İmtahan nəticə vərəqi (5 ci sinif) (PDF)
File information


This PDF 1.7 document has been generated by / Foxit PhantomPDF Printer Version 6.0.4.1129, and has been sent on pdf-archive.com on 27/12/2016 at 13:25, from IP address 94.20.x.x. The current document download page has been viewed 532 times.
File size: 1.84 MB (26 pages).
Privacy: public file
File preview


İmtahan nəticə vərəqi
İmtahan: AğdamSınaq3

Tarix: 27.12.201
CCACBCBADA

DACABCBCAC

Ad: KƏNAN
Azərbaycan dili
Soyad: MƏMMƏDLİ
İş nömrəsi:
Məktəb:

Riyaziyyat

Sinif: 5

Tarix

DACADCBCCC

CCAABCBABA

++++-+++-+

+++-++++-+

ABEB*ABDEC

BBDBADBEBB

AAEAEABDEC

Xarici dil

+-+-++++++

CBCBADAEBD
-+-+++-++-

Variant:
CADADACDEC

BAL

252,5

YER

1

Həyat bilgisi

EACEABCCEC

CADAB C EC

İnformatika

++++- + ++

EACEEBCCEC
++++-+++++

Azərbaycan
dili

Riyaziyyat

Həyat bilgisi

Tarix

Xarici dil

İnformatika

CƏMİ

Sual sayı

10

10

10

10

10

10

60

DOĞRU

8

8

7

8

6

9

46

SƏHV

2

2

1

2

4

1

12

XALİS

7,5

7,5

6,75

7,5

5

8,75

43

İmtahan nəticə vərəqi
İmtahan: AğdamSınaq3

Tarix: 27.12.201
CCACBCBADA

DACABCBCAC

Ad: TAYFUN
Azərbaycan dili
Soyad: ƏLƏKBƏRLİ
İş nömrəsi:
Məktəb:

Tarix

DACA CBCAC

CCACBCBADA

++++ +++++

++++++++++

ABEB*ABDEC

BBDBADBEBB

EBCABDEE

Riyaziyyat

Sinif: 5

Xarici dil

+++++++-

ABBCABBBBA
-+--+-+-+-

Variant:
CADADACDEC

BAL

242,5

YER

2

Həyat bilgisi

CCDA

C EC

+-++

+ ++

EACEABCCEC
İnformatika

EACEE CCEC
++++- ++++

Azərbaycan
dili

Riyaziyyat

Həyat bilgisi

Tarix

Xarici dil

İnformatika

CƏMİ

Sual sayı

10

10

10

10

10

10

60

DOĞRU

9

7

6

10

4

8

44

SƏHV

0

1

1

0

6

1

9

XALİS

9

6,75

5,75

10

2,5

7,75

41,75

İmtahan nəticə vərəqi
İmtahan: AğdamSınaq3

Tarix: 27.12.201
CCACBCBADA

DACABCBCAC

Ad: TƏRLAN
Azərbaycan dili
Soyad: ƏSƏDOVA
İş nömrəsi: 3000212
Məktəb:

Riyaziyyat

Sinif: 5

Tarix

DACAABBCEC

CCBDBCAAAA

++++--++-+

++--++-+-+

ABEB*ABDEC

BBDBADBEBB

DBEDAABDED

Xarici dil

-++-+++++-

BBCBCDBEBD
++-+-++++-

Variant: A
CADADACDEC

BAL

218,75

YER

3

Həyat bilgisi

EACEABCCEC

CADACDCDEC

İnformatika

++++--++++

BACEACCAEC
-++++-+-++

Azərbaycan
dili

Riyaziyyat

Həyat bilgisi

Tarix

Xarici dil

İnformatika

CƏMİ

Sual sayı

10

10

10

10

10

10

60

DOĞRU

7

7

8

6

7

7

42

SƏHV

3

3

2

4

3

3

18

XALİS

6,25

6,25

7,5

5

6,25

6,25

37,5

İmtahan nəticə vərəqi
İmtahan: AğdamSınaq3

Tarix: 27.12.201
CCACBCBADA

DACABCBCAC

Ad: NURİYYƏ
Azərbaycan dili
Soyad: XƏLİLOVA
İş nömrəsi: 3000149
Məktəb:

Riyaziyyat

Sinif: 5

Tarix

DACA BBCAC

CC AB BA A

++++ -++++

++ -+ ++ +

ABEB*ABDEC

BBDBADBEBB

EDEDAABD D

Xarici dil

--+-++++ -

A BBA BDB
- -++ +-+

Variant: A
CADADACDEC

BAL

193,75

YER

4

Həyat bilgisi

ADA

C EC

+++

+ ++

EACEABCCEC
İnformatika

EACE

CCEC

++++

++++

Azərbaycan
dili

Riyaziyyat

Həyat bilgisi

Tarix

Xarici dil

İnformatika

CƏMİ

Sual sayı

10

10

10

10

10

10

60

DOĞRU

8

5

6

6

4

8

37

SƏHV

1

4

0

1

3

0

9

XALİS

7,75

4

6

5,75

3,25

8

34,75

İmtahan nəticə vərəqi
İmtahan: AğdamSınaq3

Tarix: 27.12.201
CCACBCBADA

DACABCBCAC

Ad: NƏRMİNƏ
Azərbaycan dili
Soyad: SƏLİMZADƏ
İş nömrəsi: 3000266
Məktəb:

Tarix

DACBBCBCAC

AC ACCAAD

+++-++++++

-+ --+-++

ABEB*ABDEC

BBDBADBEBB

BEBBABD

Riyaziyyat

Sinif: 5

Xarici dil

+++++++

AADCCDB DD
--+--++ --

Variant: A
CADADACDEC

BAL

191,25

YER

5

Həyat bilgisi

AADA

C DC

-+++

+ -+

EACEABCCEC
İnformatika

EACEE CAEC
++++- +-++

Azərbaycan
dili

Riyaziyyat

Həyat bilgisi

Tarix

Xarici dil

İnformatika

CƏMİ

Sual sayı

10

10

10

10

10

10

60

DOĞRU

9

7

5

4

3

7

35

SƏHV

1

0

2

4

6

2

15

XALİS

8,75

7

4,5

3

1,5

6,5

31,25

İmtahan nəticə vərəqi
İmtahan: AğdamSınaq3

Tarix: 27.12.201
CCACBCBADA

DACABCBCAC

Ad: DAŞQIN
Azərbaycan dili
Soyad: HƏSƏNZADƏ
İş nömrəsi: 3000190
Məktəb:

Riyaziyyat

Sinif: 5

Tarix

AA CCCBCAC

CCCCBDAADA

-+ --+++++

++-++--+++

ABEB*ABDEC

BBDBADBEBB

ADEBAADDCB

Xarici dil

+-++++-+--

BAEAACCCDB
+---+----+

Variant: A
CADADACDEC

BAL

176,25

YER

6

Həyat bilgisi

EACEABCCEC

CBDDCECDEC

İnformatika

+-+---++++

EACEACCCAC
+++++-++-+

Azərbaycan
dili

Riyaziyyat

Həyat bilgisi

Tarix

Xarici dil

İnformatika

CƏMİ

Sual sayı

10

10

10

10

10

10

60

DOĞRU

6

6

6

7

3

8

36

SƏHV

3

4

4

3

7

2

23

XALİS

5,25

5

5

6,25

1,25

7,5

30,25

İmtahan nəticə vərəqi
İmtahan: AğdamSınaq3

Tarix: 27.12.201
CCACBCBADA

DACABCBCAC

Ad: EŞQİM
Azərbaycan dili
Soyad: ƏSGƏROV
İş nömrəsi: 3000188
Məktəb:

Riyaziyyat

Sinif: 5

Tarix

DACACBEBAC

CCACBCBABE

++++----++

++++++++--

ABEB*ABDEC

BBDBADBEBB

CDEBCACEED

Xarici dil

--++++--+-

BBCCABBEBB
++--+-++++

Variant: A
CADADACDEC

BAL

175

YER

7

Həyat bilgisi

EACEABCCEC

CADACBCBEC

İnformatika

++++--+-++

BCCBEACDEC
--+---+-++

Azərbaycan
dili

Riyaziyyat

Həyat bilgisi

Tarix

Xarici dil

İnformatika

CƏMİ

Sual sayı

10

10

10

10

10

10

60

DOĞRU

6

5

7

8

7

4

37

SƏHV

4

5

3

2

3

6

23

XALİS

5

3,75

6,25

7,5

6,25

2,5

31,25

İmtahan nəticə vərəqi
İmtahan: AğdamSınaq3

Tarix: 27.12.201
CCACBCBADA

DACABCBCAC

Ad: MURAD
Azərbaycan dili
Soyad: ƏLİYEV
İş nömrəsi: 3000146
Məktəb:

Riyaziyyat

Sinif: 5

CECBCBA A

Tarix

EACB BBCAC
-++- -++++

+-+++++ +

ABEB*ABDEC

BBDBADBEBB

D EDBAB E

Xarici dil

- +-+++ +

BCCBCDBBDE
+--+-++---

Variant: A
CADADACDEC

BAL

165

YER

8

Həyat bilgisi

ADDA

CBEC

--++

+-++

EACEABCCEC
İnformatika

EACEE CAEA
++++- +-+-

Azərbaycan
dili

Riyaziyyat

Həyat bilgisi

Tarix

Xarici dil

İnformatika

CƏMİ

Sual sayı

10

10

10

10

10

10

60

DOĞRU

6

5

5

7

4

6

33

SƏHV

3

2

3

1

6

3

18

XALİS

5,25

4,5

4,25

6,75

2,5

5,25

28,5

İmtahan nəticə vərəqi
İmtahan: AğdamSınaq3

Tarix: 27.12.201
CCACBCBADA

DACABCBCAC

Ad: ŞAMİL
Azərbaycan dili
Soyad: ƏHMƏDLİ
İş nömrəsi: 3000244
Məktəb:

Riyaziyyat

Sinif: 5

Tarix

DACCABBCAB

CCACBBBCDC

+++---+++-

+++++-+-+-

ABEB*ABDEC

BBDBADBEBB

DBECECEDEC

Xarici dil

-++-+--+++

AA C D

B

-- - +

+

Variant: A
CADADACDEC

BAL

163,75

YER

9

Həyat bilgisi

EACEABCCEC

CADA DCCEC

İnformatika

++++ -+-++

EACBEBCDDB
+++--++---

Azərbaycan
dili

Riyaziyyat

Həyat bilgisi

Tarix

Xarici dil

İnformatika

CƏMİ

Sual sayı

10

10

10

10

10

10

60

DOĞRU

6

6

7

7

2

5

33

SƏHV

4

4

2

3

3

5

21

XALİS

5

5

6,5

6,25

1,25

3,75

27,75


Download İmtahan nəticə vərəqi (5-ci sinif)Ä°mtahan nÉ™ticÉ™ vÉ™rÉ™qi (5-ci sinif).pdf (PDF, 1.84 MB)


Download PDFShare this file on social networks     

Link to this pagePermanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..
Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)
HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog
QR Code to this page


QR Code link to PDF file İmtahan nəticə vərəqi (5-ci sinif).pdf


This file has been shared publicly by a user of PDF Archive.
Document ID: 0000528438.
Report illicit content