Synpunkter klagomål Pdf 2017 02 02 11 10 .pdf

File information


Original filename: Synpunkter_klagomål-Pdf_2017-02-02-11-10.pdf
Author: Spikeflow

This PDF 1.4 document has been generated by Spikeflow, and has been sent on pdf-archive.com on 02/02/2017 at 11:18, from IP address 83.185.x.x. The current document download page has been viewed 269 times.
File size: 28 KB (3 pages).
Privacy: public file


Download original PDF file


Synpunkter_klagomål-Pdf_2017-02-02-11-10.pdf (PDF, 28 KB)


Share on social networksLink to this file download pageDocument preview


Inkommen 2017-02-02

Synpunkter/klagomål
UPPGIFTSNAMN

UPPGIFTSVÄRDE

Synpunkter/klagomål
Område

Socialtjänst

Rör anmälan en annan person

Nej, jag är patienten eller brukaren

Dina uppgifter
Förnamn

Christian

Efternamn

Lindqvist

Personnummer

19870518-5950

Adress

Storgatan 40

Postnummer

534 73

Ort

Vara

Telefonnummer

073-697 39 71

E-post

Christianlindqvist1587@gmail.com

Information om det du vill anmäla
Län

Västra Götalands län

Kommun

Vara

Namn på verksamhet/nämnd

Socialtjänsten

Datum/period för det du vill anmäla

December 2016 Till Februari 2017

Beskrivning av händelsen/det du vill anmäla
Efter flera orosanmälningar rörande mamman till mitt barn startas en utredning. Syftet är primärt
att utreda mammans alkoholvanor och se om det finns ett missbruk. Mamman får blåsa dagligen
och även lämna blodprov för att se hur alkoholkonsumtionen varit under 2 veckor. Mamman
uppger att hon har druckit och att testet kommer visa på en större mängd alkohol, vilket det också

1 (3)

UPPGIFTSNAMN

UPPGIFTSVÄRDE

gör. Mamman blir ombedd att lämna ett nytt test två veckor senare samt att blåsa varje dag.
Handläggarna vill se en noll konsumtion annars får vi ta ett nytt möte om vad som skall göras. Jag
blir uppringd den 1/2-2017 av en handläggare som säger att vi behöver ha ett möte. Vid frågan om
vad det gäller får jag svaret att det är bättre om vi tar det på mötet istället för telefon. Jag får även
veta att det inte är något superakut utan vi skall diskutera hur den utredningen skall fortsätta. Väl
vid mötet får vi information om att mammans test har visat fortsatt höga värden. Mamman hävdar
bestämt att hon inte druckit under två veckor. Hon ifrågasätter om testet verkligen stämmer samt
om dom är medvetna om att testet kan visa värden på alkohol även efter 4 veckor. Handläggarna
hävdar bestämt att så inte är fallet, detta visar enbart under dom två senaste veckorna. Det sker
uppreda frågor kring om dom verkligen är säkra samt att mamman fortsätter hävda att hon inte
druckit. Mamman lämnar mötet när hon får reda på att hon måste lämna över dottern till mig
(pappa) annars kommer en LVU ansökan lämnas in. Under tiden som mamman är borta får jag
veta att jag är tvungen att ta min dotter samt att mamman inte får träffa henne. Hon behöver först
visa på en längre tids nykterhet (6 månader) och hon kan under tiden få träffa sin dotter under
överseende vid enstaka tillfällen. Dom driver även fråga gällande stämmningsansökan för att få
egen vårdnad om barnet. Dom ifrågasätter varför jag tvekar kring det och undrar om jag tar mitt
föräldraransvar. Samt att dom återigen hotar med LVU placering om jag inte tar min dotter på heltid
. Mamman kommer tillbaka till mötet, en person från socialpsykiatrin är med som stöd åt mamman
. Mamman ber handläggarna ringa upp någon med insikt kring testet och ställa frågan om testet
kan visa längre än två veckor. Så görs också, en läkare rings upp och förklarar att testet kan visa
på alkohol om värdena var höga förra gången. Så utan att ha dubbelkollat, utan att lyssna på
mamman tas ett beslut som kommer att riva isär mamma/dotter. Det är sjukt att inte dubbekolla och
verkligen fråga runt utan amatörmässigt tolka ett test som kommet förändra ett barns framtid. Under
hela utredningen har jag också kännt mig pressad från socialtjänstens sida att ansöka om egen
vårdnand med argumentet att jag måste ta mitt föräldraransvar. Jag tar mitt ansvar, jag om någon
ser till min dotters bästa. Jag kämpar för att hon skall få ha sin trygghet kvar. Detta är något som
jag inte längre tror om soc. Jag har varit sammarbetvillig under hela utrednignen. Ställt upp på allt
och låtit handläggarna ha en insyn i mitt liv. Det enda jag intr gjort som man bett om är att starta en
vårdnadstvist, vilket är en extrem tur då dottern fortfarande har kvar två föräldrar som inte bara tar
hand om henne utan faktiskt kan kommunicera med varandra. Detta är inte sociatjänstens förtjänst
utan våran insikt i vad som är viktigt för vår dotter. /Christian Lindqvist
Underskriftstyp

2 (3)

UPPGIFTSNAMN

UPPGIFTSVÄRDE

Signatär
BankID / Mobilt BankID / Nordea

CHRISTIAN LINDQVIST (198705185950)

Personuppgifter i ansökan behandlas i enlighet med PUL. Du medger att informationen du lämnar får lagras
och bearbetas i register av förvaltning/nämnd. Du har rätt att begära utdrag och rättelser.

3 (3)


Document preview Synpunkter_klagomål-Pdf_2017-02-02-11-10.pdf - page 1/3

Document preview Synpunkter_klagomål-Pdf_2017-02-02-11-10.pdf - page 2/3
Document preview Synpunkter_klagomål-Pdf_2017-02-02-11-10.pdf - page 3/3

Related documents


synpunkter klagom l pdf 2017 02 02 11 10
medielmagasinenr22012
aktie g bolagsordn
handledning for handl ggare 2015 09 04
handledning for handl ggare 2016 02 17
lanapengar direkt betalningsanmarkning

Link to this page


Permanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..

Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)

HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog

QR Code

QR Code link to PDF file Synpunkter_klagomål-Pdf_2017-02-02-11-10.pdf