na zakup opisanego w
komentarzu tortu, którego szczegóły wykonania zostaną uzgodnione i zaakceptowane przez
właściciela strony https://www.facebook.com/zdrowytort/; maksymalna wielkość tortu to średnica
30 cm lub forma 38x25 cm lub tort piętrowy o maksymalnej średnicy podstawy 30 cm i jednym
mniejszym piętrze.
II. PRZEBIEG KONKURSU
1. Konkurs rozpoczyna się w dniu 16.06.2016 i kończy się o godz. 23:59 dnia 23.06.2016.
2. W celu wzięcia udziału w Konkursie Uczestnik musi polubić stronę https://www.facebook.com/
zdrowytort/ i w komentarzu do postu konkursowego zamieścić opis swojego wymarzonego tortu.
3. Każdy Uczestnik, który w jakikolwiek sposób spróbuje zakłócić przebieg konkursu, zostanie
zdyskwalifikowany ze skutkiem natychmiastowym.
4. Organizator ogłosi wyniki konkursu najpóźniej 24.06.2016 o godz. 20:00, o czym poinformuje na
fanpage'u na Facebooku.
5. Nagrody nie podlegają wysyłce ani dostarczeniu przez Organizatora, Zwycięzcy Konkursu mogą
odebrać je jedynie osobiście w Krakowie przy ul. Wielickiej 44.
6. Chęć odbioru nagrody trzeba zgłosić najpóźniej do 3 tygodni przed planowanym terminem jej
odbioru i termin ten musi zostać zaakceptowany i potwierdzony w formie pisemnej przez
właściciela strony https://www.facebook.com/zdrowytort/.
7. Nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny.
8. Nagrody w konkursie otrzyma 3 uczestników.
9. Darmowa realizacja tortu oraz zniżki na realizację tortu są ważne przez rok od ogłoszenia
Zwycięzców Konkursu.
9. Dodanie opisu tortu w komentarzu jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego
regulaminu.
III. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA, REKLAMACJE
1. Organizator obowiązany jest, w ciągu 14 dni od daty ogłoszenia wyników konkursu, przekazać
Zwycięzcom Konkursu elektroniczne bony na bezpłatną realizację tortu (1x) oraz 50% zniżki na
realizację tortu (2x).
2. Nagroda zostanie wysłana do Zwycięzców za pośrednictwem opcji „Wiadomość” na portalu
Facebook.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za stopień zadowolenia Zwycięzców Konkursu ze
sposobu wykonania zamówionych tortów.
4. Reklamacje odnośnie przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane za pośrednictwem poczty
elektronicznej na adres Organizatora: zdrowytort@gmail.com, w terminie 14 dni, od dnia
zakończenia konkursu.
5. Reklamacja zostanie rozstrzygnięta w terminie 14 dni od jej prawidłowego złożenia
Organizatorowi. Decyzja Organizatora co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna.
6. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, oraz adres mailowy
Uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.

7. O wyniku rozpatrzonej reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony na adres mailowy podany w
reklamacji.
8. Reklamacje nie zawierające danych wymienionych w punkcie 6 powyżej nie będą rozpatrywane.
IV. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Podczas konkursu nie będą zbierane żadne dane osobowe w rozumieniu ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926) oraz w celach
marketingowych.
V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Uczestnictwa w Konkursie, praw oraz obowiązków z nim związanych, w tym także prawo do
żądania wydania Nagrody, Uczestnik nie może przenosić na osoby trzecie.
2. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach losowych i
zakładach wzajemnych.
3. Konkurs nie jest organizowany z udziałem ani też wpierany przez właściciela serwisu Facebook.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania modyfikacji postanowień Regulaminu.


Download RegulaminRegulamin.pdf (PDF, 52.89 KB)


Download PDFShare this file on social networks     

Link to this pagePermanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..
Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)
HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog
QR Code to this page


QR Code link to PDF file Regulamin.pdf


This file has been shared publicly by a user of PDF Archive.
Document ID: 0000388536.
Report illicit content