regulament aaanpc (PDF)
File information


Author: Aimee D'Albon

This PDF 1.5 document has been generated by Microsoft® Word 2010, and has been sent on pdf-archive.com on 21/07/2016 at 08:13, from IP address 188.26.x.x. The current document download page has been viewed 334 times.
File size: 180.56 KB (2 pages).
Privacy: public file


File preview


A. Regulament privind admiterea de membri asociati in Asociatia
Administratiilor de Arii Naturale Protejate
Art. 1 Conform Statutului Asociatiei Administratiilor de Arii Naturale Protejate,
denumita in continuare AAANP, aceasta poate avea 4 categorii de membri, asa
cum sunt ei definiti: membrii fondatori, membrii asociati, membrii de onoare si
membrii sustinatori.
Art. 2 Membrii fondatori si membrii asociati trebuie sa fie administratii de arii
naturale
protejate cu personalitate juridica, in timp ce membrii de onoare sau membrii
sustinatori pot fi persoane fizice sau juridice de orice fel, conform definitiilor
din actele constitutive ale organizatiei.
Art.3 Dobandirea calitatii de membru asociat, in conformitate cu prevederile
statutare, se poate se face in cazul in care solicitantul, in calitate de membru
aspirant, indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:
a) solicitantul este persoana juridica, administratie de arie protejata constituita
conform OUG 57/2007, cu modificarile si completarile ulterioare;
b) solicitantul depune cererea de aderare anexata completata in original sau in
format electronic, cu semnatura reprezentantului legal si stampila
administratiei;
c) solicitantul depune declaratiile de recomandare si de sustinere ale Consiliului
Director al AAANP;
d) solicitantul depune declaratiile reprezentantului legal al administratiei de arii
naturale protejate, declaratii date pe proprie raspundere, prin care recunoaste
in numele si pe seama administratiei a carui reprezentant este ca a luat la
cunostinta despre statutul, actele constitutive ale AAANP, regulamentul de
organizare si functionare ale acesteia, ca se obliga sa respecte prevederile
statutare, ca isi va indeplini cu seriozitate obligatiile ce ii revin in calitate de
membru asociat al AAANP;
e) solicitarea este analizata si admisa/respinsa de catre Consiliul Director al
AAANP cu minimum 2/3 din numarul total al membrilor acestuia;
f) in cazul in care Consiliul Director aproba cererea de admitere a noului
membru asociat, acesta va emite o decizie ce va fi comunicata tuturor
membrilor AAANP.
Art.4 In termen de 5 zile de la data comunicarii deciziei, noul membru asociat al
AAANP va avea obligatia de a face dovata achitarii sumei repezentand

contributia la activul patrimonial al AAANP, in cuantum de 500 lei, in contul
RO72 RZBR 0000 0600 1398 1744, deschis la Raiffeisen Bank Agentia Zarnesti,
pentru Asociatia Administratiilor de Arii Naturale Protejate, cod unic 28854437,
contributie ce reprezinta totdata si cotizatia aferenta anului calendaristic in
care s-a realizat inscrierea.


Download regulament aaanpcregulament_aaanpc.pdf (PDF, 180.56 KB)


Download PDFShare this file on social networks     

Link to this pagePermanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..
Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)
HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog
QR Code to this page


QR Code link to PDF file regulament_aaanpc.pdf


This file has been shared publicly by a user of PDF Archive.
Document ID: 0000402697.
Report illicit content