PENOLONG PEGAWAI TADBIR N29 (PDF)
File information


Author: Aspire

This PDF 1.5 document has been generated by Microsoft® Word 2010, and has been sent on pdf-archive.com on 30/11/2016 at 08:08, from IP address 64.62.x.x. The current document download page has been viewed 564 times.
File size: 263.56 KB (2 pages).
Privacy: public file


File preview


PENOLONG PEGAWAI TADBIR N29
Kumpulan:Pelaksana
Kem/Jab:Jabatan Perkhidmatan Awam/ Kementerian Pertahanan
Jadual Gaji:
Gaji Minimum

Gaji Maksimum

RM1, 493.00

RM5,672.00

Kadar Kenaikan
Gaji Tahunan
RM145.00

Syarat Lantikan
Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut:
 Warganegara Malaysia
 Berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan
Syarat Akademik
 Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf
dengannya oleh Kerajaan.
(Gaji permulaan ialah pada Gred N29: RM1,493.00)
 Sijil Tinggi Agama Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh
Kerajaan.
(Gaji permulaan ialah pada Gred N29: RM1,493.00)
 diploma dalam bidang berkaitan yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi
pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.
(Gaji permulaan ialah pada Gred N29: RM1,770.95)

Syarat Bahasa Melayu

Calon bagi lantikan hendaklah memiliki Kepujian (sekurang-kurangnya Gred C)
dalam subjek Bahasa Melayu pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia/ Sijil
Vokasional Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.
Syarat Peningkatan Secara Lantikan

Pegawai sedang berkhidmat dalam perkhidmatan Pembantu tadbir (Perkeranian/
Operasi), Pembantu Setiausaha Pejabat, Pembantu tadbir (kewangan), Pemeriksa
Cap jari dan pegawai Khidmat Pelanggan adalah layak dipertimbangkan oleh Pihak
Berkuasa Melantik berkenaan untuk Peningkatan Secara Lantikan ke jawatan
Penolong Pegawai Tadbir Gred N29
Tertakluk kepada kekosongan jawatan, apabila telah disahkan dalam perkhidmatan
dan:Mempunyai kelayakan di perenggan 1 (c)
Lulus Peperiksaan Khas
Had umur pelantikan
Berumur kurang dari 54 tahun pada tarikh lantikan bagi pegawai yang umur
persaraan paksa 55 atau 56 tahun
Berumur kurang dari 56 tahun pada tarikh lantikan bagi pegawai yang umur
persaraan paksa 58 tahun
Berumur kurang dari 58 tahun pada tarikh lantikan bagi pegawai yang umur
persaraan paksa 60 tahun

Deskripsi Tugas

Bertanggungjawab menguruskan kerja-kerja yang berkaitan pengurusan kewangan,
perolehan bekalan dan pembangunan, pengurusan, perkhidmatan personel,
pengurusan pentadbiran pejabat, pengurusan majlis rasmi, mengendalikan urusan
Konsuler dan Penguatkuasaan Undang-undang.

Penolong pegawai tadbir n29


Download PENOLONG PEGAWAI TADBIR N29PENOLONG PEGAWAI TADBIR N29.pdf (PDF, 263.56 KB)


Download PDFShare this file on social networks     

Link to this pagePermanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..
Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)
HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog
QR Code to this page


QR Code link to PDF file PENOLONG PEGAWAI TADBIR N29.pdf


This file has been shared publicly by a user of PDF Archive.
Document ID: 0000514824.
Report illicit content