Regulamin wyborów2016 .pdf

File information


Original filename: Regulamin_wyborów2016.pdf
Author: BolsiQ

This PDF 1.5 document has been generated by Microsoft® Word 2010, and has been sent on pdf-archive.com on 04/11/2016 at 17:03, from IP address 83.10.x.x. The current document download page has been viewed 201 times.
File size: 108 KB (2 pages).
Privacy: public file


Download original PDF file


Regulamin_wyborów2016.pdf (PDF, 108 KB)


Share on social networksLink to this file download pageDocument preview


Regulamin wyborów do Samorządu Uczniowskiego Zespołu Szkół
Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku w Krakowie
w roku szkolnym 2016/2017
1. KOMISJA WYBORCZA
1.1 W skład Komisji Wyborczej wchodzi troje wybranych przez opiekuna członków urzędującego
Samorządu.
1.2 Pracę komisji nadzoruje opiekun Samorządu Uczniowskiego.
1.3 Do zadań Komisji należy:
a) ogłoszenie wyborów do nowego Samorządu Uczniowskiego;
b) przyjmowanie zgłoszeń kandydatur uczniów;
c) opublikowanie ostatecznej listy kandydatów do Samorządu;
d) przygotowanie kart wyborczych
e) czuwanie nad prawidłowym przebiegiem wyborów w dniu głosowania;
f) ogłoszenie wyników głosowania.
2. KANDYDACI DO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
2.1 Kandydatami do Samorządu Uczniowskiego mogą być wyłącznie uczniowie klas pierwszych,
drugich i trzecich Zespołu Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku w Krakowie.
2.2 Kandydatów do nowego Samorządu Uczniowskiego mogą zgłaszać uczniowie samodzielnie, po
uzyskaniu listy poparcia z podpisami 30 uczniów.
2.3 Kandydat do samorządu szkolnego powinien legitymować się dobrymi wynikami w nauce,
dobrym zachowaniem (brane jest pod uwagę zachowanie z poprzedniego roku szkolnego) i nie
być karanym.
2.4 Kandydaci mają prawo do prowadzenia kulturalnej kampanii wyborczej. Surowo zabrania się
przekupowania osób głosujących, poprzez przekazywanie im dóbr materialnych (w tym
pieniędzy). Kandydaci przyłapani na łamaniu tego prawa zostają natychmiast wykluczeniu z listy
wyborczej. Podobnie w sytuacji, gdy przez któregoś z kandydatów zostaną złamane zasady statutu
szkolnego.
3. PRZEBIEG GŁOSOWANIA
3.1 Wybory do Samorządu Uczniowskiego są powszechne, równe, tajne i bezpośrednie.
3.2 Głosowanie trwa 1 dzień i przebiega w wyznaczonym wcześniej miejscu
3.3 Po okazaniu Komisji legitymacji szkolnej głosujący otrzymuje kartę wyborczą z listą wszystkich
kandydatów. Należy postawić krzyżyk ("X") przy nazwisku wybranego kandydata i następnie
wrzucić kartę wyborczą do urny.
3.4 Głos jest nieważny, jeżeli na karcie nie wybrano żadnego kandydata lub wybrano kilku
kandydatów, a także w przypadku dopisania jakichkolwiek innych znaków.
3.5 W razie pomyłki przy wyborze, należy zakreślić (obrysować kółkiem) błędny wybór i dokonać
ponownego.

3.5 Po zakończeniu głosowania Komisja Wyborcza otwiera zapieczętowaną urnę i przystępuje do
liczenia głosów.
4. OGŁOSZENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA
4.1 Komisja Wyborcza ogłasza oficjalne wyniki wyborów najdalej w ciągu jednego dnia po
głosowaniu.
4.2 Nowym Przewodniczącym Samorządu Uczniowskiego zostaje kandydat z największą liczbą
głosów. Tytuł Zastępcy otrzymuje zaś osoba, która zajęła w tym rankingu drugie miejsce.
5. TERMINARZ WYBORÓW SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO W ROKU SZKOLNYM
2015/2016:
5.1 Zarządzenie wyborów - 4 listopada 2016 r. (piątek)
5.2 Ostateczny termin zgłaszania kandydatów – 14 listopada 2016 r. (poniedziałek)
5.3 Ogłoszenie oficjalnej listy kandydatów - 15 listopada 2016 r. (wtorek)
5.4 Kulturalna kampania wyborcza – 15-29 listopada 2016 r.
5.4 Dzień głosowania – 30 listopada 2016 r. (środa)
5.5 Ogłoszenie oficjalnych wyników wyborów – 1 grudnia 2016 r.
5.6 Początek kadencji nowego Przewodniczącego i Zastępcy – 1 grudnia 2016 r.


Document preview Regulamin_wyborów2016.pdf - page 1/2

Document preview Regulamin_wyborów2016.pdf - page 2/2

Related documents


regulamin wybor w2016
regulamn rekrutacji do oddzia w przedszkolnych
regulamin
regulamin rekrutacji do klasy pierwszej
raport wsi
urodziny pluszowego misia regulamin

Link to this page


Permanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..

Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)

HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog

QR Code

QR Code link to PDF file Regulamin_wyborów2016.pdf