analiza pleszew goluchow 1600px (PDF)
File information


This PDF 1.4 document has been generated by Adobe Photoshop CC 2015 (Windows) / Adobe Photoshop for Windows -- Image Conversion Plug-in, and has been sent on pdf-archive.com on 12/11/2016 at 12:12, from IP address 83.20.x.x. The current document download page has been viewed 179 times.
File size: 4.03 MB (1 page).
Privacy: public file
Document preview - analiza pleszew-goluchow-1600px.pdf - Page 1/1

File preview


ST
ALPL
ESZEW -L
KSGOŁ
UCHÓW (
6.
11.
2016)-ANAL
I
ZABRAMKINA01
Źr
ódł
ov
i
de
o:
ht
t
ps
:
/
/
www.
y
out
ube
.
c
om/
wat
c
h?
v
=1z
Ye
M3pOZ0Y
W mec
z
ul
i
der
azwi
c
el
i
der
em kal
i
s
ki
ejkl
as
yokr
ęgowejdos
z
ł
odos
yt
uac
j
i
,
wkt
ór
ejc
z
ęś
ćobs
er
wat
or
óws
uger
ował
abł
ędneuz
nani
ebr
amkina01zpowodur
z
ek
omegos
pal
onego.
Wi
dz
ącgor
ąc
ek
oment
ar
z
enaf
ac
ebookuimaj
ącś
wi
adomoś
ć
,
ż
e“
t
el
ewi
z
yj
neHous
t
on”był
owt
ym pr
z
ypadkuni
eos
i
ągal
nepos
t
anowi
l
i
ś
mypomóc
.
;
)
Abyr
oz
s
t
r
z
ygnąćdyl
ematnapoc
z
ąt
kuwyk
or
z
ys
t
amydwi
eponi
ż
s
z
ekl
at
kizk
ont
r
ower
s
yj
nejak
c
j
ior
azpods
t
awowez
as
adyper
s
pekt
ywyl
i
ni
owej
.

Powyż
s
z
edwi
ekl
at
ki“
s
kl
ej
amy”z
es
obąt
akabyuz
ys
kaćpanor
amę-z
apunktodni
es
i
eni
apr
z
yj
ęt
yz
os
t
ałpr
awybr
z
egł
awkir
ez
er
wowyc
h.
Dodat
k
owoni
ez
nac
z
ni
eobr
ac
aj
ącobr
azk
or
yguj
emywi
dok,
abyl
i
ni
aboc
z
naz
naj
dował
as
i
ęwpoz
i
omi
e.

Pr
z
edł

aj
ącl
i
ni
ęś
r
odk
owąor
azl
i
ni
ępol
akar
negowyz
nac
z
amypunkt
,
kt
ór
ywz
as
adac
hper
s
pekt
ywynaz
ywas
i
ępunkt
em z
bi
egu.
Mówi
ącpr
os
t
o-j

el
iwdowol
nym mi
ej
s
c
unaboi
s
kunar
ys
owal
i
byś
myl
i
ni
ępr
os
t
opadł
ądol
i
ni
iboc
z
nej
,
t
oj
ejpr
z
edł

eni
ez
aws
z
epr
z
ec
i
ęł
obys
i
ęwt
ym j
ednym punk
c
i
e.
Punktt
enz
ac
hwi
l
ębędz
i
eni
ez
będnydoodpowi
edz
inanaj
waż
ni
ej
s
z
epyt
ani
e.
J
użt
er
azwi
emyj
ednaknaj
aki
ejwys
ok

c
iz
naj
dował
as
i
ękamer
a.

Pr
z
ec
hodz
i
mydokl
uc
z
owegomoment
u.
Poni
ż
s
z
akl
at
kapokaz
uj
es
yt
uac
j
ęuł
ameks
ekundypokl
uc
z
owym podani
u.
Zawodni
kz
az
nac
z
onys
t
r
z

kąj
es
tnaewi
dent
nym s
pal
onym,
pr
awda?;
p

Nał
óż
mys
obi
ez
at
em t
ękl
at
k
ęnanas
z
ąpanor
amęzpunkt
em z
bi
egu.
.
.
L
i
ni
ęs
pal
onegowyz
nac
z
awkl
uc
z
owym momenc
i
eobr
ońc
az
az
nac
z
onys
t
r
z

ką.
Ni
es
t
et
yj
egos
t
opys
ąz
as
ł
oni
ęt
e,
dl
at
egookr

l
amyi
c
hpoł

eni
epr
z
yj
muj
ąc
,
ż
ej
egopos
t
aćmawys
ok

ćpodobnądonapas
t
ni
kaz
naj
duj
ąc
egos
i
ęt
użobok.

GRANDEFI
NAL
E.
.
.
Poz
os
t

onam j
edyni
epopr
owadz
i
ćl
i
ni
ęzpunkt
uz
bi
egupr
z
ezpunkt
,
gdz
i
es
t
ois
t
opaobr
ońc
yi
.
.
.
?
Bi
or
ącpoduwagę,
ż
es
t
opkl
at
kaj
es
tz
r
obi
onauł
ameks
ekundyj
użpoz
agr
ani
u,
ni
emanaj
mni
ej
s
z
yc
hwąt
pl
i
woś
c
i
.
ż
es
ędz
i
owi
epodj
ęl
iwł

c
i
wądec
yz
j
ę(
br
awoGaj
owy!
:
)
ibr
amkaz
os
t

az
dobyt
ac

k
owi
c
i
epr
awi

owo.
:
)

Mas
zpyt
ani
a,
uwagil
ubwi
dz
i
s
zbł
ądwpowyż
s
z
ejanal
i
z
i
e?Napi
s
z-pi
ot
r
.
was
i
el
ews
ki
@gmai
l
.
c
om
PW


Download analiza pleszew-goluchow-1600pxanaliza pleszew-goluchow-1600px.pdf (PDF, 4.03 MB)


Download PDFShare this file on social networks     

Link to this pagePermanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..
Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)
HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog
QR Code to this page


QR Code link to PDF file analiza pleszew-goluchow-1600px.pdf


This file has been shared publicly by a user of PDF Archive.
Document ID: 0000506442.
Report illicit content