PDF Archive

Easily share your PDF documents with your contacts, on the Web and Social Networks.

Share a file Manage my documents Convert Recover PDF Search Help ContactOświadczenie uczestnika zlotu Meeting of Japanese Toys .pdf


Original filename: Oświadczenie uczestnika zlotu Meeting of Japanese Toys.pdf
Title: Oświadczenie uczestnika zlotu Meeting of Japanese Toys
Author: Skuczynski, Aleksander

This PDF 1.5 document has been generated by Microsoft® Word 2010, and has been sent on pdf-archive.com on 21/06/2016 at 19:43, from IP address 89.73.x.x. The current document download page has been viewed 228 times.
File size: 188 KB (1 page).
Privacy: public file
Download original PDF file

Document preview


Oświadczenie uczestnika zlotu Meeting of Japanese Toys
Oświadczam, że zapoznałem się z „Regulaminem Meeting of Japanese Toys” i zobowiązuję się do jego
przestrzegania w trakcie trwania imprezy. Mój udział w zlocie oraz udział osób wjeżdżających ze mną na
zlot jest w pełni dobrowolny i czyniony na własną odpowiedzialność. W razie poniesienia jakichkolwiek
szkód nie będę rościł z tego tytułu żadnych pretensji w stosunku do organizatorów imprezy.
Zabezpieczenie pojazdu oraz posiadanego sprzętu leży w mojej gestii. W przypadku spowodowania
szkód, powstałych z mojej winy oraz z winy osób widniejących na liście poniżej, albo spowodowanych
przez mój pojazd, zobowiązuję się do niezwłocznego ich naprawienia lub pokrycia kosztów związanych
ich naprawą. Oświadczam także, że pojazd, którym biorę udział w imprezie posiada aktualne
ubezpieczenie OC i aktualne badania techniczne dopuszczające go do ruchu drogowego, a ja sam
posiadam ważne prawo jazdy. Ponoszę pełną odpowiedzialność za wszystkie osoby wjeżdżające moim
samochodem i przebywające ze mną na imprezie.
KIEROWCA

...........................................................................................................

TELEFON

...........................................................................................................

OSOBY WJEŻDŻAJĄCE WRAZ ZE
MNĄ W AUCIE

...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................

MARKA I MODEL SAMOCHODU

...........................................................................................................

NUMER REJESTRACYJNY

...........................................................................................................

DATA

...........................................................................................................

NR DOWODU TOŻSAMOŚCI

...........................................................................................................

.......................................................................................
Czytelny podpis

Wszelkie dane osobowe zawarte w oświadczeniu są niezbędne dla Organizatora zlotu i nie będą
przekazane osobom trzecim lub innym podmiotom.
Organizator:
Dawid Braun HEG
Honda Team Włocławek


Document preview Oświadczenie uczestnika zlotu Meeting of Japanese Toys.pdf - page 1/1

Related documents


o wiadczenie uczestnika zlotu meeting of japanese toys
regulamin letniego zlotu
regulamin plan
regulamin zlotu
zawody na 1 4 mili regulamin
regulamin2017


Related keywords