Oświadczenie uczestnika zlotu Meeting of Japanese Toys .pdf

File information


Original filename: Oświadczenie uczestnika zlotu Meeting of Japanese Toys.pdf
Title: Oświadczenie uczestnika zlotu Meeting of Japanese Toys
Author: Skuczynski, Aleksander

This PDF 1.5 document has been generated by Microsoft® Word 2010, and has been sent on pdf-archive.com on 21/06/2016 at 19:43, from IP address 89.73.x.x. The current document download page has been viewed 251 times.
File size: 188 KB (1 page).
Privacy: public file


Download original PDF file


Oświadczenie uczestnika zlotu Meeting of Japanese Toys.pdf (PDF, 188 KB)


Share on social networksLink to this file download pageDocument preview


Oświadczenie uczestnika zlotu Meeting of Japanese Toys
Oświadczam, że zapoznałem się z „Regulaminem Meeting of Japanese Toys” i zobowiązuję się do jego
przestrzegania w trakcie trwania imprezy. Mój udział w zlocie oraz udział osób wjeżdżających ze mną na
zlot jest w pełni dobrowolny i czyniony na własną odpowiedzialność. W razie poniesienia jakichkolwiek
szkód nie będę rościł z tego tytułu żadnych pretensji w stosunku do organizatorów imprezy.
Zabezpieczenie pojazdu oraz posiadanego sprzętu leży w mojej gestii. W przypadku spowodowania
szkód, powstałych z mojej winy oraz z winy osób widniejących na liście poniżej, albo spowodowanych
przez mój pojazd, zobowiązuję się do niezwłocznego ich naprawienia lub pokrycia kosztów związanych
ich naprawą. Oświadczam także, że pojazd, którym biorę udział w imprezie posiada aktualne
ubezpieczenie OC i aktualne badania techniczne dopuszczające go do ruchu drogowego, a ja sam
posiadam ważne prawo jazdy. Ponoszę pełną odpowiedzialność za wszystkie osoby wjeżdżające moim
samochodem i przebywające ze mną na imprezie.
KIEROWCA

...........................................................................................................

TELEFON

...........................................................................................................

OSOBY WJEŻDŻAJĄCE WRAZ ZE
MNĄ W AUCIE

...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................

MARKA I MODEL SAMOCHODU

...........................................................................................................

NUMER REJESTRACYJNY

...........................................................................................................

DATA

...........................................................................................................

NR DOWODU TOŻSAMOŚCI

...........................................................................................................

.......................................................................................
Czytelny podpis

Wszelkie dane osobowe zawarte w oświadczeniu są niezbędne dla Organizatora zlotu i nie będą
przekazane osobom trzecim lub innym podmiotom.
Organizator:
Dawid Braun HEG
Honda Team Włocławek


Document preview Oświadczenie uczestnika zlotu Meeting of Japanese Toys.pdf - page 1/1


Related documents


o wiadczenie uczestnika zlotu meeting of japanese toys
regulamin letniego zlotu
regulamin plan
regulamin zlotu
zawody na 1 4 mili regulamin
regulamin2017

Link to this page


Permanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..

Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)

HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog

QR Code

QR Code link to PDF file Oświadczenie uczestnika zlotu Meeting of Japanese Toys.pdf