bmw (PDF)
File information


Author: Delphi

This PDF 1.3 document has been generated by Microsoft Reporting Services 10.0.0.0 / Microsoft Reporting Services PDF Rendering Extension 10.0.0.0, and has been sent on pdf-archive.com on 30/01/2017 at 12:10, from IP address 159.205.x.x. The current document download page has been viewed 6278 times.
File size: 199.8 KB (8 pages).
Privacy: public file
File preview


1

Delphi DS150E (New VCI) | 2014 Release 2 (2.14.2.2)

Adres:
Kod i poczta:
Telefon:
Fax:
E-mail:
6WURQDJáyZQD

Mechanik:
Data:
Numer rejestracyjny:
Numer VIN:
Przebieg:
Pojazd:

502 771 869
prestigegaragepinczow@gmail.com

2017-01-30

BMW - 5-series [E60/61] - 2009

Kody usterek
Paliwo (EKPS (Sterowanie pompy paliwowej EKPS) - Diagnostyka)
,ORĞüNRGyZ
usterek

Opis
Brak kodów usterek

2

Delphi DS150E (New VCI) | 2014 Release 2 (2.14.2.2)

Wysokoprezny (N47 - DDE 7.1 - MT/AT)
,ORĞüNRGyZ
usterek

Opis

4BF2

- Komunikat (Regulacja klimatu, 0x1B5)
- Staly
&]ĊVWRWOLZRĞü
Licznik zerowania
Licznik kilometrów

4C18

- Nieznany kod usterki

4A6E

ĝZLHFDĪDURZDF\OLQGUD1, aktywacja
- Staly
&]ĊVWRWOLZRĞü
Licznik zerowania
Licznik kilometrów

4993

- Nieznany kod usterki

4C2F

- Nieznany kod usterki

4C2E

- Nieznany kod usterki

4C29

- Nieznany kod usterki

4BF3

- Komunikat (Regulacja klimatu, 0x1B5)
- Staly
&]ĊVWRWOLZRĞü
Licznik zerowania
Licznik kilometrów

412F

- Nieznany kod usterki

4992

- Komunikat: (STAT_KOMBI, 0x1B4)
- Staly
&]ĊVWRWOLZRĞü
Licznik zerowania
Licznik kilometrów

4C9C

- Nieznany kod usterki

4BF7

- Komunikat ( zakres, 0x330)
- Staly
&]ĊVWRWOLZRĞü
Licznik zerowania
Licznik kilometrów

49A2

3
40
201320

1
40
201320

1
37
201376

3
38
201376

1
38
201448

- Komunikat (A_TEMP_RELATIVZEIT, 0x310)
- Staly
&]ĊVWRWOLZRĞü
Licznik zerowania
Licznik kilometrów

1
38
201448

3

Delphi DS150E (New VCI) | 2014 Release 2 (2.14.2.2)

+DPXOFH '6&';& .RQWURODVWDELOQRĞFLG\QDPLF]QHM %RVFK
0RQLWRURZDQLHFLĞQLHQLDRSRQ
,ORĞüNRGyZ
usterek

Opis

5F56

- Nieznany kod usterki

D35A

- Brak komunikatu: (status zacisku 130)
- nieciagly
&]ĊVWRWOLZRĞü
Licznik zerowania
Licznik kilometrów

5EFC

3
1
201352

- Brakuje danych typu pojazdu
- nieciagly
&]ĊVWRWOLZRĞü
Licznik zerowania
Licznik kilometrów

1
1
201352

D35C

%UDNNRPXQLNDWX ]HVWDZSU]\U]ąGyZLZVNDĨQLNyZ1B4)
- nieciagly
3
&]ĊVWRWOLZRĞü
1
Licznik zerowania
201352
Licznik kilometrów

D35E

- Brak komunikatu: (temperatura 310)
- nieciagly
&]ĊVWRWOLZRĞü
Licznik zerowania
Licznik kilometrów

5F49

3
1
201352

&$1%UDNNRPXQLNDFML]PRGXáHPVWHUXMąF\P]HVWDZHPSU]\U]ąGyZL
ZVNDĨQLNyZ
- nieciagly
1
&]ĊVWRWOLZRĞü
1
Licznik zerowania
201448
Licznik kilometrów

'HVNDUR]G]LHOF]D ,QVWUXPHQW =HVWDZSU]\U]ąGyZLZVNDĨQLNyZ 
Diagnostyka)
,ORĞüNRGyZ
usterek

Opis

A3AA

- Nieznany kod usterki

A3AD

,QIRUPDFMDRQLHSUDZLGáRZRĞFL GDQHVLOQLND0x1D0), odbiornik COMBI,
nadajniki JBE/DME-DDE
- ----- nieciagly

A3BD

- Nieznany kod usterki

E104

- Usterka linii K-CAN
%UDNV\JQDáXOXEV\JQDáQLHSUDZLGáRZ\
- Staly

4

Delphi DS150E (New VCI) | 2014 Release 2 (2.14.2.2)

Klimatyzacja (Sterowanie klimatem - IHKA/IHKR (IHKA/IHKR: Sterowanie
klimatem))
,ORĞüNRGyZ
usterek

Opis

E71D

- Message (status climate control SH/ZH auxiliary water pump, 0x2EC) missing,
receiver IHKA transmitter JBE

9C54

- Czujnik AUC
- Brak komunikacji
- Staly

E71E

- Message (torque, 0x0AA) missing, receiver IHKA transmitter DME/DDE

E704

- Usterka linii K-CAN

9C55

- Czujnik pary wodnej
8VWHUNDZHZQĊWU]QD
- Staly

Skrzynia biegów (EGS (Automatyczna skrzynia biegów) - Diagnostyka)
,ORĞüNRGyZ
usterek

Opis

CF35

- Informacja z CAS, odbiornik EGS, nadajniki CAS/JBE/KGM
- Staly
15
&]ĊVWRWOLZRĞü
38
Licznik zerowania
201320
Licznik kilometrów

CF2A

- Informacja (tryb pojazdu) z SZM, odbiornik EGS, nadajniki KOMBI/SZM
- Staly
1
&]ĊVWRWOLZRĞü
36
Licznik zerowania
201344
Licznik kilometrów

CF33

%UDNNRPXQLNDWX]XNáDGX]DU]ąG]DQLDVLOQLNLHP
- Staly
&]ĊVWRWOLZRĞü
Licznik zerowania
Licznik kilometrów

CF25

1
36
201344

,QIRUPDFMD ]áąF]HNODPU\REFLąĪHQLDIRWHOD ]F]XMQLNDIRWHODNLHURZF\
odbiornik EGS, nadajniki ACSM/JBE/MRS5 /DME-DDE/KOMBI
- Staly
3
&]ĊVWRWOLZRĞü
37
Licznik zerowania
201344
Licznik kilometrów

Skrzynia biegów (GWS (Przelacznik dzwigni wyboru) - Diagnostyka)
,ORĞüNRGyZ
usterek

Opis
Brak kodów usterek

Delphi DS150E (New VCI) | 2014 Release 2 (2.14.2.2)

,PPRELOLVHU ,PPRELOL]HU&$6 6\VWHPGRVWĊSXGRVDPRFKRGX
,ORĞüNRGyZ
usterek

Opis

D904

- Nieznany kod usterki

A0B0

1LHRGSRZLHGQLV\JQDáZHMĞFLDĞZLDWHáKDPRZDQLD
%UDNV\JQDáXOXEV\JQDáQLHSUDZLGáRZ\
- nieciagly

A0B1

:HMĞFLHZ\ELHUDNDGĨZLJQL]PLDQ\ELHJyZ
%UDNV\JQDáXOXEV\JQDáQLHSUDZLGáRZ\
- nieciagly

A0B5

- Sygnal o predkosci wlasnej pojazdu
%UDNV\JQDáXOXEV\JQDáQLHSUDZLGáRZ\
- nieciagly

A118

- Predkosc pojazdu - sygnal nierealny
6\JQDá]E\WZ\VRNL
- nieciagly

D907

- Nieznany kod usterki

6WHURZQLNLXNáDGyZEH]SLHF]HĔVWZD 3RGXV]NDSRZLHWU]QD$&60 0RGXá
EH]SLHF]HĔVWZDSRGF]DV]GHU]HĔ
,ORĞüNRGyZ
usterek

Opis

C944

- Nieznany kod usterki

)XQNFMHUy]QH &HQWUXPRĞZLHWOHQLD/0 /00RGXáRĞZLHWOHQLD
,ORĞüNRGyZ
usterek

Opis

E51B

- Nieznany kod usterki

E516

- Nieznany kod usterki

9CAB

- Terminal 15, brak
- Obwód przerwany
- nieciagly

E514

%UDNLQIRUPDFML NąWREURWXNRáDNLHURZQLF\ RGELRUQLN/0QDGDMQLN'6&
- Obwód przerwany
- nieciagly

E504

- Nieznany kod usterki

9CC5

.RPXQLNDW/,1]QLHVSUDZQHJRF]XMQLNDRĞZLHWOHQLD
- Obwód przerwany
- nieciagly

)XQNFMHUy]QH ,QIRUPDFMHUyĪQH&,' &HQWUDOQ\Z\ĞZLHWODF]LQIRUPDFML
,ORĞüNRGyZ
usterek

Opis

E5C4

- Nieznany kod usterki

5

Delphi DS150E (New VCI) | 2014 Release 2 (2.14.2.2)

)XQNFMHUy]QH ,QIRUPDFMHUyĪQH&21 6WHURZQLNL'ULYH
,ORĞüNRGyZ
usterek

Opis

E2C4

- Usterka linii K-CAN
- Staly

E2D4

,QIRUPDFMDRQLHSUDZLGáRZRĞFL VWDWXVNRĔFyZNL0x130), odbiornik CON,
nadajniki CAS/KGM
- nieciagly

E2D6

,QIRUPDFMDRQLHSUDZLGáRZRĞFL SU]HELHJ0x330), odbiornik CON, nadajniki
KOMBI/KGM
- nieciagly

)XQNFMHUy]QH ,QIRUPDFMHUyĪQH0$6.&&&%2 5DGLR,QWHUIHMV
XĪ\WNRZQLND
,ORĞüNRGyZ
usterek

Opis
Brak kodów usterek

)XQNFMHUy]QH ,QIRUPDFMHUyĪQH0$6.&&&*: 5DGLR%UDPND
,ORĞüNRGyZ
usterek

Opis

E184

- Nieznany kod usterki

E188

- Nieznany kod usterki

)XQNFMHUy]QH ,QIRUPDFMHUyĪQH0$6.1$9 1DZLJDFMD
,ORĞüNRGyZ
usterek

Opis
Brak kodów usterek

)XQNFMHUy]QH ,QIRUPDFMHUyĪQH7&88/) 0RGXáVWHURZDQLDWHOHIRQX
,ORĞüNRGyZ
usterek

Opis
Brak kodów usterek

)XQNFMHUy]QH -HGQRVWNDFHQWUDOQD.%0 3RGVWDZRZ\PRGXáQDGZR]LD
,ORĞüNRGyZ
usterek

Opis

E584

- Nieznany kod usterki

6

Delphi DS150E (New VCI) | 2014 Release 2 (2.14.2.2)

)XQNFMHUy]QH -HGQRVWNDFHQWUDOQD.*0 0RGXáEUDP\VLHFLQDGZR]LD
,ORĞüNRGyZ
usterek

Opis

93B8

6HUYRWURQLFLQIRUPDFMDROLPLFLHSU]HNURF]HQLDF]DVXG]LDáDQLDNRĔFyZNL
6\JQDá]E\WZ\VRNL
- nieciagly

C904

- Nieznany kod usterki

Funkcje rózne (Jednostka centralna - PDC (System pomocy w parkowaniu))
,ORĞüNRGyZ
usterek

Opis

E204

- Nieznany kod usterki

)XQNFMHUy]QH -HGQRVWNDFHQWUDOQD5/6 &]XMQLNGHV]F]XĞZLDWHá
,ORĞüNRGyZ
usterek

Opis
Brak kodów usterek

)XQNFMHUy]QH -HGQRVWNDFHQWUDOQD6=/ 3U]HáąF]QLNJáyZQ\NROXPQ\
kierownicy))
,ORĞüNRGyZ
usterek

Opis

C9A7

%UDNLQIRUPDFML UHJXODWRURĞZLHWOHQLD0x202), odbiornik: SZL, nadajnik: LM
- Przerwa w obwodzie
- nieciagly

C9A9

- Nieznany kod usterki

C9A4

%UDNLQIRUPDFML WHPSHUDWXUD]HZQĊWU]QD0x2CA), nadajnik: COMBI
- Przerwa w obwodzie
- nieciagly

)XQNFMHUy]QH -HGQRVWNDFHQWUDOQD6=0 &HQWUDODSU]HáąF]DQLDNRQVROL
ĞURGNRZHM
,ORĞüNRGyZ
usterek

Opis

E244

- Nieznany kod usterki

7

Delphi DS150E (New VCI) | 2014 Release 2 (2.14.2.2)

8


Download bmwbmw.pdf (PDF, 199.8 KB)


Download PDFShare this file on social networks     

Link to this pagePermanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..
Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)
HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog
QR Code to this page


QR Code link to PDF file bmw.pdf


This file has been shared publicly by a user of PDF Archive.
Document ID: 0000545825.
Report illicit content