PDF Archive

Easily share your PDF documents with your contacts, on the Web and Social Networks.

Share a file Manage my documents Convert Recover PDF Search Help Contactstreet map city of dayton .pdf


Original filename: street map city of dayton.pdf

This PDF 1.6 document has been generated by Adobe Acrobat 11.0.6 / Adobe Acrobat Pro 11.0.6 Paper Capture Plug-in, and has been sent on pdf-archive.com on 09/09/2016 at 17:12, from IP address 184.59.x.x. The current document download page has been viewed 3244 times.
File size: 4.8 MB (1 page).
Privacy: public file
Download original PDF file

Document preview
c

0

0

~TON,

STREET MAP

o~

ICINITY.
~y l'REDERIC.K

J . CELLARIUS .G.E.

>1~011
•GOFrnlG>(r'·<
BY
FREDEA lK J. CHLARIU8.

4

STREET IN >EX .

5

To find the location of auy st1 et on the map refer
to t he letter and fig u re o u the rigt \Qfthe name, which
a r e duplicates of t hos.e on t.he. mat n of the n1ap and
1ucb of the street
ind icate the croes hue w1thtn
sough t for can be found,
Benjamtnnv
bbty av. C 11
Berm •
I 3
Ada

A

P 10
\t.• J"
. Q 4
R 3
Alaska
K 12
A lbany
N 10
Albert...
P 15
Alberta.
. R 9
Allen
Anderson,seePenn
S 13
Anderson
Andrews.... S 10
.\dao1s

~dt' •~.

Af:':a. . -+
ii

D

Anna

Rest
I\

S
Bh.kmore
Bridge-see tit ra t
ford av

Bidlemau .
Bierce a v. ·
Bimm

11

Antietam av. A .13
7

F

Antioch..
Apple.
Aqueduct..
Argyle.

10

N 11
R 4

V 12

Arlington av, B 13

.O 12
G 11

Ashley
Auburn.

Ayers av
... DV 14S
B ...
Babbitt. .L 6
Backus .
8 Bacon
Baio bridge.
Baker .
Baltimore
Bank.
Banker.
Barnett.
Barney....
Bassett
~ Baxter..
Bayard .
Beach av.
Beck.
Beckel...
Beckman..
Bell.
Bellevue av
Belmont a v
Belpre
Benton..

K

9
8

P

0 8
.E

10

Q 3

J 10
. 1-I 13
H I1
V 6
D 12
I 10
M it
L 11
V 11

L

Q 7
. S 13
.S 7
.I 5
7

K

V 8
H 8

~STITUT[

Q

N

R

w

u

T

'f> •

Bowen
Boyer
Brabham.
Rradford
Brady.
Rrandt.

U 9
G 11
0 u
P to
N II
S '2

0
Bremen .
Brightw'd av,K
V
Britt...
H
Broadway
I
Broadway..
V
Brooks
Brown ..

10

5
9
9
4
12

0 10

Bruen . . . . M

10
Io

N
Buckeye..
Burkhardt av, V 7
Burlington avS 6
Hurnsav

. N

11

Byron ...... T 9
C,aho. ~. , ~ ~?

--crrm..

!..'

~awit1

Cardell ...

Carl.
Car1isle av

Carnell ..
Caroline
Carr ..
Carrie ..
Casper ..
Cass.

Dearborn av .C 13
L 7
DeKalb.
V
Delawa. .e
P
Dell
I>empble av . T
E
D~nni!"on.

N 8
M

5

J 2
Q i
v 12

H 12
0 10
J 13

L

IO

.M 4
. 0 9

Clay

.

Creighton av,!\
L
Crescent .

Clayton .

Cro'9 . .

Cl•gg.
Clemmer..

Crother~ av

Curtis av
Cyrus

12

8

A 11
E 10
U i

Cleveland.
Clifford..
Cline.
Clinton . .
Clio av

Dalt av
Daller..

Clover.
Cloyde.
. E .o
Coate av
Coleman av C 2
College .... .. G 1

Daniel.. .
Darr av .... G 2
Davies,see Oregon
U 8
Davis av
Dayton av . . J 8

D akota..

'

.

G 10
H 9
H 9
P 4
0 .1

12

4
11
I .)

Diamond av . V 4
M 4
DickinRoo
Dover

.

Drake av
Drury
Dudley .
Durner a\·
Dustin .
Dutoit
Eagle .
Eaker
Earl av
East .
Eastern av

112 O;r~~co";,;,.'.>P~~--!>"'f;''~;;~;~·;,=no-,;..~' -'fl~~=~

J 12
Campbell
Canal, see Luka-

.
Can al
Cannon.

N 11 Colorado av S 11
Catharine.
Cedar Road. J " Columbia .. K 11
S 7
Central av . ..-J / Columbus .
S ~ Commercial . P s
Centre
0 1/ Connecticut
Chambers
S 12
av...
Champa av. R 1 ,
Q j Concord, see Grace
Chapel..
K 12
C I Concord
Charch.
T 13
R J Congress
Charles.
!O
H
Conover
>
G
Charles
0 6
Charter... . L 9 -Cooper
Q 9
G r Corwin
Cherry .
K 11
Chester av . G 6 Costello
H 5
X 10 Cottage...
Chestnut
Chicago av .j 8 CottageGrove
H 5
av
Chicahowiny A J
Cotterman av,C 13
Chicamauga
L 9
Council
av.
M 9
Court..
Church.
D J1
Cowart av.
Cincinnati

i

S 10

J
\' 6
J 11

.K 13
G 7
U 8
P 9
L

IO

0 4
S 4
V

U

Ebert ..
Eckert
Eddie
Edgar .

7

1.J
7

S 12
Edgar av.
Edgewater av,J 9
Edgewood av, I 7
P 3
Edmund
D 13
Eleanor av

Ellen av
Elliott

G 2
V 12

Ehn, see Bittner

Elm..
Elwood

N
G

5
11

K 10 Foundry
N 6
Emily
S 9 Fourth av
G io
Emma..
. ~1 6 Fourth
Emmett
r.-1 8
S 22 Franklin av., see
Erie av.
I IS
Essex av. ..
Broadwell Place
D 13 Frank
Ethel i.v
0 12
G II Franklin
Euclid av.
M Jo
T 12 Fremont av 0 8
Eva.
M .1 Fromm
Ewing.
.I 7
.E 14 Fron t
.P
Fairv'wav.H I Fulton.

F

Fairview av V I2
Fairview roadft 2
Fairgro'd av 0 13
F 9
Farley

I 6
Federal
Ferguson av. H 7
H 12
Ferguson
M 9
Fifth
Filhno re .... R
'
~'i n 1

First
.
Fitch .
FiveOaksav
Flagg
Fleetfoot
Floral av..
Florence
:F lorence.
Flu hart av.

n es
GaiGale

12

Gall

tz

''Y

Gard av

r;arret
i;arst
l
'

lf

IGeorge

l

George

Gerlaugh av

K

0
B
U
C
V
K

rs

Garden
Garfield
Garland av

7 Germantown H 12
Gertrude av D 13
12 Gettysb'g av :\. 13

14
14
8
22

K _i;;
Geye r
V .~
Gilbert a\'
Gilbert, see- Plyn1·

R 6
outh
V 7
N 11 Gillespie
.P 12 Glencoe av R 1 r
K 5 G lend ale a\· G 6
Forest av
J 2
Forrer Place K ~ .1 nwood
Folkerth
Foraker av.
Ford.

G 12
.K 5

Gold.
Golf
Goodhue av
Gordon av

H

Grace.
Grafton av.
Grand av.
Grant. ..

G 6
J 6
l 6
Q 4

Green . .

lT

.N

9
1I

JO

Greencastle H 12
reenfieldav .R 1
Creeowald W 9
Greenwood avQ I I
V 11
Gregg
J 9
Grimes.
F II
Gros\•enor
Grove av

S 13

Q 3
r.rove.. .
Gunckle av. S I2

Harrison.
Harshman.
Hartford .

Hasenstab

N u

Hope
.R 6 Hopeland
K 1 1 Horace
Q 3 Horst av

Hassler
Hawker
Hawthorn

V 13
R 1r
I

11

Hayner..
Haynes
Hays av

P

2

fl

II

Hallwood av E 10
Hamilton av I 3
II-arries Place 1 see
Ratta Place
Harbine av .V 5
P ..j.
Harker
S 10
Harper av.
N 7
Harries.
Harries, sec Berm
Harrison av., see

Wallace
G 12
Harry
Hart..... . .Q 3

H~ ~.
H1 •1lan d B\'

Hill.

Hisc.~r

Hivt··

Hol.;~~·av

Hogf.en.
HOOf\'er av
Hol .

I2

J

9
I 14
T 6
.F I2

p 14

s 9
N 5
e s
L 6

Place,

I

7

Idaho av
v wild a\'

R.

..

.L

9 Jesse.

Horton .
Hosket
p 9
Howard.
.F 11
Howell av
I 2
Hudson av.
Huffn1an av R 7

.S9
L 4
Heaton ave. S 12 Hughes
V 6 Hulbert.
Hedges
V 8 Hunter av
Helen
. K 4 Huston av
Helena..
Q 9 Hydraulic
Henry .
0 4 Hydraulic
Herbert
Herman av .L 5
see Golf
Hern1an,see Burns
ce av.
av
Ida av

H aberer av C I4 Hershey
....~11.ll av ~"ff .Jl
Haller

p

Irwin

J

T

June.

K

2

:

I~

~

. .c
.. u

'&

P

G 1
(
L
Q 4
L 11
C 11
S -;

Lexington av H

7
1
'

E 9

11
9

~fadisou.

N

1t

P
0
M
.V
l\lanas~as av :A
Lincoln
L
::\Iaple
Line
k
Margaret.
T,inden av
V
Linden, see I.in. r\largie
D
1\.Iarion.
wood.

Leroy

10

Liberty.
Light.

Mad River
::'\1ag11olia
:\lain .
Makley

7

9
12

H

,
12

9

j.Qg"an

\l:asQ.11--

.E.

L~~~~u~1 ~v.

I\f:~hi~~n

I~
F
R 'i

Kinnard av

F 12

Kirkha111.
Kiser

K

12

Kopf

0 4
F 2

Kru g

I2

r

Oq
·Labelle, Q 9
K

~
12

.... V
Lake
Lakeview av B 14

I 14
Latham.
Lathrop av .. R 11

Lawn

... L 5

Lindsay

E

9

"M a rket·.

~!

6 Marshall
Q 10 ~1 art:r, av
Little.
Livingstone \' S :Mary av

Linwood

I

11

1\-!ead

; ~leigs
15 l\Iert:dith

Ludlow

10

Lukasewitz. R

av C
M cCabe
McClure R

I\leridian

3 r.tiarui.

12
11

IO

!\I

S

0

8

.U

8

J

T
:\Jary
.Mary, see Rosa

May.

Lorain av
Louie
Lowell.
Lowes

2
12

6
.S

U 8
P

9

~liami

l\1cKee.

.]

McKinley

S

1

~Iilburn

6 Mill.

.0

.N

-t

JI

s

6
8
11
IO

C 1.1
I\1ulford av
J 3
~1nmtna av
C' 12
1\:Iuncie..
H I1
l\1unger.
C I4
ashua
Nassau S 9
National av F i 1

N

I

~lt1· elao" U

L 9
0
[

E
.S
C
Missouri av S
S
Mitchel
1fon111outh .U
Montgomery . P
L
~'[onuruent
More av ...... V
0
1\llorton av
J
Mound.

Neal av

Chapel
I q
Road
E o
McDaniel . L o Michael av
McDonough P ' Michigan av . P 3
.I 8
ll 5 Middle
McGee.
r.\
o

C 8

Miller.
L 6 :\liltoa
R R !t.1i1;1erva

Killller .

T,afayette.

8
13
6

Leonhard

'

~!iller

P
K

L
Locust.
Locust, see I,

L

II

(,!

9
:;

McLain
l\.IcOwen.
).fcPherso n
McReynolds

I 14
P S
Kernp.
Rene~a-.v av A 13
P IJ
Kenney
N 8
Kenton.
P
Keowt:e
G
Kerper av
Kiefa.ber
Kiefer

9

13

r..

Leo.

10

Katherine

2

10

Laymon av
Lehman.

K
V

N

Kan~mer O
av

Lawrenc~

W
Q

av.

0

ackson
0
p
James
I f Janetta .
F
G 1r jasper.
Home av
0
p
Hom~stead av J I~, Jay
HomL av.,see Nor Jefferson . . !II
wood
Jerome av .

Homf'see Rebecca Jersey.

Johnson
Jones
Jordan av.

'l'CTlTg", 'i;,.,;,.;;<f'p'f,;..

'11

Iud iana av.
Indiana av.
Ingran1
Iowa av.
Irving av

Joe.
John.
John

. S 14
N IO
T 12
T R
l' T1

S

s

nctocn av:. u lJ
. E 12
Neibert .

O akOhio

P 5
Plane.
K 4
Plaut
\V 7
. 'V 10 Pleasant
Ohmer
P 9
Old Orchard J 4 Flum
J 7
I 10 Flymouth
Olive
D X
I 6 Poast
Oliver
7
Q
P 9 PJcahontas
Ophelia
.S 6
Orcltarrl av E 10 P.:iint
V 9 Pond . . . 0 7
Oren.
P 9 Pontiac av.. K l,l
Oregon
C 1.1
E 9 Ibplar
Osborn.
G
Q 5 l\>rter.
Ottawa .
.K 6 Fortland av K 11
p atn1er
Q 9
l 9 Fotomac
Paisley.
J 1I
P 1 I Towers
Park

Parkt:rav . . . F'12
Y 8
Parnell av.
T 9
Parrott
0
Patterson
Paul

~~~~?a \V

~""",;,;,."'l!r;;;';~'SJ•.--·"-""'-

Nellie av

."R

13

Nev.tt av

U

6

]
pease
Penn'vaniaavJ .)
\. 8
Penn

New . .
Newcom av

P 8
S 8

Pennsylvani., see
Heaton

:\ewcom, see Carl
New Market 0 ,
Norman av. I 1

I 6
North av
S 14
North.
1
1
N'th mpt n ave II
Korwood av J 10
:Satre nan1e. Q 3

lI 9
lritz . . .
Fmspect, se Grand
av.
Poolzman a\'
l'ruden av
V 12
Pursell a\
Put'baughav D 12
.O 7
Putnam
Q uitman. Q 10

7
J.1

8

~
R ace
RandolphE
.U
Rappe av.
Ratta Place .J
P
Ray.
I
Reao;;or av
.J
Rehecca

4

Reeder av . . .. F

12

Perrine. .

P to

Perry
Philadelphi
Phillips
Phillip• av
Pierce
Pine

T.
U
M
U
R
N

9
6
4
12
10

Pioneer

K

Pitts..

.O 6

Reist av

4
3
3
1

7

. H 13

Resaca av

B r,)

; .1
0 10
. D 15
Rtchmond av .I .c;
J 2
Ridge av.
.K 12
Riegel.
R 7
Ringold
G 8
River
M 6
Riverdale
G 12
Robert.
Robert, see Lex
ington av.
Rockwood av .J s
.B 14
Roesch

Reuben av
Richard

Rider av

Roe, see Cre-scent
P 12
Rogge.
J 3
Roney a\'.
D 12
Royal
0 13
Rubicon.
p .. ,.

~
t\U"Ti'
V 9
Russel
fJ 13
Ruth av..
C I.l
achs a\'
T s
Sachs.
Sachs, i;ee Edwi\-rd
I Q
Salem a,.·
.R 9
San1uel

S

V 9
Sand
Sander Court S 7
Schaeffer .... P

2

Schantz'Lane:s 15
. .] 14
Scott
Scovel

Sears .

L 13

0

7

Second
Shank

L 8

.0

. 0
Shartle.
Shawav . .. L
N
Shawnee.

J
Sheets
Sheridan av .. \V
S
Sherman.
A
Shiloh av
E
Sholl av.
Short av

C

Short

0

Sh.Wilkins'n~l

Silver
Shutns
Simpson

.C

R
P
N
Sixth.
K
Smith
Smithville rd X
R
Sorg av

.

State
Steele av
Steffen

R
S
5 Stegman av. S
8 Stewart
0
ro Stillwater av K
i Stoddard av K
8 Stone
N
N
1.1 Stout
tratford av K
9
12
I
Suunners.
H
R Summit
Sumner a\• V
10
K
Sunset av
11
I
Superior av
I
9 Sweetman.
9 Sycatnore . K
V
acoma
1.1
Taggart, V
6
K
'Tappan
12

10

T

8
11

13
2
I3

3
6
9
7
;

s

II
10

8
7
9
9

S 1
Q 4
.W 10
0 9
Van Buren
l'rbana.
alley.
Valley

V

N 11
Van Cleve
Van Cleve, see-St.

Paul
Van Lear

10

W

Terrace av

11
12

12
J

13

\Vallace

F

12

10

Walnut

0

8

12

\Valnut.
\Varder

\V
K

10

9

Sperling.

6
5
4

S
Vermont av N
K
Vincent.
N
Vine
p,
Viot
Virginia av 1
S
Volkeoaod
abash av G
V
Wall

\l

"'O W

Spitler av

0

9

7
Sprague. . .] 10 Terry
8
.. S 6 Third
Spring
5
Springfield l1 .~ Thomas
12
Springfi 'd Pk X. 2 Tiptop av
V 9
Squirrel Road J 5 Todd.
0 7
.N 7 Toledo
St. Clair
T 6
St. Charles T 10 Torrence.
V 4
St. Francis av L 1 I Town
P 3
St. Joseph. T IO Troy.
L 8 Turpin, see Abbey
St. '11ary's.
.S q u nion av .. P I3
St. Paul
Upper av,B 12
I. ~
Stanley .

\Varren .

N
\Vasbington, t.1

S
,
10
10

WattR

V 7

'Vayne av

P 10
Q 15

Wead.
Weakley.
Webb
Webster.
\\,.eidner

J II
R 6
0 7
I

I I

Weller ... .. . F 12
R 14
West
Western av F 11
Q 3
Whealeo
\Vheatley av, H

2

Whitmore av 1 E

12

L 6
Wilbe
Wildwood av. J 14
L 8
L 6
Willard..

C OURTS.

'Vilkinsou
\Villiams
'.Vinona.
\Vinters.
Winthrop

I IO

S 6
H 9
6

K

Wolf Creek
C
Pike .
\Voodland av, P 12
'\'oodland, see
Rogge
Woodwardav,E 11
WoOh\.·ay·av. G 1
\Vortinan av. O 5
.I s
Wroe av
\Vyandot
\Vvoming

N

t-i

Q

.ltboffLane, K
irnold Place, l
·'lrtbur Place, J

..
Zapp
Zeigler

4
4
S 5

I\I 11
Zigzag, see Cline
N 10
Zinck av

7
7

~

T,ane. L 8
0 10
"
L 9
J1rbour
11
P 10
!eddies
.lin Place. . L 8
looher Laue,:?i.1 7
;rtz
hll

lroadwell
K 7
Place
Cappel Lane, P IO
.:entralCourt,O IO
Clifton Place. I 7

~xnt'"l.or,..ial
,~
._. .... -·. ...---- Eichel l.,ane. P
_.._ .>::CTud ,_•i..., . "<-

W
Yale...
Yukawa M

Kf

LANES, PLACES AND

8

v u
,
o
ElmwoouP 1c.
F0:ight Lane, I 10
I'
L
k
Fel ers ane, • 9

Hanna Lane 1 I\1 9
Harbert J..ane, I 10
HelenaCourt, K 4
Hussong

Lane

L

7

Jacobs Lane, 1\1 IO
James Court, I 6
Kramer Lane,O 7

LibraryLane,M 8
Lovers Lane, K

8

Lowe Lane )I
I
~'.Iathews •·
Maple Place K
Meadow Place I
Mentel Conrt,Q

8
10

5
13
10

~run1111a

M 8
Lane
Pecks Lane I 9
Phoeni:xLane,Q 9
RyanLane . hl ro
Sander Court,S
SC'hwartz

Laue.

Q

8

Seminary
I :;inc

Shaffer Laue, K
Schantz l.ane.J
Schantz Lane,S
Short Line

Lane

Swan Lane
Sweet Lane
Swift Lane.
Trimbach

J

11

0

7

0

9

L

0 9
Lane .
'Vt:aver Lane=, P II
I 10
\Vcbbert ''

Wilbe Lane L

6


Document preview street map city of dayton.pdf - page 1/1

Related documents


street map city of dayton
london itinerary
ffrpg third edition core rulebook
meghanncuniffresumedj
orange county holiday events 2014
a5 housing directory leaflet artwork


Related keywords