Mariusz Jan Gosiński Biblia Zombiryczna (Cz. 6).pdf


Preview of PDF document mariusz-jan-gosi-ski-biblia-zombiryczna-cz-6.pdf

Page 1 2 3 4 5 6

Text preview


2. Filozofia Zombiryczna

Gdyby nie sadyzm to by rządziła ezkar ość
Sadyz

jest ajlepszą karą.

Gdy y ie ie oral ość, to y yła iewola
Bóg spalił Sodo ę dla aszego zła
Nie dla do ra, tylko y as z iewolić
Ludzie powi

i się roz

ażać jak zwierzęta

W koń u zali za y się do grupy zwierząt
Do Kład ie do ssaków
Gdy y ie powstał prawdziwy kult Szata a )o

iryz

Sata iz

)o

iry z y

To y ie powstała ieś iertel ość NIGDY .
Gdy y ie zło to y do ro as z iewoliło.
Nie oral ość daje wol ość od jakiego kol wiek iewoli od Jezusa aszego
Wroga.

Bądź ka i ale

i jedz ludzi, za i

o i ie ie zjedzą.

Pij krew ludzką y żyć.
Jędz ludzki

ózg y yć

Jędz ludzką ogę y

ądry .

ieć ko dy je.

Jędz ludzkie flaki y ie za horować.
Czyń drugie u zło że y to ie zła ie zy io o.
Psychopatia jest potrzebna jak każde i

e zwyrod ie ie,

Gdy y ie psy hopa i to y zie ia się przepeł iła,
A jak y się przepeł iła to y została z isz zo a.