İmtahan nəticə vərəqi (6 cı sinif) (PDF)
File information


This PDF 1.7 document has been generated by / Foxit PhantomPDF Printer Version 6.0.4.1129, and has been sent on pdf-archive.com on 27/12/2016 at 13:34, from IP address 94.20.x.x. The current document download page has been viewed 306 times.
File size: 1.79 MB (17 pages).
Privacy: public file
File preview


İmtahan nəticə vərəqi
İmtahan: AğdamSınaq3
Ad: RƏVAN

Tarix: 27.12.2016
Azərbaycan dili

BADDBBADCD
DADDBDADBD
-++++-++-+

Biologiya

DACADADABA
DACADADABA
++++++++++

Riyaziyyat

ADEBAACCCA
DEBB C A
+++- + +

Tarix

AAADECBBEB
AA D ABB*B
++ + -++-+

Fizika

BCADCADCAD
BCABCADCBD
+++-++++-+

Coğrafiya

BECABACDBC
BECABACDBC
++++++++++

Xarici dil

DABABBDACD
CEDA CDA A
---+ -++ -

Soyad: HƏSƏNOV
İş nömrəsi: 3000257
Məktəb:
Sinif: 6
Variant: A

BAL

252,5

YER

1

Həyat bilgisi

İnformatika

Azərbaycan
dili

Riyaziyyat

Fizika

Həyat bilgisi

İnformatika

Biologiya

Tarix

Coğrafiya

Xarici dil

CƏMİ

Sual sayı

10

10

10

0

0

10

10

10

10

70

DOĞRU

7

5

8

0

0

10

6

10

3

49

SƏHV

3

1

2

0

0

0

2

0

5

13

XALİS

6,25

4,75

7,5

0

0

10

5,5

10

1,75

45,75

İmtahan nəticə vərəqi
İmtahan: AğdamSınaq3
Ad: AYGÜN

Tarix: 27.12.2016
Azərbaycan dili

BADDBBADCD
BADDBBAACD
+++++++-++

Biologiya

DACADADABA
D CA ADABA
+ ++ +++++

Riyaziyyat

ADEBAACCCA
DEBBA C A
+++-+ + +

Tarix

AAADECBBEB
A CE CBE
+ -- -++

Fizika

BCADCADCAD
C DCAD
+ ++++

Coğrafiya

BECABACDBC
EBABA DBC
+-+++ +++

Xarici dil

DABABBDACD
A A
+ +

Soyad: ŞİRİNOVA
İş nömrəsi: 3000249
Məktəb:
Sinif: 6
Variant: A

BAL

221,25

YER

2

Həyat bilgisi

İnformatika

Azərbaycan
dili

Riyaziyyat

Fizika

Həyat bilgisi

İnformatika

Biologiya

Tarix

Coğrafiya

Xarici dil

CƏMİ

Sual sayı

10

10

10

0

0

10

10

10

10

70

DOĞRU

9

6

5

0

0

8

3

7

2

40

SƏHV

1

1

0

0

0

0

3

1

0

6

XALİS

8,75

5,75

5

0

0

8

2,25

6,75

2

38,5

İmtahan nəticə vərəqi
İmtahan: AğdamSınaq3
Ad: KÖNÜL

Tarix: 27.12.2016
Azərbaycan dili

BADDBBADCD
BADD AAACD
++++ -+-++

Biologiya

DACADADABA
D CADADABA
+ ++++++++

Riyaziyyat

ADEBAACCCA
EDEB A C A
-+++ + + +

Tarix

AAADECBBEB
B AD CBBED
- ++ ++++-

Fizika

BCADCADCAD
DDADC DAAD
--+++ +-++

Coğrafiya

BECABACDBC
DEBDBACDBA
-+--+++++-

Xarici dil

DABABBDACD
AE D BCE
-- - +--

Soyad: GÜLMƏMMƏDOV
A
İş nömrəsi: 3000221
Məktəb:
Sinif: 6
Variant: A

BAL

213,75

YER

3

Həyat bilgisi

İnformatika

Azərbaycan
dili

Riyaziyyat

Fizika

Həyat bilgisi

İnformatika

Biologiya

Tarix

Coğrafiya

Xarici dil

CƏMİ

Sual sayı

10

10

10

0

0

10

10

10

10

70

DOĞRU

7

6

6

0

0

9

6

6

1

41

SƏHV

2

1

3

0

0

0

2

4

5

17

XALİS

6,5

5,75

5,25

0

0

9

5,5

5

0

37

İmtahan nəticə vərəqi
İmtahan: AğdamSınaq3
Ad: GÜLNUR

Tarix: 27.12.2016
Azərbaycan dili

BADDBBADCD
BADDBD BBD
+++++- --+

Biologiya

DACADADABA
DACADADAB
+++++++++

Riyaziyyat

ADEBAACCCA
DEB
C A
+++
+ +

Tarix

AAADECBBEB
D B CBBE
- - ++++

Fizika

BCADCADCAD
BDE B DAED
+-- - +--+

Coğrafiya

BECABACDBC
BECA ACDBC
++++ +++++

Xarici dil

DABABBDACD
C
-

Soyad: ŞƏKƏRALIYEVA
İş nömrəsi: 1000180
Məktəb:
Sinif: 6
Variant: A

BAL

192,5

YER

4

Həyat bilgisi

İnformatika

Azərbaycan
dili

Riyaziyyat

Fizika

Həyat bilgisi

İnformatika

Biologiya

Tarix

Coğrafiya

Xarici dil

CƏMİ

Sual sayı

10

10

10

0

0

10

10

10

10

70

DOĞRU

6

5

3

0

0

9

4

9

0

36

SƏHV

3

0

5

0

0

0

2

0

1

11

XALİS

5,25

5

1,75

0

0

9

3,5

9

0

33,5

İmtahan nəticə vərəqi
İmtahan: AğdamSınaq3
Ad: KÖNÜL

Tarix: 27.12.2016
Azərbaycan dili

BADDBBADCD
EADEBAAACD
-++-+-+-++

Biologiya

DACADADABA
D CADADABA
+ ++++++++

Riyaziyyat

ADEBAACCCA
E EBD CDA
- ++- +-+

Tarix

AAADECBBEB
D AD ACD
- ++ ---

Fizika

BCADCADCAD
A C DCAD
+ + ++++

Coğrafiya

BECABACDBC
BECABACD C
++++++++ +

Xarici dil

DABABBDACD
CAAD CEACC
-+-- --++-

Soyad: RZAYEVA
İş nömrəsi:
Məktəb:
Sinif: 6
Variant: A

BAL

190

YER

5

Həyat bilgisi

İnformatika

Azərbaycan
dili

Riyaziyyat

Fizika

Həyat bilgisi

İnformatika

Biologiya

Tarix

Coğrafiya

Xarici dil

CƏMİ

Sual sayı

10

10

10

0

0

10

10

10

10

70

DOĞRU

6

4

6

0

0

9

2

9

3

39

SƏHV

4

3

0

0

0

0

4

0

6

17

XALİS

5

3,25

6

0

0

9

1

9

1,5

34,75

İmtahan nəticə vərəqi
İmtahan: AğdamSınaq3
Ad: ŞƏBNƏM

Tarix: 27.12.2016
Azərbaycan dili

BADDBBADCD
DADDECAAEA
-+++--+---

Biologiya

DACADADABA
CADA A ABA
-+-+ + +++

Riyaziyyat

ADEBAACCCA
ADEBDAAEDA
++++-+---+

Tarix

AAADECBBEB
BCDCCCBAE
--+-+-+--

Fizika

BCADCADCAD
AADDDEAC
+---+-+-

Coğrafiya

BECABACDBC
EBCCBACDAC
--+-++++-+

Xarici dil

DABABBDACD
DAADCEDBDA
++----+---

Soyad: ZÜIFƏIİYEVA
İş nömrəsi: 3000213
Məktəb:
Sinif: 6
Variant: A

BAL

137,5

YER

6

Həyat bilgisi

İnformatika

Azərbaycan
dili

Riyaziyyat

Fizika

Həyat bilgisi

İnformatika

Biologiya

Tarix

Coğrafiya

Xarici dil

CƏMİ

Sual sayı

10

10

10

0

0

10

10

10

10

70

DOĞRU

4

6

3

0

0

6

3

6

3

31

SƏHV

6

4

5

0

0

2

6

4

7

34

XALİS

2,5

5

1,75

0

0

5,5

1,5

5

1,25

22,5

İmtahan nəticə vərəqi
İmtahan: AğdamSınaq3
Ad: RƏNA

Tarix: 27.12.2016
Azərbaycan dili

BADDBBADCD
CDDBABA B
-+++--- -

Biologiya

DACADADABA
D CAC DABA
+ ++- ++++

Riyaziyyat

ADEBAACCCA
DAA CB
+-- +-

Tarix

AAADECBBEB
DD E E
-+ - +

Fizika

BCADCADCAD
DCCDCAD
++-++++

Coğrafiya

BECABACDBC
BEAEBACDBC
++--++++++

Xarici dil

DABABBDACD
C
+

Soyad: İSMAYILOVA
İş nömrəsi: 3000193
Məktəb:
Sinif: 6
Variant: A

BAL

133,75

YER

7

Həyat bilgisi

İnformatika

Azərbaycan
dili

Riyaziyyat

Fizika

Həyat bilgisi

İnformatika

Biologiya

Tarix

Coğrafiya

Xarici dil

CƏMİ

Sual sayı

10

10

10

0

0

10

10

10

10

70

DOĞRU

3

2

6

0

0

7

2

8

1

29

SƏHV

5

3

1

0

0

1

2

2

0

14

XALİS

1,75

1,25

5,75

0

0

6,75

1,5

7,5

1

25,5

İmtahan nəticə vərəqi
İmtahan: AğdamSınaq3
Ad: VASİF

Tarix: 27.12.2016
Azərbaycan dili

BADDBBADCD
CAEDEACACB
-+-+----+-

Biologiya

DACADADABA
EACAD BABA
-++++ -+++

Riyaziyyat

ADEBAACCCA
DEB BEDEB
+++ -----

Tarix

AAADECBBEB
ECEDBCBBED
---+-++++-

Fizika

BCADCADCAD
EDEBCBDCED
----+-++-+

Coğrafiya

BECABACDBC
AEACADBECD
-+--------

Xarici dil

DABABBDACD
DABAEBEACA
++++-+-++-

Soyad: MAHMUDOV
İş nömrəsi: 3000241
Məktəb:
Sinif: 6
Variant: A

BAL

118,75

YER

8

Həyat bilgisi

İnformatika

Azərbaycan
dili

Riyaziyyat

Fizika

Həyat bilgisi

İnformatika

Biologiya

Tarix

Coğrafiya

Xarici dil

CƏMİ

Sual sayı

10

10

10

0

0

10

10

10

10

70

DOĞRU

3

3

4

0

0

7

5

1

7

30

SƏHV

7

5

6

0

0

2

5

9

3

37

XALİS

1,25

1,75

2,5

0

0

6,5

3,75

0

6,25

22

İmtahan nəticə vərəqi
İmtahan: AğdamSınaq3
Ad: ŞƏHRİYAR

Tarix: 27.12.2016
Azərbaycan dili

BADDBBADCD
CABEAADADE
-+--------

Biologiya

DACADADABA
BDCAD DABC
--+++ +++-

Riyaziyyat

ADEBAACCCA
CAE DB AA
--+ -- -+

Tarix

AAADECBBEB
ECA DB ED
--+ -+ +-

Fizika

BCADCADCAD
E D DCA
- - +++

Coğrafiya

BECABACDBC
BAAABA CBC
+--+++ -++

Xarici dil

DABABBDACD
AC B A CA
-- - - +-

Soyad: QƏHRƏMANLI
İş nömrəsi: 3000206
Məktəb:
Sinif: 6
Variant: A

BAL

82,5

YER

9

Həyat bilgisi

İnformatika

Azərbaycan
dili

Riyaziyyat

Fizika

Həyat bilgisi

İnformatika

Biologiya

Tarix

Coğrafiya

Xarici dil

CƏMİ

Sual sayı

10

10

10

0

0

10

10

10

10

70

DOĞRU

1

2

3

0

0

6

3

6

1

22

SƏHV

9

5

2

0

0

3

4

3

5

31

XALİS

0

0,75

2,5

0

0

5,25

2

5,25

0

15,75


Download İmtahan nəticə vərəqi (6-cı sinif)Ä°mtahan nÉ™ticÉ™ vÉ™rÉ™qi (6-cı sinif).pdf (PDF, 1.79 MB)


Download PDFShare this file on social networks     

Link to this pagePermanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..
Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)
HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog
QR Code to this page


QR Code link to PDF file İmtahan nəticə vərəqi (6-cı sinif).pdf


This file has been shared publicly by a user of PDF Archive.
Document ID: 0000528444.
Report illicit content