street map city of dayton .pdf

File information


Original filename: street map city of dayton.pdf

This PDF 1.6 document has been generated by Adobe Acrobat 11.0.6 / Adobe Acrobat Pro 11.0.6 Paper Capture Plug-in, and has been sent on pdf-archive.com on 09/09/2016 at 17:12, from IP address 184.59.x.x. The current document download page has been viewed 3304 times.
File size: 4.8 MB (1 page).
Privacy: public file


Download original PDF file


street map city of dayton.pdf (PDF, 4.8 MB)


Share on social networksLink to this file download pageDocument preview
c

0

0

~TON,

STREET MAP

o~

ICINITY.
~y l'REDERIC.K

J . CELLARIUS .G.E.

>1~011
•GOFrnlG>(r'·<
BY
FREDEA lK J. CHLARIU8.

4

STREET IN >EX .

5

To find the location of auy st1 et on the map refer
to t he letter and fig u re o u the rigt \Qfthe name, which
a r e duplicates of t hos.e on t.he. mat n of the n1ap and
1ucb of the street
ind icate the croes hue w1thtn
sough t for can be found,
Benjamtnnv
bbty av. C 11
Berm •
I 3
Ada

A

P 10
\t.• J"
. Q 4
R 3
Alaska
K 12
A lbany
N 10
Albert...
P 15
Alberta.
. R 9
Allen
Anderson,seePenn
S 13
Anderson
Andrews.... S 10
.\dao1s

~dt' •~.

Af:':a. . -+
ii

D

Anna

Rest
I\

S
Bh.kmore
Bridge-see tit ra t
ford av

Bidlemau .
Bierce a v. ·
Bimm

11

Antietam av. A .13
7

F

Antioch..
Apple.
Aqueduct..
Argyle.

10

N 11
R 4

V 12

Arlington av, B 13

.O 12
G 11

Ashley
Auburn.

Ayers av
... DV 14S
B ...
Babbitt. .L 6
Backus .
8 Bacon
Baio bridge.
Baker .
Baltimore
Bank.
Banker.
Barnett.
Barney....
Bassett
~ Baxter..
Bayard .
Beach av.
Beck.
Beckel...
Beckman..
Bell.
Bellevue av
Belmont a v
Belpre
Benton..

K

9
8

P

0 8
.E

10

Q 3

J 10
. 1-I 13
H I1
V 6
D 12
I 10
M it
L 11
V 11

L

Q 7
. S 13
.S 7
.I 5
7

K

V 8
H 8

~STITUT[

Q

N

R

w

u

T

'f> •

Bowen
Boyer
Brabham.
Rradford
Brady.
Rrandt.

U 9
G 11
0 u
P to
N II
S '2

0
Bremen .
Brightw'd av,K
V
Britt...
H
Broadway
I
Broadway..
V
Brooks
Brown ..

10

5
9
9
4
12

0 10

Bruen . . . . M

10
Io

N
Buckeye..
Burkhardt av, V 7
Burlington avS 6
Hurnsav

. N

11

Byron ...... T 9
C,aho. ~. , ~ ~?

--crrm..

!..'

~awit1

Cardell ...

Carl.
Car1isle av

Carnell ..
Caroline
Carr ..
Carrie ..
Casper ..
Cass.

Dearborn av .C 13
L 7
DeKalb.
V
Delawa. .e
P
Dell
I>empble av . T
E
D~nni!"on.

N 8
M

5

J 2
Q i
v 12

H 12
0 10
J 13

L

IO

.M 4
. 0 9

Clay

.

Creighton av,!\
L
Crescent .

Clayton .

Cro'9 . .

Cl•gg.
Clemmer..

Crother~ av

Curtis av
Cyrus

12

8

A 11
E 10
U i

Cleveland.
Clifford..
Cline.
Clinton . .
Clio av

Dalt av
Daller..

Clover.
Cloyde.
. E .o
Coate av
Coleman av C 2
College .... .. G 1

Daniel.. .
Darr av .... G 2
Davies,see Oregon
U 8
Davis av
Dayton av . . J 8

D akota..

'

.

G 10
H 9
H 9
P 4
0 .1

12

4
11
I .)

Diamond av . V 4
M 4
DickinRoo
Dover

.

Drake av
Drury
Dudley .
Durner a\·
Dustin .
Dutoit
Eagle .
Eaker
Earl av
East .
Eastern av

112 O;r~~co";,;,.'.>P~~--!>"'f;''~;;~;~·;,=no-,;..~' -'fl~~=~

J 12
Campbell
Canal, see Luka-

.
Can al
Cannon.

N 11 Colorado av S 11
Catharine.
Cedar Road. J " Columbia .. K 11
S 7
Central av . ..-J / Columbus .
S ~ Commercial . P s
Centre
0 1/ Connecticut
Chambers
S 12
av...
Champa av. R 1 ,
Q j Concord, see Grace
Chapel..
K 12
C I Concord
Charch.
T 13
R J Congress
Charles.
!O
H
Conover
>
G
Charles
0 6
Charter... . L 9 -Cooper
Q 9
G r Corwin
Cherry .
K 11
Chester av . G 6 Costello
H 5
X 10 Cottage...
Chestnut
Chicago av .j 8 CottageGrove
H 5
av
Chicahowiny A J
Cotterman av,C 13
Chicamauga
L 9
Council
av.
M 9
Court..
Church.
D J1
Cowart av.
Cincinnati

i

S 10

J
\' 6
J 11

.K 13
G 7
U 8
P 9
L

IO

0 4
S 4
V

U

Ebert ..
Eckert
Eddie
Edgar .

7

1.J
7

S 12
Edgar av.
Edgewater av,J 9
Edgewood av, I 7
P 3
Edmund
D 13
Eleanor av

Ellen av
Elliott

G 2
V 12

Ehn, see Bittner

Elm..
Elwood

N
G

5
11

K 10 Foundry
N 6
Emily
S 9 Fourth av
G io
Emma..
. ~1 6 Fourth
Emmett
r.-1 8
S 22 Franklin av., see
Erie av.
I IS
Essex av. ..
Broadwell Place
D 13 Frank
Ethel i.v
0 12
G II Franklin
Euclid av.
M Jo
T 12 Fremont av 0 8
Eva.
M .1 Fromm
Ewing.
.I 7
.E 14 Fron t
.P
Fairv'wav.H I Fulton.

F

Fairview av V I2
Fairview roadft 2
Fairgro'd av 0 13
F 9
Farley

I 6
Federal
Ferguson av. H 7
H 12
Ferguson
M 9
Fifth
Filhno re .... R
'
~'i n 1

First
.
Fitch .
FiveOaksav
Flagg
Fleetfoot
Floral av..
Florence
:F lorence.
Flu hart av.

n es
GaiGale

12

Gall

tz

''Y

Gard av

r;arret
i;arst
l
'

lf

IGeorge

l

George

Gerlaugh av

K

0
B
U
C
V
K

rs

Garden
Garfield
Garland av

7 Germantown H 12
Gertrude av D 13
12 Gettysb'g av :\. 13

14
14
8
22

K _i;;
Geye r
V .~
Gilbert a\'
Gilbert, see- Plyn1·

R 6
outh
V 7
N 11 Gillespie
.P 12 Glencoe av R 1 r
K 5 G lend ale a\· G 6
Forest av
J 2
Forrer Place K ~ .1 nwood
Folkerth
Foraker av.
Ford.

G 12
.K 5

Gold.
Golf
Goodhue av
Gordon av

H

Grace.
Grafton av.
Grand av.
Grant. ..

G 6
J 6
l 6
Q 4

Green . .

lT

.N

9
1I

JO

Greencastle H 12
reenfieldav .R 1
Creeowald W 9
Greenwood avQ I I
V 11
Gregg
J 9
Grimes.
F II
Gros\•enor
Grove av

S 13

Q 3
r.rove.. .
Gunckle av. S I2

Harrison.
Harshman.
Hartford .

Hasenstab

N u

Hope
.R 6 Hopeland
K 1 1 Horace
Q 3 Horst av

Hassler
Hawker
Hawthorn

V 13
R 1r
I

11

Hayner..
Haynes
Hays av

P

2

fl

II

Hallwood av E 10
Hamilton av I 3
II-arries Place 1 see
Ratta Place
Harbine av .V 5
P ..j.
Harker
S 10
Harper av.
N 7
Harries.
Harries, sec Berm
Harrison av., see

Wallace
G 12
Harry
Hart..... . .Q 3

H~ ~.
H1 •1lan d B\'

Hill.

Hisc.~r

Hivt··

Hol.;~~·av

Hogf.en.
HOOf\'er av
Hol .

I2

J

9
I 14
T 6
.F I2

p 14

s 9
N 5
e s
L 6

Place,

I

7

Idaho av
v wild a\'

R.

..

.L

9 Jesse.

Horton .
Hosket
p 9
Howard.
.F 11
Howell av
I 2
Hudson av.
Huffn1an av R 7

.S9
L 4
Heaton ave. S 12 Hughes
V 6 Hulbert.
Hedges
V 8 Hunter av
Helen
. K 4 Huston av
Helena..
Q 9 Hydraulic
Henry .
0 4 Hydraulic
Herbert
Herman av .L 5
see Golf
Hern1an,see Burns
ce av.
av
Ida av

H aberer av C I4 Hershey
....~11.ll av ~"ff .Jl
Haller

p

Irwin

J

T

June.

K

2

:

I~

~

. .c
.. u

'&

P

G 1
(
L
Q 4
L 11
C 11
S -;

Lexington av H

7
1
'

E 9

11
9

~fadisou.

N

1t

P
0
M
.V
l\lanas~as av :A
Lincoln
L
::\Iaple
Line
k
Margaret.
T,inden av
V
Linden, see I.in. r\largie
D
1\.Iarion.
wood.

Leroy

10

Liberty.
Light.

Mad River
::'\1ag11olia
:\lain .
Makley

7

9
12

H

,
12

9

j.Qg"an

\l:asQ.11--

.E.

L~~~~u~1 ~v.

I\f:~hi~~n

I~
F
R 'i

Kinnard av

F 12

Kirkha111.
Kiser

K

12

Kopf

0 4
F 2

Kru g

I2

r

Oq
·Labelle, Q 9
K

~
12

.... V
Lake
Lakeview av B 14

I 14
Latham.
Lathrop av .. R 11

Lawn

... L 5

Lindsay

E

9

"M a rket·.

~!

6 Marshall
Q 10 ~1 art:r, av
Little.
Livingstone \' S :Mary av

Linwood

I

11

1\-!ead

; ~leigs
15 l\Iert:dith

Ludlow

10

Lukasewitz. R

av C
M cCabe
McClure R

I\leridian

3 r.tiarui.

12
11

IO

!\I

S

0

8

.U

8

J

T
:\Jary
.Mary, see Rosa

May.

Lorain av
Louie
Lowell.
Lowes

2
12

6
.S

U 8
P

9

~liami

l\1cKee.

.]

McKinley

S

1

~Iilburn

6 Mill.

.0

.N

-t

JI

s

6
8
11
IO

C 1.1
I\1ulford av
J 3
~1nmtna av
C' 12
1\:Iuncie..
H I1
l\1unger.
C I4
ashua
Nassau S 9
National av F i 1

N

I

~lt1· elao" U

L 9
0
[

E
.S
C
Missouri av S
S
Mitchel
1fon111outh .U
Montgomery . P
L
~'[onuruent
More av ...... V
0
1\llorton av
J
Mound.

Neal av

Chapel
I q
Road
E o
McDaniel . L o Michael av
McDonough P ' Michigan av . P 3
.I 8
ll 5 Middle
McGee.
r.\
o

C 8

Miller.
L 6 :\liltoa
R R !t.1i1;1erva

Killller .

T,afayette.

8
13
6

Leonhard

'

~!iller

P
K

L
Locust.
Locust, see I,

L

II

(,!

9
:;

McLain
l\.IcOwen.
).fcPherso n
McReynolds

I 14
P S
Kernp.
Rene~a-.v av A 13
P IJ
Kenney
N 8
Kenton.
P
Keowt:e
G
Kerper av
Kiefa.ber
Kiefer

9

13

r..

Leo.

10

Katherine

2

10

Laymon av
Lehman.

K
V

N

Kan~mer O
av

Lawrenc~

W
Q

av.

0

ackson
0
p
James
I f Janetta .
F
G 1r jasper.
Home av
0
p
Hom~stead av J I~, Jay
HomL av.,see Nor Jefferson . . !II
wood
Jerome av .

Homf'see Rebecca Jersey.

Johnson
Jones
Jordan av.

'l'CTlTg", 'i;,.,;,.;;<f'p'f,;..

'11

Iud iana av.
Indiana av.
Ingran1
Iowa av.
Irving av

Joe.
John.
John

. S 14
N IO
T 12
T R
l' T1

S

s

nctocn av:. u lJ
. E 12
Neibert .

O akOhio

P 5
Plane.
K 4
Plaut
\V 7
. 'V 10 Pleasant
Ohmer
P 9
Old Orchard J 4 Flum
J 7
I 10 Flymouth
Olive
D X
I 6 Poast
Oliver
7
Q
P 9 PJcahontas
Ophelia
.S 6
Orcltarrl av E 10 P.:iint
V 9 Pond . . . 0 7
Oren.
P 9 Pontiac av.. K l,l
Oregon
C 1.1
E 9 Ibplar
Osborn.
G
Q 5 l\>rter.
Ottawa .
.K 6 Fortland av K 11
p atn1er
Q 9
l 9 Fotomac
Paisley.
J 1I
P 1 I Towers
Park

Parkt:rav . . . F'12
Y 8
Parnell av.
T 9
Parrott
0
Patterson
Paul

~~~~?a \V

~""",;,;,."'l!r;;;';~'SJ•.--·"-""'-

Nellie av

."R

13

Nev.tt av

U

6

]
pease
Penn'vaniaavJ .)
\. 8
Penn

New . .
Newcom av

P 8
S 8

Pennsylvani., see
Heaton

:\ewcom, see Carl
New Market 0 ,
Norman av. I 1

I 6
North av
S 14
North.
1
1
N'th mpt n ave II
Korwood av J 10
:Satre nan1e. Q 3

lI 9
lritz . . .
Fmspect, se Grand
av.
Poolzman a\'
l'ruden av
V 12
Pursell a\
Put'baughav D 12
.O 7
Putnam
Q uitman. Q 10

7
J.1

8

~
R ace
RandolphE
.U
Rappe av.
Ratta Place .J
P
Ray.
I
Reao;;or av
.J
Rehecca

4

Reeder av . . .. F

12

Perrine. .

P to

Perry
Philadelphi
Phillips
Phillip• av
Pierce
Pine

T.
U
M
U
R
N

9
6
4
12
10

Pioneer

K

Pitts..

.O 6

Reist av

4
3
3
1

7

. H 13

Resaca av

B r,)

; .1
0 10
. D 15
Rtchmond av .I .c;
J 2
Ridge av.
.K 12
Riegel.
R 7
Ringold
G 8
River
M 6
Riverdale
G 12
Robert.
Robert, see Lex
ington av.
Rockwood av .J s
.B 14
Roesch

Reuben av
Richard

Rider av

Roe, see Cre-scent
P 12
Rogge.
J 3
Roney a\'.
D 12
Royal
0 13
Rubicon.
p .. ,.

~
t\U"Ti'
V 9
Russel
fJ 13
Ruth av..
C I.l
achs a\'
T s
Sachs.
Sachs, i;ee Edwi\-rd
I Q
Salem a,.·
.R 9
San1uel

S

V 9
Sand
Sander Court S 7
Schaeffer .... P

2

Schantz'Lane:s 15
. .] 14
Scott
Scovel

Sears .

L 13

0

7

Second
Shank

L 8

.0

. 0
Shartle.
Shawav . .. L
N
Shawnee.

J
Sheets
Sheridan av .. \V
S
Sherman.
A
Shiloh av
E
Sholl av.
Short av

C

Short

0

Sh.Wilkins'n~l

Silver
Shutns
Simpson

.C

R
P
N
Sixth.
K
Smith
Smithville rd X
R
Sorg av

.

State
Steele av
Steffen

R
S
5 Stegman av. S
8 Stewart
0
ro Stillwater av K
i Stoddard av K
8 Stone
N
N
1.1 Stout
tratford av K
9
12
I
Suunners.
H
R Summit
Sumner a\• V
10
K
Sunset av
11
I
Superior av
I
9 Sweetman.
9 Sycatnore . K
V
acoma
1.1
Taggart, V
6
K
'Tappan
12

10

T

8
11

13
2
I3

3
6
9
7
;

s

II
10

8
7
9
9

S 1
Q 4
.W 10
0 9
Van Buren
l'rbana.
alley.
Valley

V

N 11
Van Cleve
Van Cleve, see-St.

Paul
Van Lear

10

W

Terrace av

11
12

12
J

13

\Vallace

F

12

10

Walnut

0

8

12

\Valnut.
\Varder

\V
K

10

9

Sperling.

6
5
4

S
Vermont av N
K
Vincent.
N
Vine
p,
Viot
Virginia av 1
S
Volkeoaod
abash av G
V
Wall

\l

"'O W

Spitler av

0

9

7
Sprague. . .] 10 Terry
8
.. S 6 Third
Spring
5
Springfield l1 .~ Thomas
12
Springfi 'd Pk X. 2 Tiptop av
V 9
Squirrel Road J 5 Todd.
0 7
.N 7 Toledo
St. Clair
T 6
St. Charles T 10 Torrence.
V 4
St. Francis av L 1 I Town
P 3
St. Joseph. T IO Troy.
L 8 Turpin, see Abbey
St. '11ary's.
.S q u nion av .. P I3
St. Paul
Upper av,B 12
I. ~
Stanley .

\Varren .

N
\Vasbington, t.1

S
,
10
10

WattR

V 7

'Vayne av

P 10
Q 15

Wead.
Weakley.
Webb
Webster.
\\,.eidner

J II
R 6
0 7
I

I I

Weller ... .. . F 12
R 14
West
Western av F 11
Q 3
Whealeo
\Vheatley av, H

2

Whitmore av 1 E

12

L 6
Wilbe
Wildwood av. J 14
L 8
L 6
Willard..

C OURTS.

'Vilkinsou
\Villiams
'.Vinona.
\Vinters.
Winthrop

I IO

S 6
H 9
6

K

Wolf Creek
C
Pike .
\Voodland av, P 12
'\'oodland, see
Rogge
Woodwardav,E 11
WoOh\.·ay·av. G 1
\Vortinan av. O 5
.I s
Wroe av
\Vyandot
\Vvoming

N

t-i

Q

.ltboffLane, K
irnold Place, l
·'lrtbur Place, J

..
Zapp
Zeigler

4
4
S 5

I\I 11
Zigzag, see Cline
N 10
Zinck av

7
7

~

T,ane. L 8
0 10
"
L 9
J1rbour
11
P 10
!eddies
.lin Place. . L 8
looher Laue,:?i.1 7
;rtz
hll

lroadwell
K 7
Place
Cappel Lane, P IO
.:entralCourt,O IO
Clifton Place. I 7

~xnt'"l.or,..ial
,~
._. .... -·. ...---- Eichel l.,ane. P
_.._ .>::CTud ,_•i..., . "<-

W
Yale...
Yukawa M

Kf

LANES, PLACES AND

8

v u
,
o
ElmwoouP 1c.
F0:ight Lane, I 10
I'
L
k
Fel ers ane, • 9

Hanna Lane 1 I\1 9
Harbert J..ane, I 10
HelenaCourt, K 4
Hussong

Lane

L

7

Jacobs Lane, 1\1 IO
James Court, I 6
Kramer Lane,O 7

LibraryLane,M 8
Lovers Lane, K

8

Lowe Lane )I
I
~'.Iathews •·
Maple Place K
Meadow Place I
Mentel Conrt,Q

8
10

5
13
10

~run1111a

M 8
Lane
Pecks Lane I 9
Phoeni:xLane,Q 9
RyanLane . hl ro
Sander Court,S
SC'hwartz

Laue.

Q

8

Seminary
I :;inc

Shaffer Laue, K
Schantz l.ane.J
Schantz Lane,S
Short Line

Lane

Swan Lane
Sweet Lane
Swift Lane.
Trimbach

J

11

0

7

0

9

L

0 9
Lane .
'Vt:aver Lane=, P II
I 10
\Vcbbert ''

Wilbe Lane L

6


Document preview street map city of dayton.pdf - page 1/1


Related documents


street map city of dayton
london itinerary
ffrpg third edition core rulebook
orange county holiday events 2014
meghanncuniffresumedj
axissfix store list

Link to this page


Permanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..

Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)

HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog

QR Code

QR Code link to PDF file street map city of dayton.pdf