deks80 .pdf
File information

Author: BÄ„BLE

This PDF 1.5 document has been generated by Microsoft® Office Word 2007, and has been sent on pdf-archive.com on 19/01/2017 at 21:54, from IP address 95.40.x.x. The current document download page has been viewed 456 times.
File size: 354.05 KB (1 page).
Privacy: public file
Document preview


Deklaracja Członkowska
Ja ni niżej podpisany(a) deklaruje wstąpienie do NSZZ ,,Solidarność 80” w
Jeronimo Martins Polska s.a.
Imię i Nazwisko ………………………………………………………………………………………………….
Nr Pesel……………………………………………………………………………………………………………..
Zamieszkały(a)....………………………………………………………………………………………………..
Adres e-mail ……………………………………………………Telefon……………………………………..
Zatrudniony w Jeronimo Martins Polska s.a. Biedronka nr. ………. W
Miejscowości…………………….kod pocztowy…………….ulica…………………………………….
Zapoznałem(am) się ze statutem NSZZ ,,Solidarność 80” powstałym w wyniku
Porozumieo sierpniowych z 1980 roku i uzupełnionym w kolejnych Krajowych
Zjazdach Delegatów NSZZ ,,Solidarność 80”
Jednocześnie deklarują wpłacanie składki członkowskiej wynikającej z
przynależności do NSZZ ,,Solidarność 80” w Jeronimo Martins Polska s.a. w
wysokości 1% od dochodu brutto
Data
Podpis

……………………………………………………………………………………………………………................
Oświadczenie do działu księgowości w Jeronimo Martins Polska s.a.
Imię i Nazwisko…………………………………………………………………………………………………..
Pesel…………………………………………………………………………………………………………………..
Proszę o pobieranie z mojego wynagrodzenia składki związkowej na rzecz NSZZ ,,Solidarność 80” w
Jeronimo Martins Polska s.a. stanowiącej 1% moich miesięcznych przychodów osiągniętych u
pracodawcy z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy z uwzględnieniem dodatków płacowych,
z wyłączeniem przychodów osiągniętych z tytułu godzin nadliczbowych (ponadnormatywnych),
zwolnionych z podatku dochodowego od osób fizycznych, rekompensat, ekwiwalentów ,
odszkodowao, odpraw, nagród, oraz środków z ZFŚS, zasiłków chorobowych i opiekuoczych z
ubezpieczenia społecznego.

Data

Podpis


Document preview - deks80.pdf - Page 1/1


Download original PDF file

deks80.pdf (PDF, 354.05 KB)

DownloadShare on social networksLink to this pagePermanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..
Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)
HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog
QR Code to this page


QR Code link to PDF file deks80.pdf


This file has been shared publicly by a user of PDF Archive.
Document ID: 0000539300.
Report illicit content