PDF Archive

Easily share your PDF documents with your contacts, on the Web and Social Networks.

Share a file Manage my documents Convert Recover PDF Search Help Contactdeks80 .pdf


Original filename: deks80.pdf
Author: BĄBLE

This PDF 1.5 document has been generated by Microsoft® Office Word 2007, and has been sent on pdf-archive.com on 19/01/2017 at 21:54, from IP address 95.40.x.x. The current document download page has been viewed 432 times.
File size: 346 KB (1 page).
Privacy: public file
Download original PDF file

Document preview


Deklaracja Członkowska
Ja ni niżej podpisany(a) deklaruje wstąpienie do NSZZ ,,Solidarność 80” w
Jeronimo Martins Polska s.a.
Imię i Nazwisko ………………………………………………………………………………………………….
Nr Pesel……………………………………………………………………………………………………………..
Zamieszkały(a)....………………………………………………………………………………………………..
Adres e-mail ……………………………………………………Telefon……………………………………..
Zatrudniony w Jeronimo Martins Polska s.a. Biedronka nr. ………. W
Miejscowości…………………….kod pocztowy…………….ulica…………………………………….
Zapoznałem(am) się ze statutem NSZZ ,,Solidarność 80” powstałym w wyniku
Porozumieo sierpniowych z 1980 roku i uzupełnionym w kolejnych Krajowych
Zjazdach Delegatów NSZZ ,,Solidarność 80”
Jednocześnie deklarują wpłacanie składki członkowskiej wynikającej z
przynależności do NSZZ ,,Solidarność 80” w Jeronimo Martins Polska s.a. w
wysokości 1% od dochodu brutto
Data
Podpis

……………………………………………………………………………………………………………................
Oświadczenie do działu księgowości w Jeronimo Martins Polska s.a.
Imię i Nazwisko…………………………………………………………………………………………………..
Pesel…………………………………………………………………………………………………………………..
Proszę o pobieranie z mojego wynagrodzenia składki związkowej na rzecz NSZZ ,,Solidarność 80” w
Jeronimo Martins Polska s.a. stanowiącej 1% moich miesięcznych przychodów osiągniętych u
pracodawcy z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy z uwzględnieniem dodatków płacowych,
z wyłączeniem przychodów osiągniętych z tytułu godzin nadliczbowych (ponadnormatywnych),
zwolnionych z podatku dochodowego od osób fizycznych, rekompensat, ekwiwalentów ,
odszkodowao, odpraw, nagród, oraz środków z ZFŚS, zasiłków chorobowych i opiekuoczych z
ubezpieczenia społecznego.

Data

Podpis


Document preview deks80.pdf - page 1/1

Related documents


deks80
sprawozdanie2013
umowa gurmet 20
karta zg oszeniowa 1
wzor umowa o praktyke absolwencka z omowieniem
pcm zg oszenie


Related keywords