Godišnji izvještaj 2015 CINAZ (PDF)
File information


Author: UdrugaCinaz

This PDF 1.3 document has been generated by http://www.convertapi.com, and has been sent on pdf-archive.com on 21/06/2016 at 17:33, from IP address 188.252.x.x. The current document download page has been viewed 450 times.
File size: 225.37 KB (7 pages).
Privacy: public file
File preview


GODIŠNJI IZVJEŠTAJ UDRUGE ZA IZVANNASTAVNE I
IZVANŠKOSLE AKTIVNOTI – CINAZ ZA 2015. GODINU

SADRŽAJ

1. UDRUGA CINAZ U 2015. GODINI – UVOD
2. UDRUGA CINAZ – VIZIJA/MISIJA
3. PROVEDENI PROJEKTI
3.1. KLUB MLADIH KLOOZ
3.2. INFO CENTAR ZA MLADE ZADAR
3.3. TJEDAN JEDNAKOSTI
4. PARTNERSKI PROJEKTI
4.1. CARE-A-NET
5. JAČANJE KAPACITETA UDRUGE
5.1. ODRŽANE SJEDNICE VIJEĆA
5.2. ČLANSTVA
5.3. EDUKACIJE OSOBLJA
6. FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ

URED:

Trg Petra Zoranića 1, Zadar

PREDSJEDNICA:

Morana Rogić, prof.

IZVRŠNI TIM:

Martina Đurković, Ana Jelinić, Martina Knežević,
Magdalena Ukalović – stručno usavršavanje

1. UDRUGA CINAZ U 2015. GODINI - UVOD

Udruga za izvannastavne i izvanškolske aktivnosti CINAZ je uspješno privela kraju
2015. godinu. Program Klub mladih KLOOZ je dobio trogodišnju financijsku potporu
Ministarstva socijalne politike i mladih RH te su sve planirane aktivnosti provedene uspješno
i u roku. Planirane aktivnosti Lokalnog info centra za mlade Zadar kojeg je također
financiralo Ministarstvo socijalne politike i mladih RH provedene su u roku uz pozitivne
rezultate. Udruga CINAZ je sudjelovala kao partner u provođenju projekta CARE-A-NET:
Zagovaračka mreža za mlade koje izlaze iz alternativne skrbi. Radi se o europskom projektu u
okviru Europskog socijalnog fonda (ESF) - Operativni program Razvoj ljudskih potencijala.
Osnovni cilj projekta CARE-A-NET je bio promicanje zapošljavanja, socijalnog uključivanja
i unapređenja kvalitete života mladih koji izlaze iz alternativne skrbi – domova za djecu i
mladež, odgojnih domova i udomiteljskih obitelji.
Udruga CINAZ je u sklopu obilježavanja Mjeseca borbe protiv ovisnosti s učenicima
prvih razreda Prirodoslovno-grafičke škole Zadar održala radionicu ˝Dekodiranje medijskih
poruka˝. Radionicu je održala Valentina Grbić, članica i stručna suradnica Udruge. Također je
u suradnji s Udrugom kreativne adaptacije održano u Gradskoj knjižnici Zadar održano
predavanje ˝Seks i hrana˝.
U sklopu obilježavanja Međunarodnog dana volontera, Volonterski centar Zadar je 5.
prosinca 2015. Održao svečanu dodjelu volonterske nagrade ˝Volonterska ruka˝. Udruzi
CINAZ je dodjeljena zahvalnica za volonterske aktivnosti na području provođenja slobodnog
vremena mladih i aktivnog sudjelovanja u zajednici.
Doniranjem predmeta izrađenih na radionici Decoupage tehnike koja je održana u
sklopu programa Klub mladih KLOOZ udruga CINAZ je podržala humanitarnu akciju
Socijalne samoposluge ˝Putevima sv. Frane˝.
Sve aktivnosti u organizaciji udruge CINAZ kroz projekte klub mladih KLOOZ,
Lokalni info centar za mlade Zadar i ostalo popraćene su u lokalnim i nacionalnim medijima.

2. UDRUGA CINAZ – VIZIJA/MISIJA
VIZIJA I MISIJA
Doprinijeti podizanju kvalitete kulture i življenja, kvalitetnom i kreativnom
organiziranju slobodnog vremena djece i mladih, informiranju i osvještavanju javnosti te
cjeloživotnom obrazovanju i aktivnom građanstvu.

CILJ UDRUGE
Cilj udruge je pomaganje i poticanje izvannastavnih i izvanškolskih aktivnosti djece i
mladih s izvaninstitucionalnim aktivnostima odgoja i obrazovanja.
DJELATNOST UDRUGE
 preventivno djelovanje u prepoznavanju vršnjaka iz tzv. "rizične skupine" uz
psihološku pomoć prethodnom "edukacijom edukatora";
 poticanje učenja za kritičko razmišljanje s posebnim osvrtom na etička pitanja;
 promicanje kritičnosti i kreativnosti u novinarskim radionicama s promoviranjem
novinarske "vrijednosne neutralnosti" i učenja elementarnih "zanata struke" iz oblasti
novinarstva;
 poticanje edukacijskih vrijednosti sa školom u prirodi;
 poticanje međunarodne suradnje učenika i studenata;
 promicanje vrijednosti umjetničkih radionica za srednjoškolce,
 održavanje seminara, predavanja, tribina o problemima mladih;
 poticanje ispitivanja javnog mišljenja u osmišljavanju korištenja slobodnog vremena
djece i mladih;
 poticanje i vođenje baze podataka za darovitu djecu i rad s darovitom djecom (od
osnovnih škola do dobi do sveučilišta);
 pomaganje roditeljima i djeci s posebnim potrebama u izvannastavnim aktivnostima;
 poticanje dramske kulture kod učenika srednjih škola;
 pružanje pomoći mladima u informacijama koje njih interesiraju a koje se odnose na
problematiku mladih, profesionalni razvoj i sl.;
 poticanje odgovornog roditeljstva;
 prevencija ovisnosti o medijima itd.

NAŠI KORISNICI SU:

predškolska djeca
učenici i nastavnici osnovnih i srednjih škola
opća populacija mladih (15-30 godina)
mladi iz alternativne skrbi
studenti
volonteri
roditelji
građani (bez obzira na spol, dob, rasu, nacionalnu, vjersku ili bilo koju drugu
pripadnost)
poduzetnici, udruge i inicijative građana
jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave
javne ustanove i institucije
predstavnici medija

3. PROVEDENI PROJEKTI
3.1. KLUB MLADIH KLOOZ
Projekt klub mladih KLOOZ je dobio trogodišnju financijsku potporu od strane
Ministarstva socijalne politike i mladih RH u sklopu natječaja za projekte usmjerene mladima,
uz partnere Gradska knjižnica Zadar i Volonterski Centar Zadar te suradnike: Plesna udruga
Nimeta (Zadar), Udruga Kreativne adaptacije (Zadar), udruga TERRA (Zadar) i udruga
Ekoartha (Zagreb). Projekt klub mladih KLOOZ godišnje obuhvati oko 450 korisnika, najviše
u starosnoj dobi od 15 do 30 godina, pretežno studentska, zatim srednjoškolska populacija. U
sklopu projekta u 2015. godini su provedene razne aktivnosti:
- Volonterska akcija ˝Mladi čitaju˝ u sklopu nacionalne kampanje ˝Čitaj mi!˝
- Večer društvenih igara
- Radionica pisanja eseja
- Francuske filmske večeri
- Konverzacijski tečaj engleskog jezika
- Okrugli stol: Ljetni volonterski kampovi
- Tečaj gitare za početnike
- Okrugli stol: Vegetarijanstvo
- Radionica muzikoterapije
- Književne večeri
- Tečaj norveškog jezika i kulture
- Edukativna radionica ˝Biti volonter˝
- Predavanje ˝Feng shui˝
- Predavanje ˝Seks i hrana˝
- Radionica decoupage tehnike
- Radionica izrade božićnih čestitki

3.2. INFO CENTAR ZA MLADE ZADAR
Udruga je po prvi put u 2014. godini prijavila projekt Lokalni info centar za mlade u
Zadru, na natječaj Ministarstva socijalne politike i mladih RH. Kroz projekt smo podigli
razinu kvalitete informiranja mladih koje smo prethodno pružali kroz Info točku za mlade.

Program je uspješno realiziran sa 24 održane aktivnosti koje zadovoljavaju interese mladih:
grupna informiranja (radionice, predavanja i predstavljanja, okrugli stolovi i tribine, javne
akcije te projekcije) i individualna informiranja uz ostale usluge lokalnog Info centra za mlade
Zadar kao što su korištenje računala i interneta, informativnih materijala, oglašavanje putem
oglasnih i Info točaka. Aktivnostima smo uspjeli potaknuti informirati i educirati mlade o
različitim područjima za mlade koja su u skladu sa Nacionalnim programom za mlade, kroz
radionice stekli su nova znanja i vještine koje će im pomoći da budu konkurentni na tržištu
rada (radionice ˝Kreiraj životopis i molbu za posao˝ i ˝Prednosti Googlea i gmaila˝,
predstavljanje Mogućnosti povoljnog usavršavanja i studiranja) potaknuli ih na kvalitetno i
kreativno organiziranje slobodnog vremena ( radionica ˝Probudi kreativnost u sebi˝,
predavanja ˝Što je to urbano vrtlarstvo?˝, ˝Kič i umjetnost˝, ˝Ne budi stranac u vlastitom
gradu˝, ˝Upoznavanje sa osnovama novinarstva˝), potaknuli ih na putovanja, mobilnost i
razvijanje multikulturalnosti (Erasmus+ i europske mogućnosti za mlade, predstavljanje
Europske iskaznice za mlade i Europske volonterske službe) zatim na zdrav stil života
(radionice ˝Antistres terapija˝, ˝Uvod u svijet meditacije˝, predavanje ˝Ovisnosti bez droga˝ i
Obilježavanje Svjetskog dana borbe protiv AIDS-a, Što trebam znati o GMO?), uključili smo
mlade u volontiranje, aktivno sudjelovanje u zajednici, potaknuli ih na razmišljanje o
toleranciji i prihvaćanju različitosti, te ih uključili u provođenje programa i aktivnosti
lokalnog Info centra za mlade Zadar. Također smo uspjeli ostvariti i ostale ciljeve kao što su:
uključivanje mladih iz socijalno marginaliziranih skupina (nezaposleni i skupina u kategoriji
NEET-a), suzbijanje nasilja među mladima i ostalog rizičnog ponašanja, zatim tolerancije,
ravnopravnosti, informiranje o ljudskim pravima (kroz predavanje i tribinu ˝Može li rock
glazba biti put ka toleraciji˝, tribina ˝Volontiranje među mladima- Svačiji Dom˝, te na
predavanju ˝Ovisnosti bez droga˝ - informiranje o suvremenim ovisnostima, te informativno
predavanje ˝Prava mladih-što trebam znati˝). Uspostavili smo neke nove suradnje sa različitim
udrugama i institucijama. Najviše korisnika je srednjoškolska populacija a zatim studentska,
te je najviše korisnika nezaposleno. Rad lokalnog Info centra za mlade Zadar redovito je
praćen u lokalnim ali i ponekim nacionalnim medijima.

3.3. TJEDAN JEDNAKOSTI
Tjedan jednakosti je aktivnost koju je provela udruga CINAZ u sklopu provedbe
projekta Centra za mirovne studije ˝U ime jednakosti˝. Tjedan jednakosti je događaj zamišljen
kao niz aktivnosti koje su se organizirale u periodu od 13. do 17.travnja 2015., u okviru kojeg
je nekoliko udruga mladih iz 7 gradova u Hrvatskoj, udruge članice Mreže mladih Hrvatske, u
svojim lokalnim zajednicama promoviralo ideje jednakosti i antidiskriminacije. CINAZ je
uspješno obilježio Tjedan jednakosti u suradnji s Domom za odgoj djece i mladeži Zadar i
srednjim školama u Zadru (Škola za primijenjenu umjetnost i dizajn i volonterskim klubom
Gimnazije Franje Petrića). Tema našeg projekta u Tjednu jednakosti je bila socijalna
inkluzija, a uključivao je različite događaje: tribinu, radionice (postavljanje mozaika, farbanje
ograde), sport, koncert.

4. PARTNERSKI PROJEKTI
4.1. CARE-A-NET
Udruga CINAZ je sudjelovala kao partner u provođenju projekta CARE-A-NET:
Zagovaračka mreža za mlade koje izlaze iz alternativne skrbi. Radi se o europskom projektu u
okviru Europskog socijalnog fonda (ESF) - Operativni program Razvoj ljudskih potencijala.
Osnovni cilj projekta CARE-A-NET je bio promicanje zapošljavanja, socijalnog uključivanja
i unapređenja kvalitete života mladih koji izlaze iz alternativne skrbi – domova za djecu i
mladež, odgojnih domova i udomiteljskih obitelji. Specifični ciljevi projekta su: poboljšati
javne politike u području zapošljavanja, stanovanja i socijalnog uključivanja mladih koji
izlaze iz alternativne skrbi, i osnažiti mlade koji izlaze iz alternativne skrbi za održivo
zapošljavanje i socijalno uključivanje. Nositelj projekta je Rehabilitacijski centar za stres i
trauma iz Zagreba, a partner uz udrugu CINAZ je bio i Udruga „Igra“- za pružanje
edukacijsko-rehabilitacijske i psiho-socijalno-pedagoške pomoći iz Zagreba. Razdoblje
provedbe: 11.2.2014. – 10.8.2015.
Predsjednica udruge CINAZ, Morana Rogić, je u sklopu projekta sudjelovala na 3
modula treninga Analize i zagovaranja javnih politika za mlade u institucionalnoj skrbi, dok
je pripravnica u udruzi CINAZ, Martina Đurković sudjelovala na drugome modulu treninga.
Održane su još dvije konferencije koje se tiču obrazovanja i zapošljavanja ove skupine mladih
i završna konferencija u kojoj smo prikazali naše policy prijeloge, koje smo izdali i u obliku
brošure.

5. JAČANJE KAPACITETA UDRUGE
5.1. ODRŽANE SJEDNICE VIJEĆA
Tijekom 2015. godine održane su tri sjednice vijeća udruge CINAZ. Na zadnjoj
sjednici održanoj 22. prosinca 2015. usvojeni su plan rada i financijski plan za 2016. godinu.
5.2. ČLANSTVA
Udruga CINAZ je u 2015. godini postala punopravna članica Mreže mladih Hrvatske
(MMH) te članica Partnerskog vijeća za tržište rada i razvoj ljudskih potencijala Zadarske
županije.

5.3. EDUKACIJE OSOBLJA
 srpanj 2015., Slovenija, volonterski kamp ˝Happy English Camp˝, RIS Dvorec
Rakičan
 studeni 2015., Zadar, edukacija ˝Menadžment volontera˝, Regionalni volonterski
centar Split, Volonterski centar Zadar

 studeni 2015., Crikvenica, Trening za lokalne koordinatore strukturiranog dijaloga,
Mreža mladih Hrvatske
 prosinac 2015., Split, predavanje ˝Financiranje strateških partnerstava – mogućnosti
Erasmus+˝, Regionalni info centar za mlade Info zona Split
 prosinac 2015., Zagreb, Seminar za jačanje kvalitete prijava na program Erasmus+
2016., Agencija za mobilnost i programe EU

6. FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ

Ukupni prihodi u 2015.

176.304,28

Prihodi od donacija

167.155,75

Ostali prihodi

9.148,53

Ukupni rashodi u 2015.

234.964,34

Rashodi za radnike i izvoditelje

134.514,97

Materijalni troškovi

73.655,14

Financijski rashodi

24.529,00

Ostali rashodi

Razlika prihoda i rashoda

2.265,23

58.660,06


Download Godišnji izvještaj 2015 CINAZGodiÅ¡nji izvjeÅ¡taj 2015 CINAZ.pdf (PDF, 225.37 KB)


Download PDFShare this file on social networks     

Link to this pagePermanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..
Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)
HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog
QR Code to this page


QR Code link to PDF file Godišnji izvještaj 2015 CINAZ.pdf


This file has been shared publicly by a user of PDF Archive.
Document ID: 0000391835.
Report illicit content