PDF Archive

Easily share your PDF documents with your contacts, on the Web and Social Networks.

Share a file Manage my documents Convert Recover PDF Search Help Contactpolski synteza 2 .pdf


Original filename: polski synteza 2.pdf

This PDF 1.4 document has been generated by Writer / LibreOffice 5.2, and has been sent on pdf-archive.com on 08/02/2017 at 20:57, from IP address 89.66.x.x. The current document download page has been viewed 474 times.
File size: 47 KB (1 page).
Privacy: public file
Download original PDF file

Document preview


Renesans (odrodzenie, XVI wiek. 1453r. – 1600r.)Antropocentryzm (z gr. anthropos – człowiek i łac. centrum – środek) – pogląd filozoficzny i
religijny, według którego człowiek stanowi centrum i cel wszechświata.
Humanizm – nurt filozoficzny lub światopogląd oparty na racjonalnym myśleniu, który wyraża się
troską o potrzeby, szczęście, godność i swobodny rozwój człowieka w jego środowiskach:
społecznym i naturalnym.
Reformacja – ruch religijno-polityczno-społeczny zapoczątkowany przez Marcina Lutra w XVI
wieku, mający na celu odnowę chrześcijaństwa. Był reakcją na negatywne zjawiska, które miały
miejsce w katolickiej hierarchii kościelnej, a także stanowił opozycję do katolickiej doktryny
dogmatycznej.
Człowiek renesansu – to określenie, które niejednokrotnie używane jest w codziennych kontaktach
i weszło do języka potocznego. Oznacza ono osobę, która jest wszechstronnie uzdolniona, potrafi
wiele rzeczy, nieobca jest jej wiedza z wielu różnych dziedzin.
Fraszka (wł. frasca – gałązka, drobiazg, bagatela, błahostka) – krótki utwór liryczny, zazwyczaj
rymowany lub wierszowany, o różnorodnej tematyce, często humorystycznej lub ironicznej
(satyrycznej). Często kończy się wyraźną puentą.

Barok („perła o nieregularnym kształcie”, XVI – XVIII)
Marinizm – styl poetycki stosowany często w literaturze barokowej. Charakteryzowała go
efektowna forma utworu, nadużywanie metafor oraz różnorodne chwyty stylistyczne, takie jak:
aliteracje, anafory, paradoksy, inwersje, parentezy, hiperbole i tym podobne, by osiągnąć pożądany
efekt.
Sarmatyzm – ideologia przyjęta i propagowana przez szlachtę polską od końca XVI do drugiej
połowy XVIII wieku. Opierała się na przekonaniu, że szlachta polska pochodzi od Sarmatów –
starożytnego ludu zamieszkującego początkowo między Dolną Wołgą a Donem. Po Sarmatach
szlachta miała odziedziczyć umiłowanie wolności, gościnność, dobroduszność, męstwo oraz
odwagę.

Oświecenie (XVII – XIX)

Bajka – krótki utwór literacki zawierający morał (pouczenie), często jest wierszowany, czasem
żartobliwy. Morał może znajdować się na początku (promythium) lub na końcu (epimythium)
utworu albo wynikać z jego treści. Istotną cechą bajki jest alegoryczność.
Satyra – gatunek literacki lub publicystyczny łączący w sobie epikę, lirykę i dramat (także inne
formy wypowiedzi) wywodzący się ze starożytności (pisał je m.in. Horacy), ośmiesza i piętnuje
ukazywane w niej zjawiska, obyczaje, politykę, grupy lub stosunki społeczne.
Hymn (z greckiego hýmnos – pieśń pochwalna) – uroczysta i podniosła pieśń pochwalna o
apostroficznym charakterze wypowiedzi, komponowana na cześć bóstwa, szczególnej osoby,
wydarzenia, ojczyzny (kraju), a także idei.
Racjonalizm filozoficzny (ew. racjonalizm metodologiczny, aprioryzm) (łac. ratio – rozum;
rationalis – rozumny, rozsądny) – stanowisko filozoficzne, przede wszystkim w epistemologii
akcentujące rolę rozumu i rozumowań apriorycznych w zdobywaniu wiedzy.
Empiryzm (od stgr. ἐμπειρία empeiría – „doświadczenie”) – doktryna filozoficzna głosząca, że
źródłem ludzkiego poznania są wyłącznie lub przede wszystkim bodźce zmysłowe docierające do
naszego umysłu ze świata zewnętrznego, zaś wszelkie idee, teorie itp. są w stosunku do nich wtórne.
Scjentyzm (od łac. scientia – wiedza) – zespół poglądów filozoficznych głoszących, że prawdziwą i
w pełni uzasadnioną wiedzę o rzeczywistości dostarczają jedynie nauki przyrodnicze. Rozwinął się
w drugiej połowie XIX wieku z empiryzmu i pozytywizmu. Za jego twórcę uważa się Augusta
Comte.
Sensualizm (z łac. sensus – zmysł) to pogląd filozoficzny głoszący, że wszelka wiedza pochodzi od
wrażeń zmysłowych (poznanie odbywa się poprzez przeprowadzanie logicznych doświadczeń) i jest
tylko bardziej lub mniej złożonym kompleksem spostrzeżeń.


Document preview polski synteza 2.pdf - page 1/1

Related documents


PDF Document polski synteza 2
PDF Document ciemna strona gmo
PDF Document info2
PDF Document sciaga 1
PDF Document okres i wojny historia polski
PDF Document odpowiedzi na pytania metadologia bada naukowych


Related keywords