İmtahan nəticə vərəqi (8 ci siniflər) .pdf

File information


Original filename: İmtahan nəticə vərəqi (8-ci siniflər).pdf

This PDF 1.7 document has been generated by / Foxit PhantomPDF Printer Version 6.0.4.1129, and has been sent on pdf-archive.com on 31/10/2016 at 10:52, from IP address 82.194.x.x. The current document download page has been viewed 364 times.
File size: 3.6 MB (33 pages).
Privacy: public file


Download original PDF file


İmtahan nəticə vərəqi (8-ci siniflər).pdf (PDF, 3.6 MB)


Share on social networksLink to this file download pageDocument preview


İmtahan nəticə vərəqi
İmtahan: TərtərSınaq1

Tarix: 31.10.2016
BCAECBCADB

BABDCDADCC
Ad: AYSEL

Azərbaycan dili

BABDCDACCD

Biologiya

+++++++-+-

Soyad: ŞAHSUVARLI

CDAABDACDB
Riyaziyyat

İş nömrəsi: 9900010
Məktəb: 101
Sinif: 8

Fizika

Variant:

BAL

300

YER

1

Kimya

C DB

+-+

+ ++

BEADAEAABA

CDAABBACDB

Tarix

BCACAEAA

+++++-++++

+-+-++++

BACDEDADEA

DECBDEDBBA

B CDEDADEB

Coğrafiya

DECBDD B A

+ +++++++-

+++++- + +

ABCADEACAC

DBCDBCDBCC

ABCAD ACE

Xarici dil

+++++ ++-

DE DBE

C

+- ++-

+

Həyat bilgisi

İnformatika

Azərbaycan
Riyaziyyat
dili

CEE

Fizika

Kimya

Biologiya

Tarix

Coğrafiya İnformatika

Həyat bilgisi

Xarici dil

CƏMİ

Sual sayı

10

10

10

10

10

10

10

0

0

10

80

DOĞRU

8

9

8

7

5

6

7

0

0

4

54

SƏHV

2

1

1

1

1

2

1

0

0

2

11

XALİS

7,5

8,75

7,75

6,75

4,75

5,5

6,75

0

0

3,5

51,25

İmtahan nəticə vərəqi
İmtahan: TərtərSınaq1

Tarix: 31.10.2016
BCAECBCADB

BABDCDADCC
Ad: ÜLKƏR

Azərbaycan dili

Soyad: KƏRİMOVA
Riyaziyyat

İş nömrəsi: 9900227
Məktəb: 123
Sinif: 8

Fizika

Variant:

BAL

250

YER

2

Kimya

BABDCDADCC

Biologiya

++++++++++

+-++++++++

CDAABDACDB

BEADAEAABA

CAAABDCCDB

Tarix

CDDECEDAAD

+-++++-+++

-----+-+--

BACDEDADEA

DECBDEDBBA

BACDEDADEB

Coğrafiya

DECBEEDBAA

+++++++++-

++++-+++-+

ABCADEACAC

DBCDBCDBCC

BBDECDEBEC

Xarici dil

-+-------+

ACBEACAAEE
-----+----

Həyat bilgisi

İnformatika

Azərbaycan
Riyaziyyat
dili

BBAECBCADB

Fizika

Kimya

Biologiya

Tarix

Coğrafiya İnformatika

Həyat bilgisi

Xarici dil

CƏMİ

Sual sayı

10

10

10

10

10

10

10

0

0

10

80

DOĞRU

10

8

9

2

9

2

8

0

0

1

49

SƏHV

0

2

1

8

1

8

2

0

0

9

31

XALİS

10

7,5

8,75

0

8,75

0

7,5

0

0

0

42,5

İmtahan nəticə vərəqi
İmtahan: TərtərSınaq1

Tarix: 31.10.2016
BCAECBCADB

BABDCDADCC
Ad: FİDAN

Azərbaycan dili

Soyad: ƏLİZADƏ
Riyaziyyat

İş nömrəsi: 9900151
Məktəb: 117
Sinif: 8

Fizika

Variant:

BAL

237,5

YER

3

Kimya

BBBCCCADCC

Biologiya

BAEBA D DB

+-+-+-++++

+---- - ++

CDAABDACDB

BEADAEAABA

CDBABBACDB

Tarix

BCADAAD DA

++-++-++++

+-+++-- -+

BACDEDADEA

DECBDEDBBA

BACDEDADEB

Coğrafiya

EEBBDEBACA

+++++++++-

-+-+++---+

ABCADEACAC

DBCDBCDBCC

ABCADE CA

Xarici dil

++++++ ++
Həyat bilgisi

İnformatika

Azərbaycan
Riyaziyyat
dili

Fizika

Kimya

Biologiya

Tarix

Coğrafiya İnformatika

Həyat bilgisi

Xarici dil

CƏMİ

Sual sayı

10

10

10

10

10

10

10

0

0

10

80

DOĞRU

7

8

9

8

3

5

5

0

0

0

45

SƏHV

3

2

1

0

5

4

5

0

0

0

20

XALİS

6,25

7,5

8,75

8

1,75

4

3,75

0

0

0

40

İmtahan nəticə vərəqi
İmtahan: TərtərSınaq1

Tarix: 31.10.2016
BCAECBCADB

BABDCDADCC
Ad: MƏAAMƏZAHİR

Azərbaycan dili

Soyad: HAQVERDİYEV
Riyaziyyat

İş nömrəsi:
Məktəb: 121
Sinif: 8

Fizika

Variant:

BAL

206,25

YER

4

Kimya

AACEABA

B

++-+-+ +++

---+-+-

+

CDAABDACDB

BEADAEAABA

BADDDD DCC

Biologiya

CDA BBADDB

Tarix

-+++-+ + +

BACDEDADEA

DECBDEDBBA
DE

DCDBBE

+++++++++-

++

+-+++-

ABCADEACAC

DBCDBCDBCC

BACDEDADEB

Coğrafiya

CBBDEBDB D

Xarici dil

-+------ -

CDBCBC ADE
----++ ---

Həyat bilgisi

İnformatika

Azərbaycan
Riyaziyyat
dili

AEADDE A A

+++ +-+-++

Fizika

Kimya

Biologiya

Tarix

Coğrafiya İnformatika

Həyat bilgisi

Xarici dil

CƏMİ

Sual sayı

10

10

10

10

10

10

10

0

0

10

80

DOĞRU

7

7

9

1

3

6

6

0

0

2

41

SƏHV

2

2

1

8

5

2

2

0

0

7

29

XALİS

6,5

6,5

8,75

0

1,75

5,5

5,5

0

0

0,25

34,75

İmtahan nəticə vərəqi
İmtahan: TərtərSınaq1

Tarix: 31.10.2016
BCAECBCADB

BABDCDADCC
Ad: VÜSAL

Azərbaycan dili

Soyad: ƏLƏKBƏRZADƏ
Riyaziyyat

İş nömrəsi: 9900398
Məktəb: 102
Sinif: 8

Fizika

Variant:

BAEBEDAECC

Biologiya

BAA CEE DA

++---++-++

+-+ +-- +-

CDAABDACDB

BEADAEAABA

CDAABDACDB

C

C BCD

++++++++++

-

- ---

BACDEDADEA

DECBDEDBBA

Tarix

CACDEDADEB

C

D

E

+

-

-

Coğrafiya

-++++++++ABCADEACAC

BAL

182,5

YER

5

Kimya

A

D

-

-

DBCDBCDBCC
Xarici dil

C

B

-

-

+

Həyat bilgisi

İnformatika

Azərbaycan
Riyaziyyat
dili

D

Fizika

Kimya

Biologiya

Tarix

Coğrafiya İnformatika

Həyat bilgisi

Xarici dil

CƏMİ

Sual sayı

10

10

10

10

10

10

10

0

0

10

80

DOĞRU

6

10

8

0

4

0

1

0

0

1

30

SƏHV

4

0

2

2

4

5

2

0

0

2

21

XALİS

5

10

7,5

0

3

0

0,5

0

0

0,5

26,5

İmtahan nəticə vərəqi
İmtahan: TərtərSınaq1

Tarix: 31.10.2016
BCAECBCADB

BABDCDADCC
Ad: YUSİF

Azərbaycan dili

Soyad: MURADLI

DABCCDBDCC

-++ +-++-

CDAABDACDB

BEADAEAABA

Məktəb: 101

DAB

ACBB

++-

++-+

Tarix

Fizika

Variant:

BDC

DADEB

+-+

++++-

DECBDEDBBA
Coğrafiya

ABCADEACAC

BAL

182,5

YER

5

Kimya

B CCC

DCB

- +--

---

DE

D

BAA

++

+

+-+

DBCDBCDBCC
Xarici dil

DCBDAC BAB
+--+-+ +--

Həyat bilgisi

İnformatika

Azərbaycan
Riyaziyyat
dili

CCAEAEBAB
--+-++-++

BACDEDADEA
Sinif: 8

AAE BEADA

-++-++-+++
Riyaziyyat

İş nömrəsi: 9900017

Biologiya

Fizika

Kimya

Biologiya

Tarix

Coğrafiya İnformatika

Həyat bilgisi

Xarici dil

CƏMİ

Sual sayı

10

10

10

10

10

10

10

0

0

10

80

DOĞRU

7

5

6

1

5

5

5

0

0

4

38

SƏHV

3

2

2

6

3

4

1

0

0

5

26

XALİS

6,25

4,5

5,5

0

4,25

4

4,75

0

0

2,75

32

İmtahan nəticə vərəqi
İmtahan: TərtərSınaq1

Tarix: 31.10.2016
BCAECBCADB

BABDCDADCC
Ad: NİGAR

Azərbaycan dili

Soyad: ZEYNALZADƏ
Riyaziyyat

İş nömrəsi: 9900135
Məktəb: 106
Sinif: 8

Fizika

Variant:

BAL

173,75

YER

6

Kimya

BABDDDADCC

Biologiya

++++-+++++

+---+++---

CDAABDACDB

BEADAEAABA

BBA BBACDB

Tarix

CDBEEABEDB

--+ +-++++

----------

BACDEDADEA

DECBDEDBBA

CACDDDADEB

Coğrafiya

AEDABEBD A

-+++-++++-

-+---+-- +

ABCADEACAC

DBCDBCDBCC

BBBCD CBEB

Xarici dil

-+--+ ----

DCCCACDACC
+-+--++-++

Həyat bilgisi

İnformatika

Azərbaycan
Riyaziyyat
dili

BACCCBCCAE

Fizika

Kimya

Biologiya

Tarix

Coğrafiya İnformatika

Həyat bilgisi

Xarici dil

CƏMİ

Sual sayı

10

10

10

10

10

10

10

0

0

10

80

DOĞRU

9

6

7

2

4

0

3

0

0

6

37

SƏHV

1

3

3

7

6

10

6

0

0

4

40

XALİS

8,75

5,25

6,25

0,25

2,5

0

1,5

0

0

5

29,5

İmtahan nəticə vərəqi
İmtahan: TərtərSınaq1

Tarix: 31.10.2016
BCAECBCADB

BABDCDADCC
Ad: XATUN

Azərbaycan dili

Soyad: ƏSGƏRXANOVA
Riyaziyyat

İş nömrəsi: 9900273
Məktəb: 101
Sinif: 8

Fizika

Variant:

BAL

157,5

YER

7

Kimya

BABDDDA CD

Biologiya

++++-++ +-

-- -- -+++

CDAABDACDB

BEADAEAABA

BBBCBDACDB

Tarix

AD DBADBEC

----++++++

-- +------

BACDEDADEA

DECBDEDBBA

CACDBDAD*B

Coğrafiya

DEBBEE B E

-+++-+++--

++-+-+ + -

ABCADEACAC

DBCDBCDBCC

DBCA DCCE

Xarici dil

-+++ --+-

DE DD B

B

+- +- -

-

Həyat bilgisi

İnformatika

Azərbaycan
Riyaziyyat
dili

DA DD BADB

Fizika

Kimya

Biologiya

Tarix

Coğrafiya İnformatika

Həyat bilgisi

Xarici dil

CƏMİ

Sual sayı

10

10

10

10

10

10

10

0

0

10

80

DOĞRU

7

6

6

4

3

1

5

0

0

2

34

SƏHV

2

4

4

4

5

8

3

0

0

4

34

XALİS

6,5

5

5

3

1,75

0

4,25

0

0

1

26,5

İmtahan nəticə vərəqi
İmtahan: TərtərSınaq1

Tarix: 31.10.2016
BCAECBCADB

BABDCDADCC
Ad: FİDAN

Azərbaycan dili

Soyad: MƏMMƏDZ DƏ
Riyaziyyat

İş nömrəsi: 9900384

BAEBDC DC

Biologiya

++---- ++

+-- +++ -+

CDAABDACDB

BEADAEAABA

CCAAADACDB

+-- DECBDEDBBA

BACDEDADEA
Sinif: 8

Fizika

Variant:

156,25

YER

8

ABB A

Tarix

+-++-+++++

Məktəb: 104

BAL

BAE CBC BB

Kimya

AED D

A

-++-+++++-

-+- +

+

ABCADEACAC

DBCDBCDBCC

AACEEDADEB

C

A

-

-

Coğrafiya

Xarici dil

EA

--

--

Həyat bilgisi

İnformatika

Azərbaycan
Riyaziyyat
dili

BC

Fizika

Kimya

Biologiya

Tarix

Coğrafiya İnformatika

Həyat bilgisi

Xarici dil

CƏMİ

Sual sayı

10

10

10

10

10

10

10

0

0

10

80

DOĞRU

4

8

7

0

5

1

3

0

0

0

28

SƏHV

4

2

3

2

3

3

2

0

0

4

23

XALİS

3

7,5

6,25

0

4,25

0,25

2,5

0

0

0

23,75


Related documents


mtahan n tic v r qi 8 ci sinifl r
mtahan n tic v r qi 8 ci sinifl r
mtahan n tic v r qi 8 ci sinifl r
mtahan n tic v r qi 7 ci sinifl r
mtahan n tic v r qi 7 ci sinifl r
mtahan n tic v r qi 8 ci sinifl r

Link to this page


Permanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..

Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)

HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog

QR Code

QR Code link to PDF file İmtahan nəticə vərəqi (8-ci siniflər).pdf