deks80 .pdf

File information


Original filename: deks80.pdf
Author: BÄ„BLE

This PDF 1.5 document has been generated by Microsoft® Office Word 2007, and has been sent on pdf-archive.com on 19/01/2017 at 20:54, from IP address 95.40.x.x. The current document download page has been viewed 451 times.
File size: 346 KB (1 page).
Privacy: public file


Download original PDF file


deks80.pdf (PDF, 346 KB)


Share on social networksLink to this file download pageDocument preview


Deklaracja Członkowska
Ja ni niżej podpisany(a) deklaruje wstąpienie do NSZZ ,,Solidarność 80” w
Jeronimo Martins Polska s.a.
Imię i Nazwisko ………………………………………………………………………………………………….
Nr Pesel……………………………………………………………………………………………………………..
Zamieszkały(a)....………………………………………………………………………………………………..
Adres e-mail ……………………………………………………Telefon……………………………………..
Zatrudniony w Jeronimo Martins Polska s.a. Biedronka nr. ………. W
Miejscowości…………………….kod pocztowy…………….ulica…………………………………….
Zapoznałem(am) się ze statutem NSZZ ,,Solidarność 80” powstałym w wyniku
Porozumieo sierpniowych z 1980 roku i uzupełnionym w kolejnych Krajowych
Zjazdach Delegatów NSZZ ,,Solidarność 80”
Jednocześnie deklarują wpłacanie składki członkowskiej wynikającej z
przynależności do NSZZ ,,Solidarność 80” w Jeronimo Martins Polska s.a. w
wysokości 1% od dochodu brutto
Data
Podpis

……………………………………………………………………………………………………………................
Oświadczenie do działu księgowości w Jeronimo Martins Polska s.a.
Imię i Nazwisko…………………………………………………………………………………………………..
Pesel…………………………………………………………………………………………………………………..
Proszę o pobieranie z mojego wynagrodzenia składki związkowej na rzecz NSZZ ,,Solidarność 80” w
Jeronimo Martins Polska s.a. stanowiącej 1% moich miesięcznych przychodów osiągniętych u
pracodawcy z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy z uwzględnieniem dodatków płacowych,
z wyłączeniem przychodów osiągniętych z tytułu godzin nadliczbowych (ponadnormatywnych),
zwolnionych z podatku dochodowego od osób fizycznych, rekompensat, ekwiwalentów ,
odszkodowao, odpraw, nagród, oraz środków z ZFŚS, zasiłków chorobowych i opiekuoczych z
ubezpieczenia społecznego.

Data

Podpis


Document preview deks80.pdf - page 1/1


Related documents


deks80
umowa gurmet 20
karta zg oszeniowa 1
wzor umowa o praktyke absolwencka z omowieniem
pcm zg oszenie
zs3 krasnik 1 zg oszenie popr

Link to this page


Permanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..

Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)

HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog

QR Code

QR Code link to PDF file deks80.pdf