Dovhan Bozhena CV .pdf

File information


Original filename: Dovhan_Bozhena_CV.pdf

This PDF 1.4 document has been generated by Adobe Photoshop CC 2015 (Windows) / Adobe Photoshop for Windows -- Image Conversion Plug-in, and has been sent on pdf-archive.com on 30/08/2016 at 09:01, from IP address 155.133.x.x. The current document download page has been viewed 238 times.
File size: 10.1 MB (1 page).
Privacy: public file


Download original PDF file


Dovhan_Bozhena_CV.pdf (PDF, 10.1 MB)


Share on social networksLink to this file download pageDocument preview


BOZHENA

DOVHAN

WEB&GRAPHI
CDESI
GNER

Doświadczenie

Kontakt

+
4
85
3
05
5
63
3
8

s
t
y2
0
1
6-o
b
e
c
n
i
e

F
r
e
e
l
a
n
c
e

R
z
e
s
z
ó
w

u
p
w
o
r
k
.
c
o
m
webdesign
designnapotrzebydruku
illustracja

d
o
v
h
a
n
b
v
2
0
1
5
@
g
m
a
i
l
.
c
o
m
/
b
o
z
h
e
n
a
d
o
v
h
a
n
/
b
o
z
h
e
n
a
d
o
v
h
a
n

l
i
s2
0
1
5-s
t
y2
0
1
6

S
t
a
ż
y
s
t
ad
z
i
a
ł
uS
o
c
i
a
lM
e
d
i
a
A
g
e
n
c
j
aK
r
e
a
t
y
w
n
aV
I
V
AL
O
C
A
,K
a
t
o
w
i
c
e
,P
o
l
a
n
d

/
b
o
z
h
e
n
a
d
o
v
h
a
n

kreacjapostówgraficznychFacebook,Instagram
współpracazdziałemMarketingu

www w
ww.dovhanb.com

W
y
k
s
z
t
a
ł
c
e
n
i
e

J
ę
z
y
k
i
P
o
l
s
k

r
edni
oz
a
a
wa
ns
owa
ny

w
r
z2
0
1
4- l
i
p2
0
1
6

H
a
n
d
e
liM
a
r
k
e
t
i
n
g

R
z
e
s
z
ó
w

W
Y
Ż
S
Z
AS
Z
K
O
Ł
AI
N
F
O
R
M
A
T
Y
K
IiZ
A
R
Z
Ą
D
Z
A
N
I
A

A
n
g
i
e
l
s
k
ip
o
c
z
ą
t
k
u
j
ą
c
y

L
i
c
e
n
c
j
a
t

w
r
z2
0
1
2-c
z
e2
0
1
5

U
k
r
a
i
ń
s
k
io
j
c
z
y
s
t
y

M
a
r
k
e
t
i
n
g

I
w
a
n
o
F
r
a
n
k
i
w
s
k
,U
k
r
a
i
n
a

I
N
S
T
Y
T
U
TZ
A
R
Z
Ą
D
Z
A
N
I
AiE
K
O
N
O
M
I

G
A
L
Y
T
S
K
AA
K
A
D
E
M
I
A
»
B
a
k
a
l
a
r
ż

R
o
s
y
j
s
k
iz
a
a
w
a
n
s
o
w
a
n
y
w
r
z2
0
0
5- c
z
e2
0
1
0

M
a
l
a
r
z

I
w
a
n
o
F
r
a
n
k
i
w
s
k
,U
k
r
a
i
n
a

S
z
k
o
ł
as
z
t
u
k
i
kompozycja
teoriakolorów
historiasztuki

Umiejętnościzawodowe

Umiejętnościosobowe
Kreatywność

8
0
%
Adobe
Photoshop

6
5
%

8
0
%

A
d
o
b
e
I
l
l
u
s
t
r
a
t
o
r

A
d
o
b
e
L
i
g
h
t
r
o
o
m

Kommunikacja

Pracawzespołe

Rzeczy,którelubię
Sztuka

Gotowanie

Foto

P
o
d
r
ó
ż
y

“Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie
z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).”


Document preview Dovhan_Bozhena_CV.pdf - page 1/1


Related documents


dovhan bozhena cv
jakub o nierek cv2 pl
cv
cv karol arndt
cv kaniowski kamil
cv michael cargillia

Link to this page


Permanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..

Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)

HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog

QR Code

QR Code link to PDF file Dovhan_Bozhena_CV.pdf